เลื่อน-ตั้งสมณศักดิ์ 5 ธันวา 159 รูปปีสุดท้ายของในหลวง ร.9 พระพรหมคุณาภรณ์
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: เลื่อน-ตั้งสมณศักดิ์ 5 ธันวา 159 รูปปีสุดท้ายของในหลวง ร.9 พระพรหมคุณาภรณ์  (อ่าน 550 ครั้ง)
eskimo_bkk-LSV team♥
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม..
member
*

คะแนน1807
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 11552


ไม่แล่เนื้อเถือหนังพวก


อีเมล์
« เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2016, 06:53:48 AM »

เลื่อน-ตั้งสมณศักดิ์ 5 ธันวา 159 รูปปีสุดท้ายของในหลวง ร.9

พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ขึ้นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์มหาเถรสมาคม เลื่อน-ตั้ง สมณศักดิ์พระเถระ 159 รูป เป็นปีสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่ 9
พระพรหมคุณาภรณ์ นักปราชญ์ทางการศึกษาพุทธศาสนา
วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม ขึ้นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

รายงานข่าวแจ้งว่าการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.)เมื่อเร็วๆ นี้
ได้พิจารณารายชื่อพระเถรานุเถระที่จะเข้ารับพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์จำนวน 159 รูป
เนื่องในวาระพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 5 ธันวาคม 2559 
คาดว่ารายชื่อดังกล่าวจะได้รับการเสนอขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อโปรดเกล้าฯ
และขณะนี้ขั้นตอนอยู่ระหว่างการนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โดยมีรายชื่อดังนี้

สมเด็จพระราชาคณะ

พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม เป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

รองสมเด็จพระราชาคณะ (ชั้นธรรมขึ้นเป็นชั้นพรหม)

พระธรรมวราจารย์ (แบน กิตฺติสาโร) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ เป็นพระสุธรรมาธิบดี

พระธรรมสุธี (พีร์ สุชาโต) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ เป็นพระพรหมสุธี

พระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง สิริมงฺคโล) วัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ เป็นพระพรหมมงคล

พระราชาคณะชั้นธรรม

พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺญโต) ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย วัดราชาธิวาส กรุงเทพฯ เป็นพระธรรมกิตติเมธี

พระเทพปริยัติมุนี (สมคิด เขมจารี) วัดทองนพคุณ กรุงเทพฯ เป็นพระธรรมเจดีย์

พระเทพมุนี (เก็ง อาสโภ) วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ เป็นพระธรรมคุณาภรณ์

พระเทพวิริยาภรณ์ (นรินทร์ นรินฺโท) วัดหัวลำโพง กรุงเทพฯ เป็นพระธรรมสุธี

พระเทพสิทธิญาณรังสี (ประยงค์ ปิยวณฺโณ) วัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา เป็นพระธรรมมังคลาจารย์

ชั้นธรรมต่างประเทศ

พระเทพพุทธิมงคล (สวัสดิ์ อตฺถโชโต)เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในยุโรป

พระเทพโพธิวิเทศ (เจ้าคุณวีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) ประธานพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล

พระราชาคณะชั้นเทพ

พระราชสุวรรณมุนี (แคล้ว อุตฺตโม) วัดมหาธาตุ จ.เพชรบุรี เป็นพระเทพสุวรรณโมลี

พระราชวิจิตรปฏิภาณ (สุนทร ญาณสุนทโร) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ เป็นพระเทพปฏิภาณวาที

พระราชพุฒิมุนี (ประทัย วชิรญาโณ) วัดศรีษะเกษ จ.หนองคาย เป็นพระเทพกิตติมุนี

พระราชสารโมลี (เฉลิม วีรธมฺโม) วัดนาควัชรโสภณ จ.กำแพงเพชร เป็นพระเทพวัชราภรณ์

พระราชวินัยเวที (ประยงค์ ปภาโส) วัดโบสถ์ จ.สิงห์บุรี เป็นพระเทพสารเวที

พระราชวินัยสุนทร (สำเภา ติสาโร) วัดนิเวศธรรมประวัติ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นพระเทพญาณไตรโลกาจารย์

พระราชปริยัติกวี (สุพจน์ โชติญาโณ) วัดกลาง จ.บุรีรัมย์ เป็นพระเทพปริยัตยาจารย์

พระราชภาวนาพินิจ (สนธิ์ อนาลโย) วัดพุทธบูชา กรุงเทพฯ เป็นพระเทพมงคลญาณ

พระราชปัญญาเวที (ริด ริตเวที) วัดตากฟ้า จ.นครสวรรค์ เป็น พระเทพปัญญาภรณ์

พระราชสุตาภรณ์ (ประชัน ฐิตปญโญ) วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ เป็นพระเทพมุนี

พระราชวรเวที (เฉลา เตชวนฺโต) วัดราชคฤห์ กรุงเทพฯ เป็นพระเทพวิสุทธิโสภณ

พระราชปฏิภาณโกศล (ละเอียด สลฺเลโข) วัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี เป็นพระเทพเมธากรกวี

พระราชปริยัติมุนี (อักษร ยติโก) วัดคูหาสวรรค์ จ.พัทลุง เป็นพระเทพวิริยาภรณ์

พระราชสวรรณเวที (ประถม กนฺตสิโล) วัดต้นสน จ.อ่างทอง เป็นพระเทพสุวรรณมุนี

พระราชโมลี (มีชัย วีรปญฺโญ) วัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพฯ เป็นพระเทพปริยัติมุนี

พระราชาคณะชั้นสามัญขึ้นเป็นชั้นราช

พระศรีสุธรรมโมลี วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพฯ

พระวิเชียรธรรมคุณาธาร วัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ

พระวิมลญาณมุนี วัดท่าตอน จ.เชียงใหม่

พระศรีศาสนโมลี วัดโค้งสนามเป้า จ.จันทบุรี

พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ วัดท่าหลวง จ.พิจิตร

พระศรีวิกรมมุนี วัดตะพานหิน จ.พิจิตร

พระภาวนากิจวิมล วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

พระสุธีธรรมนาถ วัดยานนาวา กรุงเทพฯ

พระอุทัยธรรมานุวัตร วัดหนองขุนชาติ จ.อุทัยธานี

พระศรีคัมภีรญาณ วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ

พระสุธีธรรมานุวัตร วัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ

พระราชาคณะชั้นสามัญ

พระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี

พระมหาวีระ วีรญาโณ วัดนางในธัมมิการาม จ.อ่างทอง

พระครูพิศาลจริยาภิรม วัดประดู่ พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม

พระครูปลัดอริยชาติ อริยจิตฺโต วัดแสงแก้วโพธิญาณ จ.เชียงราย

พระครูศรีรัตนากร วัดพระแก้ว จ.เชียงราย

พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ วัดท่าไม้ จ.สมุทรสาคร

พระครูประภัทรธรรมทิน วัดพุน้อย จ.ลพบุรี

พระครูสิริวัฒนวิสุทธิ์ วัดสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

พระครูไพบูลพัชรสุนทร วัดซับอุดมมงคลธรรม จ.เพชรบูรณ์

พระครูภาวนามังคลาจารย์ วัดอาวุธ กรุงเทพฯ

พระครูสิริกิตติญาณวิเทศ วัดไทย แอล.เอ.

พระครูวัดปากน้ำ กรุงเทพฯ

พระครูวัดประยุรวงฯ กรุงเทพฯ

พระครูวัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ เป็นต้น

ท่านเจ้าคุณประยุทธ์

ศาสตราจารย์พิเศษ พระพรหมคุณาภรณ์ นามเดิม ประยุทธ์ อารยางกูร ฉายา ปยุตฺโต
หรือที่รู้จักกันดีทั่วไปในนามปากกา "ป.อ. ปยุตฺโต"
เกิดเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2481 ที่อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ท่านบรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ 12 ปี เมื่อ ปีพ.ศ. 2494
และเข้ามาจำพรรษาที่วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพมหานคร
จนสอบได้นักธรรมชั้นเอกและเปรียญธรรม 9 ประโยค
ขณะยังเป็นสามเณร

นับเป็นรูปที่สองในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และเป็นรูปที่สี่ในสมัยรัตนโกสินทร์ ได้รับการอุปสมบท เป็นนาคหลวง
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2504 ณ พัทธสีมาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ) เป็นพระอุปัชฌาย์

พระพรหมคุณาภรณ์ เป็นพระนักวิชาการนักคิดนักเขียนผลงานทางพระพุทธศาสนารุ่นใหม่
มีผลงานทางวิชาการพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก
ผลงานของท่านที่เป็นที่รู้จัก เช่น พุทธธรรม เป็นต้น
ท่านได้รับการยกย่องจากทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก
ด้วยผลงานของท่านทำให้ท่านได้รับรางวัลและดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากหลายสถาบันทั้งในและนอกประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ท่านเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล
การศึกษาเพื่อสันติภาพ จากองค์การยูเนสโก (UNESCO Prize for Peace Education)

นอกจากนี้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ที่ท่านได้รับรวมมีมากกว่า 15 สถาบัน
นับว่าท่านเป็นพระภิกษุสงฆ์ไทยที่ได้รับการยกย่องให้ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มากที่สุดในปัจจุบัน
และในปี พ.ศ. 2549 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ปัจจุบันพระพรหมคุณาภรณ์ดำรงตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์พิเศษ
ประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
และจำพรรษาอยู่ที่วัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
และดูแลสำนักสงฆ์สายใจธรรม บนเทือกเขาสำโรงดงยาง
ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

สมณศักดิ์

พ.ศ. 2512 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระศรีวิสุทธิโมลี

พ.ศ. 2516 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวรมุนี ศรีปริยัติบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

พ.ศ. 2530 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพเวที ศรีวิสาลปาพจนรจิต ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

พ.ศ. 2536 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมปิฎก อดุลญาณนายก ปาพจนดิลกนิวิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

พ.ศ. 2547 เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัณยบัฏที่ พระพรหมคุณาภรณ์ สุนทรธรรมสาธก
ตรีปิฎกปริยัติโกศล วิมลศีลาจาร ศาสนภารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ประสบการณ์ในการสอน

อาจารย์ที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บรรยายเรื่อง Buddhism and Thai Culture ที่ มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย (University of Pennsylvania)

บรรยายพิเศษด้านพระพุทธศาสนาที่ Swarthmore College, University of Pennsylvania

อาคันตุกาจารย์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University)
Cr:http://www.thaitribune.org


บันทึกการเข้า

หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: