โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สนช.200 คน-เรียกประชุมนัดแรก 7 ส.ค.นี้
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่20"
ตุลาคม 03, 2023, 08:21:58 PM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สนช.200 คน-เรียกประชุมนัดแรก 7 ส.ค.นี้  (อ่าน 2712 ครั้ง)
eskimo_bkk-LSV team♥
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม..
member
*

คะแนน1872
ออนไลน์ ออนไลน์

กระทู้: 12928


ไม่แล่เนื้อเถือหนังพวก


อีเมล์
« เมื่อ: สิงหาคม 01, 2014, 06:38:52 AM »

http://www.youtube.com/v/kqIOz7FuJCI?version=3&hl=th_TH" type="application/x-shockwave-flash

เมื่อเวลา 21.45 น. ที่ผ่านมา สถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ได้เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีรายละเอียดดังนี้
       
       ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
       
       ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
       
       พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
       สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
       พุทธศักราช ๒๕๕๗ ดังต่อไปนี้
       
       ๑. นายกรรณภว์ ธนพรรคภวิน
       ๒. พลเรือโท กฤษฎา เจริญพานิช
       ๓. พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์
       ๔. นายกล้านรงค์ จันทิก
       ๕. นางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร
       ๖. พลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์
       ๗. นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
       ๘. พลเรือเอก กําธร พุ่มหิรัญ
       ๙. นายกิตติ วะสีนนท์
       
       ๑๐. พลโท กิตติ อินทสร
       ๑๑. นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
       ๑๒. พลเอก กิตติพงษ์ เกษโกวิท
       ๑๓. นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
       ๑๔. พลตรี กู้เกียรติ ศรีนาคา
       ๑๕. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์
       ๑๖. พลเอก คณิต สาพิทักษ์
       ๑๗. พลอากาศโท จอม รุ่งสว่าง
       ๑๘. พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ
       ๑๙. พลตํารวจโท จักรทิพย์ ชัยจินดา
       ๒๐. พลตรี จารึก อารีราชการัณย์
       
       ๒๑. พลเอก จิรพงศ์ วรรณรัตน์
       ๒๒. พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ
       ๒๓. พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต
       ๒๔. นายเจตน์ ศิรธรานนท์
       ๒๕. พลโท ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
       ๒๖. นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
       ๒๗. พลโท เฉลิมชัย สิทธิสาท
       ๒๘. พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร
       ๒๙. พลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล
       ๓๐. พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ
       
       ๓๑. พลตํารวจเอก ชัชวาล สุขสมจิตร์
       ๓๒. นายชัชวาล อภิบาลศรี
       ๓๓. พลตรี ชัยยุทธ พร้อมสุข
       ๓๔. พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร
       ๓๕. พลโท ชาญชัย ภู่ทอง
       ๓๖. นายชาญวิทย์ วสยางกูร
       ๓๗. พลโท ชาตอุดม ติตถะสิริ
       ๓๘. พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง
       ๓๙. พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์
       ๔๐. พลเรือโท ชุมพล วงศ์เวคิน
       
       ๔๑. นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ
       ๔๒. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี
       ๔๓. พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์
       ๔๔. นายดิสทัต โหตระกิตย์
       ๔๕. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
       ๔๖. นายตวง อันทะไชย
       ๔๗. พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน
       ๔๘. พลอากาศโท ถาวร มณีพฤกษ์
       ๔๙. พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์
       ๕๐. พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์
       
       ๕๑. คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี
       ๕๒. พลเอก ทวีป เนตรนิยม
       ๕๓. พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์
       ๕๔. นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
       ๕๕. พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร
       ๕๖. พลเรือโท ธราธร ขจิตสุวรรณ
       ๕๗. พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร
       ๕๘. นายธานี อ่อนละเอียด
       ๕๙. พลโท ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ
       ๖๐. นายธํารง ทศนาญชลี
       
       ๖๑. พลโท ธีรชัย นาควานิช
       ๖๒. พลเอก ธีระวัฒน์ บุญยะประดับ
       ๖๓. พลเอก ธีรเดช มีเพียร
       ๖๔. พลเอก นพดล อินทปัญญา
       ๖๕. พลเรือเอก นพดล โชคระดา
       ๖๖. นายนรนิติ เศรษฐบุตร
       ๖๗. นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล
       ๖๘. นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา
       ๖๙. พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก
       ๗๐. นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์
       
       ๗๑. พลโท นิวัติ ศรีเพ็ญ
       ๗๒. นางนิสดารก์ เวชยานนท์
       ๗๓. นายนิเวศน์ นันทจิต
       ๗๔. นายบุญชัย โชควัฒนา
       ๗๕. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
       ๗๖. พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข
       ๗๗. พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
       ๗๘. พลตํารวจโท บุญเรือง ผลพานิชย์
       ๗๙. นายประดิษฐ์ วรรณรัตน์
       ๘๐. นายประมุท สูตะบุตร
       
       ๘๑. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
       ๘๒. พลโท ปรีชา จันทร์โอชา
       ๘๓. นายปรีชา วัชราภัย
       ๘๔. พันตํารวจโท พงษ์ชัย วราชิต
       ๘๕. ร้อยตํารวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร
       ๘๖. นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์
       ๘๗. พลตํารวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
       ๘๘. คุณพรทิพย์ จาละ
       ๘๙. นายพรเพชร วิชิตชลชัย
       ๙๐. นายพรศักดิ์ เจียรณัย
       
       ๙๑. พลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม
       ๙๒. พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร
       ๙๓. พลตํารวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์
       ๙๔. พลเอก พิรุณ แผ้วพลสง
       ๙๕. พลโท พิสิทธิ์ สิทธิสาร
       ๙๖. นายพีระศักดิ์ พอจิต
       ๙๗. นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ
       ๙๘. พลอากาศเอก เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์
       ๙๙. พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
       ๑๐๐. พลอากาศเอก ไพศาล สีตบุตร
       
       ๑๐๑. พลตรี ไพโรจน์ ทองมาเอง
       ๑๐๒. พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย
       ๑๐๓. นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง
       ๑๐๔. นายภาณุ อุทัยรัตน์
       ๑๐๕. พลโท ภาณุวัชร นาควงษม์
       ๑๐๖. นายภิรมย์ กมลรัตนกุล
       ๑๐๗. นายมณเฑียร บุญตัน
       ๑๐๘. นายมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด
       ๑๐๙. นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร
       ๑๑๐. พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์
       
       ๑๑๑. พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ
       ๑๑๒. นายยุทธนา ทัพเจริญ
       ๑๑๓. พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม
       ๑๑๔. พลเอก ยุวนัฏ สุริยกุล ณ อยุธยา
       ๑๑๕. นายรัชตะ รัชตะนาวิน
       ๑๑๖. พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์
       ๑๑๗. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
       ๑๑๘. พลโท วลิต โรจนภักดี
       ๑๑๙. พลตํารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
       ๑๒๐. นายวันชัย ศารทูลทัต
       
       ๑๒๑. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
       ๑๒๒. พลเรือเอก วัลลภ เกิดผล
       ๑๒๓. พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
       ๑๒๔. พลเอก วิชิต ศรีประเสริฐ
       ๑๒๕. นายวิทยา ฉายสุวรรณ
       ๑๒๖. นายวิทวัส บุญญสถิตย์
       ๑๒๗. พลตํารวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้
       ๑๒๘. พลเอก วิลาศ อรุณศรี
       ๑๒๙. พลเรือโท วีระพันธ์ สุขก้อน
       ๑๓๐. นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล
       
       ๑๓๑. พลโท วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล
       ๑๓๒. นายวุฒิชัย กปิลกาญจน์
       ๑๓๓. นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
       ๑๓๔. นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร
       ๑๓๕. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
       ๑๓๖. นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์
       ๑๓๗. นายศิระชัย โชติรัตน์
       ๑๓๘. พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล
       ๑๓๙. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
       ๑๔๐. พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ
       
       ๑๔๑. พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ
       ๑๔๒. พลโท ศุภกร สงวนชาติศรไกร
       ๑๔๓. พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์
       ๑๔๔. พลเอก สกล ชื่นตระกูล
       ๑๔๕. นายสถิตย์ สวินทร
       ๑๔๖. พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา
       ๑๔๗. นายสนิท อักษรแก้ว
       ๑๔๘. นายสม จาตุศรีพิทักษ์
       ๑๔๙. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์
       ๑๕๐. นายสมชาย แสวงการ
       
       ๑๕๑. นายสมบูรณ์ งามลักษณ์
       ๑๕๒. นายสมพร เทพสิทธา
       ๑๕๓. นายสมพล เกียรติไพบูลย์
       ๑๕๔. นายสมพล พันธุ์มณี
       ๑๕๕. พลตํารวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
       ๑๕๖. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
       ๑๕๗. พลเอก สมหมาย เกาฏีระ
       ๑๕๘. พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม
       ๑๕๙. พลตรี สมโภชน์ วังแก้ว
       ๑๖๐. นายสรณ บุญใบชัยพฤกษ์
       
       ๑๖๑. พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์
       ๑๖๒. พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร
       ๑๖๓. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
       ๑๖๔. นายสีมา สีมานันท์
       ๑๖๕. พลโท สุชาติ หนองบัว
       ๑๖๖. พลอากาศเอก สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์
       ๑๖๗. นายสุธรรม พันธุศักดิ์
       ๑๖๘. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
       ๑๖๙. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
       ๑๗๐. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
       
       ๑๗๑. พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
       ๑๗๒. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
       ๑๗๓. พลเอก สุรวัช บุตรวงษ์
       ๑๗๔. พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์
       ๑๗๕. นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์
       ๑๗๖. พลโท สุวโรจน์ ทิพย์มงคล
       ๑๗๗. นางสุวิมล ภูมิสิงหราช
       ๑๗๘. นางเสาวณี สุวรรณชีพ
       ๑๗๙. พลเอก โสภณ ศีลพิพัฒน์
       ๑๘๐. พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์
       
       ๑๘๑. พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์
       ๑๘๒. พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ
       ๑๘๓. พลโท อดุลยเดช อินทะพงษ์
       ๑๘๔. พลโท อนันตพร กาญจนรัตน์
       ๑๘๕. นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ
       ๑๘๖. นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล
       ๑๘๗. พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง
       ๑๘๘. นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช
       ๑๘๙. พลเอก อักษรา เกิดผล
       ๑๙๐. พลอากาศเอก อาคม กาญจนหิรัญ
       
       ๑๙๑. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
       ๑๙๒. พลอากาศเอก อานนท์ จารยะพันธุ์
       ๑๙๓. นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
       ๑๙๔. นายอําพน กิตติอําพน
       ๑๙๕. พลโท อําพล ชูประทุม
       ๑๙๖. พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย
       ๑๙๗. พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์
       ๑๙๘. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
       ๑๙๙. พลเอก อู้ด เบื้องบน
       ๒๐๐. พลตํารวจเอก เอก อังสนานนท์
       
       ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
       
       ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
       เป็นปีที่ ๖๙ ในรัชกาลปัจจุบัน
       
       ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
       
       พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
       หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
       
       นอกจากนี้ ยังมีประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง การรับรายงานตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
       
       ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามมาตรา 6

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แล้ว นั้น
       
       สำนักงานเลขาธิการวิฒิสภา ในฐานะปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งมารายงานตัวได้ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2
ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2557 (โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
และขอให้โปรดเตรียมเอกสารสำหรับการรายงานตัวดังนี้
       
       1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
       2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส
       3. สำเนาทะเบียนบ้าน
       4. สำเนาใบสำคัญการสมรส
       5. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 - 3 นิ้ว จำนวน 6 รูป

••••••••••••••••••••••••••••••

ใครเป็นใคร?

    
1. นายทหาร ตำรวจ ชื่อดัง

- พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ (รักษาสันติภาพติมอร์/ไฟใต้)
- พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร (อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 กรณีเขาพระวิหาร)
- พลเอก ธีรเดช มีเพียร (อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน)
- พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ (ผบ สส ยุค คมช)
- พลเรือเอก กําธร พุ่มหิรัญ (อดีต ผบทร)
- พลโท ปรีชา จันทร์โอชา (น้องชายพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
- พลตรี จารึก อารีราชการัณย์
- พลตํารวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
- พลตํารวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
- พลตํารวจโท จักรทิพย์ ชัยจินดา
- พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก
- พลตํารวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์
- พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย (พ่อน้องพิมพ์ดาว พานิชสมัย)
- พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม (อดีต สว)
- พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ (ผบทร)
- พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย
- พลเอก อู้ด เบื้องบน (ปลัดกระทรวงกลาโหม)
- พลตํารวจเอก เอก อังสนานนท์

2. ภาคธุรกิจเอกชน/การเงิน
- กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูล (Toshiba)
- นายบุญชัย โชควัฒนา (ประธานกรรมการสหพัฒนพิบูลย์)
- นายสม จาตุศรีพิทักษ์ (พี่ชายนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เคยเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์สมัยรัฐบาลพลเอกเชาวลิต)
- นายบุญทักษ์ หวังเจริญ (CEO ธนาคารทหารไทย)
- นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ (นายกสมาคมอาหารแช่แข็งไทย)
- นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ (นายกสมาคมผู้ผลิตสบู่/ที่ปรึกษากฎหมาย)
- นางเสาวณี สุวรรณชีพ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, กรรมการบริษัท)
- นายอิสระ ว่องกุศลกิจ (ประธานกรรมการกลุ่มน้ำตาลมิตรผล)

3. รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานในกำกับรัฐ
- นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (ปตท)
- นายสมพล เกียรติไพบูลย์ (ประธาน กลต)
- นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร (อดีตประธานกรรมการบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย)
- นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย (ผู้บริหารบริษัท/ บอร์ดรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง)
- นายสุพันธุ์ มงคลสุธี (ประธานสภาอุตสาหกรรม)

4. นักวิชาการ เทคโนแครต มหาวิทยาลัย
- นายณรงค์ชัย อัครเศรณี (ความเชี่ยวชาญเศรษฐกิจการค้า)
- นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน (NIDA)
- นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ธรรมศาสตร์ อดีตอธิการบดี)
- นายวุฒิชัย กปิลกาญจน์ (อธิการบดี ม เกษตรศาสตร์)
- นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ (อธิการบดี ม ธรรมศาสตร์)
- นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย (อธิการบดี ม ขอนแก่น)
- นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ (อธิการบดี มศว.)
- นางนิสดารก์ เวชยานนท์ (NIDA)
- นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต (อธิการบดี ม เชียงใหม่)
- นายประดิษฐ์ วรรณรัตน์ (NIDA)
- นายภิรมย์ กมลรัตนกุล (อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน (อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล)
- นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง)

5. ข้าราชการ อดีต/ปัจจุบัน
- นายปรีชา วัชราภัย (เลขาธิการ ก.พ.)
- นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร (อดีตผู้ว่า กรรมการ ก.พ - รัฐศาสตร์จุฬา)
- นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ (อดีตอธิบดีกรมการค้าภายใน และปลัดกระทรวงพาณิชย์)
- นายสีมา สีมานันท์ (อดีตเลขาธิการ ก.พ.)
- นายกล้านรงค์ จันทิก (อดีตเลขา ปปช)
- นายกิตติ วะสีนนท์ (อดีตทูต)
- นายชาญวิทย์ วสยางกูร (อดีตผู้ว่า รัฐศาสตร์จุฬา)
- นายแพทย์ธํารง ทศนาญชลี (อดีตข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข กรรมการโรงงานยาสูบ)
- นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด รัฐศาสตร์ จุฬา)
- นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา (อดีตผู้ว่าฯ - เคยขึ้นเวทีมัฆวาน ในการชุมนุมของพันธมิตร)
- นายภาณุ อุทัยรัตน์ (อดีต ผอ ศอ บต - รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์)
- นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ (อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัด)
- นายประมุท สูตะบุตร (อดีตข้าราชการสำนักนายกรัฐมนตรี)
- นายพรศักดิ์ เจียรณัย (ผู้ว่าราชการจังหวัด - รัฐศาสตร์ราม)
- นายวันชัย ศารทูลทัต (อดีตอธิบดีกรมเจ้าท่า อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม)
- นายวิทยา ฉายสุวรรณ (ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
- นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ (อดีตทูต)
- นายศิระชัย โชติรัตน์ (อดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ)
- นายสถิตย์ สวินทร (อดีตอธิบดีกรมป่าไม้)
- นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล (อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ)
- นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ (ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ)
- นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ (โรงพยาบาลรามาธิบดี เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ)
- นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล (เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน/ประธานบริษัท ที่ปรึกษา)
- คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ (สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา)
- นายอําพน กิตติอําพน (อดีตเลขา ครม/ ประธานบอร์ดแบงก์ชาติ ประธานบอร์ดการบินไทย)
- นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ (อดีตอธิบดีกรมที่ดิน)
- นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช (อดีตอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า)
- นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ (เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

6. สว เก่า
- นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ (ครูหยุย)
- นายสมชาย แสวงการ
- นายสมพล พันธุ์มณี
- นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย (อดีตรองประธานวุฒสภา คนที่ 1 สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์)
- นายเจตน์ ศิรธรานนท์ (แพทยศาสตร์ มหิดล)
- นายชัชวาล อภิบาลศรี
- นายตวง อันทะไชย (นิติศาสตร์)
- นายธานี อ่อนละเอียด (นิติศาสตร์)
- นายพีระศักดิ์ พอจิต (นิติศาสตร์)
- นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ (อดีตผู้บริหารโรงแรม และมูลนิธิ/องค์กรไม่แสวงหากำไร)
- นายวิทวัส บุญญสถิตย์ (อดีตผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม)
- นายสมบูรณ์ งามลักษณ์
- นายสุธรรม พันธุศักดิ์
- นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล

7. มีประสบการณ์ทางการเมือง
- นายสมพร เทพสิทธา

8. นักกฎหมาย ตุลาการ
- นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ (กรรมการกฤษฎีกา ที่ปรึกษาศาลปกครอง)
- นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ (อดีตเลขาคณะกรรมการกฤษฎีกา)
- คุณพรทิพย์ จาละ (อดีตเลขาคณะกรรมการกฤษฎีกา)
- นายพรเพชร วิชิตชลชัย (อดีตตุลาการศาลฎีกา มือร่างกฎหมายของ คสช)
- นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง (เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม)
- นายมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด (ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา)

9. มูลนิธิ/ NGO
- นายสนิท อักษรแก้ว (ศาสตราจารย์ด้านวนศาสตร์/ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย)

10. อื่น ๆ
- คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี (บุตรสาวจอมพลถนอม กิตติขจร)
- นายมณเฑียร บุญตัน (นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย อดีต สว.)

Cr.manager.co.th
บันทึกการเข้า

eskimo_bkk-LSV team♥
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม..
member
*

คะแนน1872
ออนไลน์ ออนไลน์

กระทู้: 12928


ไม่แล่เนื้อเถือหนังพวก


อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2014, 09:34:38 AM »

 สำหรับประวัติย่อของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ทั้ง 200 คน ประกอบด้วย
       
       1. นายกรรณภว์ ธนพรรคภวิน อดีตที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายประวิช รัตนเพียร)

ผู้แทนฝ่ายการค้าและการลงทุน โอสิคแห่งสภาวิทยาศาสตร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน
       
       2. พล.ร.ท.กฤษฎา เจริญพานิช หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร
       
       3. พล.ต.กลชัย สุวรรณบูรณ์ (บิ๊กแอ๊ด) อดีต ส.ว.ชุมพร และอดีตประธานคณะกรรมาธิการการทหาร วุฒิสภา

นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 12
       
       4. นายกล้านรงค์ จันทิก อดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และอดีตเลขาธิการ ป.ป.ช.

ปัจจุบันเป็นประธานอนุกรรมการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.
       
       5. นางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบ้า ไทยแลนด์ จำกัด

เป็นกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
       
       6. พล.ท.กัมปนาท รุดดิษฐ์ (บิ๊กโชย) ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ ทหารสายวงศ์เทวัญ

ผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 16
       
       7. นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง และอาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       
       8. พล.ร.อ.กําธร พุ่มหิรัญ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) อดีตกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย

และนายกสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 10
       
       9. นายกิตติ วะสีนนท์ อดีตเอกอัครราชฑูตไทย ประจำประเทศอังกฤษ
       
       10. พล.ท.กิตติ อินทสร (บิ๊กไก่) ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายข่าว อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 4 นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 14
       
       11. รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
       
       12. พล.อ.กิตติพงษ์ เกษโกวิท (บิ๊กหมู) อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 8

อดีตหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รมว.กลาโหม (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
       
       13. นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ประธานเครือข่ายชาวนาภาคเหนือตอนล่าง 5 จังหวัด (พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ กำแพงเพชร)

แกนนำการชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ชำระหนี้โครงการรับจำนำข้าว
       
       14. พล.ต.กู้เกียรติ ศรีนาคา (ตู่เล็ก) ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จ.ปราจีนบุรี ทหารสายบูรพาพยัคฆ์

นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 20 เพื่อนร่วมรุ่น พล.ต.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์
       
       15. พล.ร.อ.ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13
       
       16. พล.อ.คณิต สาพิทักษ์ (บิ๊กอ๊อด) อดีตประธานที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม อดีตแม่ทัพภาคที่ 1 นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13
       
       17. พล.อ.ท.จอม รุ่งสว่าง รองเสนาธิการทหารอากาศ นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 16
       
       18. พล.ร.อ.จักรชัย ภู่เจริญยศ (บิ๊กเจี๊ยบ) รองผู้บัญชาการทหารเรือ นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13
       
       19. พล.ต.ท.จักรทิพย์ ชัยจินดา (บิ๊กแป๊ะ) รักษาการผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 36
       
       20. พล.ต.จารึก อารีราชการัณย์ (บิ๊กจา) รองประธานกรรมการและเลขาธิการ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2552 - 2556 และนายกสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย
       
       21. พล.อ.จิรพงศ์ วรรณรัตน์ (บิ๊กปึ้ง) ข้าราชการบำนาญ อดีตประธานคณะที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพบก นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 6
       
       22. พล.อ.จีระศักดิ์ ชมประสพ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13
       
       23. พล.อ.จิระเดช โมกขะสมิต (บิ๊กอ๋อย) ประธานคณะที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพบก นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13
       
       24. นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ อดีต ส.ว.สรรหา ภาควิชาการ หนึ่งในสมาชิกกลุ่ม 40 ส.ว.
       
       25. พล.ท.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข (เสธ.เบี้ยว) รองเสนาธิการทหารบก นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 15
       
       26. ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
       
       27. พล.ท.เฉลิมชัย สิทธิสาท (บิ๊กเจี๊ยบ) ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จ.ลพบุรี นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 16
       
       28. พล.อ.อ.ชนะ อยู่สถาพร (บิ๊กนะ) ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13
       
       29. พล.อ.อ.ชนัท รัตนอุบล (บิ๊กโอ๋) ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 14
       
       30. พล.อ.ชยุติ สุวรรณมาศ อดีตหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด
       
       31. พล.ต.อ.ชัชวาล สุขสมจิตร์ (บิ๊กเปี๊ยก) อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 30
       
       32. นายชัชวาล อภิบาลศรี อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2549
       
       33. พล.ต.ชัยยุทธ พร้อมสุข (ผู้การแดง) ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จ.สระบุรี นักเรียนนายร้อย จปร.รุ่นที่ 26
       
       34. พล.ร.อ.ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 12
       
       35. พล.ท.ชาญชัย ภู่ทอง แม่ทัพภาคที่ 2 นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 14
       
       36. นายชาญวิทย์ วสยางกูร ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
       
       37. พล.ท.ชาตอุดม ติตถะสิริ (ตั๋น) รองเสนาธิการทหารบก กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ประธานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย นักเรียนนายร้อย จปร.รุ่นที่ 26
       
       38. พล.อ.อ.ชาลี จันทร์เรือง อดีต ส.ว.สรรหา ภาครัฐ หนึ่งในสมาชิกกลุ่ม 40 ส.ว. อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2549

นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 6 รุ่นเดียวกับ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน อดีตประธาน คมช.
       
       39. พล.ร.อ.ชุมนุม อาจวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประธานคณะทำงานเตรียมการปฏิรูปประเทศ

เพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ กระทรวงกลาโหม นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 12
       
       40. พล.ร.ท.ชุมพล วงศ์เวคิน (บิ๊กมิ้น) ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 15
       
       41. นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
       
       42. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี นักเศรษฐศาสตร์ อดีต รมว.พาณิชย์ ในสมัยรัฐบาลของ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ปี 2539

อดีตสมาชิกวุฒิสภา ปี 2539 และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2549
       
       43. พล.อ.อ.ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ อดีตกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ (บทม.)

และอดีตรักษาการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด ( มหาชน)
       
       44. นายดิสทัต โหตระกิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ทายาทนายสมภพ โหตระกิตย์

อดีตรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาล พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ และอดีตนักกฎหมายรุ่นใหญ่
       
       45. พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง (บิ๊กตู่) เสนาธิการทหารอากาศ นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 14
       
       46. นายตวง อันทะไชย อดีต ส.ว.สรรหา ภาควิชาชีพ หนึ่งในสมาชิกกลุ่ม 40 ส.ว.
       
       47. พล.อ.ไตรรัตน์ รังคะรัตน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพบก นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 11
       
       48. พล.อ.ท.ถาวร มณีพฤกษ์ รองเสนาธิการทหารอากาศ นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 16
       
       49. พล.อ.ทรงกิตติ จักกาบาตร์ (บิ๊กตุ้ย) อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 10
       
       50. พล.อ.อ.ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 14
       
       51. คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี นายกสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา บุตรสาวของจอมพลถนอม กิตติขจร

ภริยาของ ร.ท.สุวิทย์ ยอดมณี รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ในรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์

เคยแถลงข่าวตอบโต้สหรัฐฯ หลังเหตุการณ์รัฐประหาร และเป็นมารดาของนายก้องศักดิ์ ยอดมณี อดีตผู้สมัคร ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์
       
       52. พล.อ.ทวีป เนตรนิยม (แอ๊ว) หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 16
       
       53. พล.ร.อ.ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ (บิ๊กจุ๊) เสนาธิการทหารเรือ นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 15
       
       54. นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน ประธานสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แกนนำกลุ่มสยามประชาภิวัฒน์ เคยขึ้นเวที กปปส.
       
       55. พล.อ.อ.ธงชัย แฉล้มเขตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ นักเรียนนายเรืออากาศรุ่นที่ 20
       
       56. พล.ร.ท. ธราธร ขจิตสุวรรณ ผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่ 3 ฐานทัพเรือพังงา
       
       57. พล.อ ธวัชชัย สมุทรสาคร อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 12 นักเรียนนายร้อย จปร. รุ่นที่ 23
       
       58. นายธานี อ่อนละเอียด อดีต ส.ว.สรรหา ภาคอื่นๆ
       
       59. พล.ท.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ (บิ๊กต๊อก) เจ้ากรมยุทธการทหาร นายทหารคนสนิทของ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เคยเป็นคณะทำงานชี้แจงคดีปราสาทพระวิหาร ต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 17
       
       60. น.พ.ธํารง ทัศนาญชลี อดีตรองอธิบดีกรมการแพทย์ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

อดีตกรรมการอิสระ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
       
       61. พล.ท.ธีรชัย นาควานิช (บิ๊กหมู) แม่ทัพภาคที่ 1 ทหารสายบูรพาพยัคฆ์ นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 14

ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (ผบ.กกล.รส.) คนสนิทของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
       
       62. พล.อ.ธีระวัฒน์ บุญยะประดับ (บิ๊กต้อย) รองผู้บัญชาการทหารบก นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 10
       
       63. พล.อ.ธีรเดช มีเพียร อดีตประธานวุฒิสภา อดีต ส.ว.สรรหาปี 2554 อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินคนแรก

ที่ลาออกหลังตัดสินจำคุกคดีขึ้นเงินเดือนตัวเองสมัยเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน
       
       64. พล.อ.นพดล อินทปัญญา (บิ๊กกี่) ที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

อดีตเลขานุการ รมว.กลาโหม (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 6
       
       65. พล.ร.อ.นพดล โชคระดา รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 12
       
       66. นายนรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อดีตสมาชิกวุฒิสภา ปี 2539 อดีตประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550
       
       67. นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล (แบเฮาะ) ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นชาวมุสลิม
       
       68. นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา อดีต ส.ว.ปทุมธานี ปี 2543 และ 2557

ปัจจุบันเป็นอุปนายกสมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย
       
       69. พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก (บิ๊กแป๊ะ) อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 14

นายทหารคนสนิทของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี
       
       70. นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ อดีตที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
       
       71. พล.ท.นิวัติ ศรีเพ็ญ รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ
       
       72. นางนิสดารก์ เวชยานนท์ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตาร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
       
       73. รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       
       74. นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) อดีต ส.ว.สรรหา ภาคเอกชน ปี 2551
       
       75. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
       
       76. พล.อ.อ.บุญยฤทธิ์ เกิดสุข (บิ๊กหนู) รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 11
       
       77. พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด หนึ่งในสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.)

นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 6 นักเรียนนายร้อย จปร.รุ่นที่ 17
       
       78. พล.ต.ท.บุญเรือง ผลพานิชย์ (บิ๊กจ๋อย) ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 25 รุ่นเดียวกับ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
       
       79. รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
       
       80. นายประมุท สูตะบุตร อดีตผู้อำนวยการงองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) คนแรก
       
       81. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
       
       82. พล.ท.ปรีชา จันทร์โอชา (บิ๊กติ๊ก) แม่ทัพภาคที่ 3 น้องชายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.)

และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 15
       
       83. นายปรีชา วัชราภัย อดีตเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ปี 2549
       
       84. พ.ต.ท.พงษ์ชัย วราชิต อดีตประธานกรรมการ บริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด

(ปัจจุบันถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยแล้ว)
       
       85. ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา รองอัยการสูงสุด
       
       86. นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ประธานกรรมการบริหารบริษัท เวลส แอนด์ โก ยูนิเวอร์ส จำกัด

หรือ เวลส กรุ๊ป ผู้ผลิตและผู้ส่งออกอาหารทะเลรายใหญ่
       
       87. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ (บิ๊กป๊อก) อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 25
       
       88. นางพรทิพย์ จาละ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
       
       89. ศ.พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ผู้ตรวจการแผ่นดิน อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ปี 2549 ที่ปรึกษาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
       
       90. นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ (จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2557)
       
       91. พล.ร.อ.พลวัฒน์ สิโรดม (บิ๊กหนุ่ย) รองปลัดกระทรวงกลาโหม นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13
       
       92. พล.ร.อ.พิจารณ์ ธีรเนตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 14
       
       93. พล.ต.อ.พิชิต ควรเดชะคุปต์ อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และอดีต ส.ว.สรรหา ภาคอื่น ปี 2554

เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 25 รุ่นเดียวกับ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
       
       94. พล.อ.พิรุณ แผ้วพลสง (บิ๊กแผ้ว) อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด อดีตเลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส)

สมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 10 นักเรียนนายร้อย จปร. รุ่นที่ 21
       
       95. พล.ท.พิสิทธิ์ สิทธิสาร แม่ทัพน้อยที่ 1 นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 17
       
       96. นายพีระศักดิ์ พอจิต (อัยการอ๋อง) อดีต ส.ว.อุตรดิตถ์ ปี 2557 อดีตรองประธานวุฒิสภาคนที่ 2

อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
       
       97. นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ อดีต ส.ว.สรรหา ภาคอื่นๆ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงแรมปาร์คนายเลิศ จำกัด
       
       98. พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์ (บิ๊กตุ้ย) อดีตรองผู้บัญชาการทหารอากาศ นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13
       
       99. พล.อ.ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 14
       
       100. พล.อ.อ.ไพศาล สีตบุตร อดีตรองผู้บัญชาการทหารอากาศ นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 6 และเป็นพี่ชาย

พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รองผู้บัญชาการทหารบก
       
       101. พล.ต.ไพโรจน์ ทองมาเอง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 17 นักเรียนนายร้อย จปร.รุ่นที่ 28
       
       102. พล.อ.ไพโรจน์ พานิชสมัย ข้าราชการบำนาญ อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด อดีตนายทหารคนสนิท

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
       
       103. นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง (ปัต) เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
       
       104. นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และ นครศรีธรรมราช
       
       105. พล.ท.ภาณุวัชร นาควงษม์ (บิ๊กอิ๊ด) ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายกิจการพลเรือน นายทหารสายบูรพาพยัคฆ์

อดีต ผบ.ร.21 รอ. นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 17
       
       106. ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       
       107. นายมณเฑียร บุญตัน อดีต ส.ว.สรรหา ภาคอื่น ปี 2551 นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
       
       108. นายมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด ผู้พิพากษาอาวุโสศาลฎีกา
       
       109. นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย อดีตกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
       
       110. พล.อ.มารุต ปัชโชตะสิงห์ อดีตรองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 12
       
       111. พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

 และที่ปรึกษาเศรษฐกิจคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
       
       112. นายยุทธนา ทัพเจริญ อดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
       
       113. พล.ร.อ.ยุทธนา ฟักผลงาม อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 12
       
       114. พล.อ.ยุวนัฎ สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก นายกสมาคมนักมวยแห่งประเทศไทย นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 12
       
       115. ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
       
       116. พล.อ.เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ อดีต ส.ว.สรรหา ภาครัฐ อดีตประธานคณะกรรมาธิการศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมาย

และมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา อดีตผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (ททบ.5)

นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 6 เพื่อนร่วมรุ่น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อดีต รมว.กลาโหม
       
       117. พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร (บิ๊กตี๋) รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 12 เพื่อนร่วมรุ่น

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
       
       118. พล.ท.วลิต โรจนภักดี (บิ๊กอู๊ด) แม่ทัพภาคที่ 4 นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 15
       
       119. พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ (บิ๊กกุ้ย) รักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 29
       
       120. นายวันชัย ศารทูลทัต อดีตประธานการบินไทย และเป็นประธาน ททท.
       
       121. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ (ครูหยุย) อดีต ส.ว.กรุงเทพฯ ปี 2539 อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2549

และเป็นประธานมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก เคยขึ้นเวที กปปส.
       
       122. พล.ร.อ.วัลลภ เกิดผล อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 10
       
       123. พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (บิ๊กน้อย) อดีตประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 11

นักเรียนนายร้อย จปร. รุ่นที่ 22
       
       124. พล.อ.วิชิต ศรีประเสริฐ หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
       
       125. นายวิทยา ฉายสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 จ.เชียงใหม่
       
       126. นายวิทวัส บุญญสถิตย์ อดีต ส.ว.สรรหา ภาควิชาการ ปี 2551 และ 2554 ประธานกรรมการบริษัท เวลลอย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และ บริษัท แองโกลเปียร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
       
       127. พล.ต.ท.วิบูลย์ บางท่าไม้ อดีตผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 12 นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 28 เพื่อนร่วมรุ่นและคู่เขย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก

และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
       
       128. พล.อ.วิลาศ อรุณศรี อดีตผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 12
       
       129. พล.ร.ท.วีระพันธ์ สุขก้อน (บิ๊กก้อน) ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 จ.ชลบุรี นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 15 นักเรียนนายเรือรุ่นที่ 72
       
       130. นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
       
       131. พล.ท.วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล (บิ๊กตุ่ย) ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 14
       
       132. รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
       
       133. ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
       
       134. นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร อดีตรองผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
       
       135. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2549 อดีตผู้บริหาร บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

สนิทกับนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และเป็นคนสนิทของนายวิษณุ เครืองาม
       
       136. นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ (หมูแดง) อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
       
       137. นายศิระชัย โชติรัตน์ อดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
       
       138. พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล (บิ๊กบี้) ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13
       
       139. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ มีบุตรชายคือ นายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ ผู้สมัคร ส.ส. กรุงเทพฯ พรรคเพื่อไทย
       
       140. พล.อ.อ.ศิวเกียรติ์ ชเยมะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 16
       
       141. พล.ร.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ อดีต ส.ว.สรรหา ภาควิชาชีพ น้องชายของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อดีต รมว.กลาโหม
       
       142. พล.ท.ศุภกร สงวนชาติศรไกร (อ๊อด) ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายส่งกำลังบำรุง นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 15
       
       143. พล.อ.สกนธ์ สัจจานิตย์ (บิ๊กกนธ์) อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ที่ปรึกษารองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช.

(พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง)

และกรรมการอิสระ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 12
       
       144. พล.อ.สกล ชื่นตระกูล (บิ๊กแขก) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13
       
       145. นายสถิตย์ สวินทร อดีตอธิบดีกรมป่าไม้
       
       146. พล.ร.ท.สนธยา น้อยฉายา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ผบ.นย.)
       
       147. นายสนิท อักษรแก้ว กรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
       
       148. นายสม จาตุศรีพิทักษ์ อดีต รมว.พาณิชย์ สมัยรัฐบาล พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ปี 2540,

สมาชิกวุฒิสภา ปี 2549 พี่ชายนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี รมว.คลัง

และ รมว.พาณิชย์ สมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
       
       149. ศ.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       
       150. นายสมชาย แสวงการ อดีต ส.ว.สรรหา ภาควิชาชีพ หนึ่งในสมาชิกกลุ่ม 40 ส.ว.
       
       151. นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ อดีต ส.ว.สรรหา ภาครัฐ ปี 2554
       
       152. นายสมพร เทพสิทธา ข้าราชการบำนาญ อดีตสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อดีตรองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2516
       
       153. นายสมพล เกียรติไพบูลย์ รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) อดีตประธานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
       
       154. นายสมพล พันธุ์มณี อดีต ส.ว.สรรหา ภาครัฐ ปี 2554 อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2549
       
       155. พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง (บิ๊กอ๊อด) รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 31
       
       156. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง
       
       157. พล.อ. สมหมาย เกาฏีระ (เต้) ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 15

นักเรียนนายร้อย จปร. รุ่นที่ 26
       
       158. พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม อดีต ส.ว.สรรหา ปี 2554 สมาชิกกลุ่ม 40 ส.ว.

อดีตหัวหน้าคณะสำนักงานเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 8 นักเรียนนายร้อย จปร. รุ่นที่ 19
       
       159. พล.ต.สมโภชน์ วังแก้ว ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 17 นักเรียนนายร้อย จปร.รุ่นที่ 28
       
       160. นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ อาจารย์ประจำหน่วยโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
       
       161. พล.อ.อ. สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13
       
       162. พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร อดีตที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 12
       
       163. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล อดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
       
       164. นายสีมา สีมานันท์ ข้าราชการบำนาญ อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
       
       165. พล.ท.สุชาติ หนองบัว (ชาติ) ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายกำลังพล นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 15
       
       166. พล.อ.อ.สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์ (บิ๊กเจี๊ยบ) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 16
       
       167. นายสุธรรม พันธุศักดิ์ อดีต ส.ว.สรรหา ภาคอื่น ปี 2554 เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ วู๊ดแลนด์รีสอร์ท

และ ทิฟฟานี่โชว์พัทยา บิดา น.ส.อริสา พันธุศักดิ์ อดีตผู้สมัครนายก อบจ.ชลบุรี และนายกเมืองพัทยา
       
       168. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
       
       169. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
       
       170. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย อดีต ส.ว.สรรหา ภาคเอกชน ปี 2554 ภาควิชาการ ปี 2551 อดีตประธานวุฒิสภา

และอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550
       
       171. พล.ท.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (บิ๊กน้อย) รองเสนาธิการทหารบก นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 14
       
       172. พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ (ปุย) รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 15

นักเรียนนายร้อย จปร.รุ่นที่ 26
       
       173. พล.อ.สุรวัช บุตรวงษ์ หัวหน้าศูนย์ประสานงานประเทศเพื่อนบ้าน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (ศปพ.ศปก.ทบ.)

นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 14
       
       174. พล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13
       
       175. นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ กรรมการบริหาร บริษัท คอลเกต ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

 นายกสมาคมผู้ผลิตสบู่ไทยผลิตภัณฑ์ในบ้านเรือนและส่วนบุคคล
       
       176. พล.ท.สุวโรจน์ ทิพย์มงคล หัวหน้านายทหารประสานงานการพัฒนาระบบราชการ

ส่วนประสานงานการพัฒนาระบบราชการกลาโหม นักเรียนนายร้อย จปร.รุ่นที่ 26
       
       177. นางสุวิมล ภูมิสิงหราช อดีตเลขาธิการวุฒิสภา
       
       178. นางเสาวณี สุวรรณชีพ อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
       
       179. พล.อ.โสภณ ศีลพิพัฒน์ อดีตเสนาธิการทหารบก นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 6
       
       180. พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ (เสธ.เจี๊ยบ) อดีตหัวหน้าศูนย์ประสานงานชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน กองทัพบก

นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 11
       
       181. พล.อ.องอาจ พงษ์ศักดิ์ อดีตรองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 จ.กาญจนบุรี อดีต ส.ว.กาญจนบุรี ปี 2557

นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13
       
       182. พล.อ.อ.อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ ปประธานคณะที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 12
       
       183. พล.ท.อดุลยเดช อินทะพงษ์ (ชาย) เจ้ากรมการเงินกลาโหม นักเรียนนายร้อย จปร. รุ่นที่ 26
       
       184. พล.ท.อนันตพร กาญจนรัตน์ (เสธ.โย่ง) ปลัดบัญชีทหารบก ประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

(คตร.) นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 15 นักเรียนนายร้อย จปร. รุ่นที่ 26
       
       185. นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
       
       186. นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล อดีต ส.ว.สรรหา ภาครัฐ ปี 2551 อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2549

และกรรมการผู้จัดการ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี
       
       187. พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง (บิ๊กต้อม) รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13
       
       188. นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช อดีตอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และอดีตประธานคณะกรรมการสอบสวนคดีนอมินี

ของบริษัทกุหลาบแก้ว ปี 2550
       
       189. พล.อ. อักษรา เกิดผล (บิ๊กโบ้) เสนาธิการทหารบก ผู้อำนวยการส่วนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย

นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 14
       
       190. พล.อ.อ.อาคม กาญจนหิรัญ อดีต ส.ว.สรรหา ภาครัฐ นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 8
       
       191. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.)
       
       192. พล.อ.อ. อานนท์ จารยะพันธุ์ (บิ๊ก) หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา

คณะที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง ฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
       
       193. นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี
       
       194. นายอําพน กิตติอําพน อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
       
       195. พล.ท. อําพล ชูประทุม ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 12 ลูกน้องคนสนิทของ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
       
       196. พล.ต.อินทรัตน์ ยอดบางเตย (เสธ.ยอด) ประธานสหพันธ์สมาคมกีฬาแห่งชาติ อดีตนายกสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 4 นักเรียนนายร้อย จปร.รุ่นที่ 15
       
       197. พล.อ.อ. อิทธพร ศุภวงศ์ (บิ๊กเฟื่อง) อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 11 นักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 18
       
       198. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการกลุ่มน้ำตาลมิตรผล
       
       199. พล.อ.อู้ด เบื้องบน (บิ๊กอู้ด) อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม อดีตนายทหารคนสนิทของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
       
       200. พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

Cr. manager.co.th
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1 RC2 | SMF © 2001-2006, Lewis Media

lsv2555Please follow the new website at https://www.pohchae.com

Valid CSS!