เหนือฟ้ายังมีฟ้า แต่ไม่มีอะไรเหนือกฏแห่งกรรม (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)

เหนือฟ้ายังมีฟ้า แต่ไม่มีอะไรเหนือกฏแห่งกรรม (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)

(1/3) > >>

พรเทพ-LSV team♥:
ความดีเท่านั้น ถึงจะอุทิศได้....
ความชั่วของท่าน ไม่มีใครอยากได้

พรเทพ-LSV team♥:
จงอย่าหวั่นไหว จงทำใจให้ได้เมื่อทุกข์
คนที่ทำใจได้เพราะมีสติควบคุมได้
ถ้าผู้ใดเจริญวิปัสสนากรรมฐาน จิตมั่นคง
ต้องช่วยตัวเองได้ ทำใจได้ จะไม่เสียใจ ... ไม่น้อยใจ ต่อบุคคลใด
คนทำใจได้นั่นเหละ จะได้รับผลดี มีสติเป็นอาวุธของตนตลอดไป

พรเทพ-LSV team♥:
พ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูก ไม่ต้องไปตามพระอรหันต์ที่ไหน
เหลียวดูพ่อแม่ในบ้านบ้าง แล้วจะรู้สึกว่า ได้ทำดีตั้งแต่วันนี้แล้ว
การสนองคุณบิดามารดาไม่ยาก สร้างความดีให้มาก
อย่าให้พ่อแม่ผิดหวัง

พรเทพ-LSV team♥:
บุญเกิดจากความสงบ  ถ้าไม่สงบ ไม่เป็นบุญ
ไปหาพระ ให้หวยอำนวยพร
พระพรมน้ำมนต์ ก็ได้บุญ
.. มันโง่เหลือเกินนะ ..

พรเทพ-LSV team♥:
กรรมฐานเป็นบุญอันสำคัญ
ช่วยให้เราเป็นคนที่แข็งแรง
ทำให้มีสติเข้มแข็งด้วยการเดินจงกรม
อายุมากขึ้นก็ยังแข็งแรง
ทำให้เป็นคนฉลาดตั้งแต่เด็ก
ฉลาดการพูด การคิด
ช่วยให้คนชั่วช้าสามานต์
กลับจากร้ายกลายเป็นดี

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป