การอุทิศบุญให้ถึงแน่นอน รวดเร็ว (หลวงปู่เกษม อาจิณฺณสีโล)

การอุทิศบุญให้ถึงแน่นอน รวดเร็ว (หลวงปู่เกษม อาจิณฺณสีโล)

(1/3) > >>

พรเทพ-LSV team♥:

การอุทิศบุญให้ถึงแน่นอน รวดเร็ว ฉับพลัน
โดย พระอาจารย์เกษม อาจิณฺณสีโล


 อยากทำบุญให้ทำที่ไหนก็ได้ ไม่ไปวัดก็ได้ พ่อ-แม่เป็นพระอรหันต์อยู่ในบ้าน ทำบุญกับพ่อแม่แล้วอุทิศบุญให้เทวดาและเหล่าสรรพสัตว์ในโลกทิพย์ก็ได้ผลเท่ากับถวายทานในพระอรหันต์ 

แนวการสอนของ
พระอาจารย์เกษม อาจิณฺณสีโล

การได้ดีตกยาก เจ็บไข้ได้ป่วยของมนุษย์และสัตว์ ส่วนหนึ่งเกิดจากผลกรรมในอดีตชาติและปัจจุบันชาติ อีกส่วนหนึ่งได้รับเหตุปัจจัยกระทบจากสื่งรอบข้าง อีกส่วนหนึ่งเกิดจากการกระทำของสิ่งลี้ลับที่เรามองไม่เห็น เช่น เทวดาช่วยเหลือ เทวดาให้โทษ ผีให้โทษ เจ้ากรรมนายเวรที่เคียดแค้นชิงชังให้โทษ

ในคนทุกคนจะมีเทวดาอย่างน้อย 2 องค์ เทวดาประจำตัวนี้แหละที่ชอบช่วยเหลือให้เราประสบความสำเร็จ หรือช่วยปกป้องคุ้มครองให้เรารอดพ้นจากภัยอันตรายที่น่าหวาดเสียวได้อย่างอัศจรรย์ ซึ่งบางทีเราก็ยกให้เป็นคุณงามความดีของวัตถุมงคลที่แขวนคอเสียก็มี เด็กน้อยบางคนไม่มีวัตถุมงคลแขวนคอเลย แต่ตกบ้านตกเรือนด้วยความซุกซน แต่ไม่ได้รับอันตรายเพราะเหมือนมีใครมาอุ้มก่อนตกพื้น บุคคลบางคนไม่มีวัตถุมงคลติดตัวเลยแต่สามารถหลุดพ้นจากอุบัติเหตุและการดักทำร้ายของศัตรูมาได้อย่างปาฏิหารย์ นั่นคือการปกป้องรักษาจากเทวดาประจำตัวเขา และ/หรือญาติในโลกทิพย์ของเขา
การใช้บุญสร้างความสำเร็จในปัจจุบัน

พระพุทธเจ้าทรงแสดงการเกิดบุญไว้ 3 ประการอย่างย่อๆ คือ
1. บุญเกิดจากการให้ทาน
2. บุญเกิดจากการรักษาศีล
3. บุญเกิดจากการภาวนาอบรมจิตใจ

โดยสรุปแล้วการสร้างความดีทุกประการ ล้วนเป็นแหล่งของการเกิดบุญกุศลทั้งสิ้น แล้วก่อให้เกิดอานิสงส์ที่จะสร้างความสำเร็จให้ชีวิตได้ทั้งสิ้น เมื่อกำลังให้ของแก่ใคร ไม่ว่าจะถวายของแก่พระสงฆ์ ให้ของแก่พ่อ แม่ พี่ น้อง ญาติมิตร แม้เอาข้าวให้หมากิน เอาอาหารโยนให้ปลากิน เอาเศษอาหารโปรยให้มดกิน ย่อมเกิดกระแสบุญขึ้น เป็นกระแสเรืองรองแผ่ออกจากตัวผู้กำลังให้ เพียงไม่กี่วินาทีแสงนี้จะพุ่งหายขึ้นไปเบื้องบน แล้วสะสมเป็นกองบุญผู้ให้อยู่บนเทวโลก ดังนั้นขณะให้ของแก่ใคร จึงควรอธิษฐานจิตคิดทันทีว่า

“บุญนี้จงเป็นของเทวดาผู้รักษาตัวข้า” หรือ “บุญนี้จงเป็นของเจ้ากรรมนายเวรของข้า” หรือ “บุญนี้จงเป็นของเทวดา-ภูต-ผี-ปีศาจ-เปรต-ครุฑ-นาค-ยักษ์ ที่อาศัยอยู่ในสถานที่เรือกสวนไร่นา หรือเคหะสถานบ้านเรือนของข้า” หรือ “บุญนี้จงเป็นของเทวดาผู้รักษาบุตรของข้า จงเป็นของเทวดาผู้รักษาบิดา-มารดาของข้า” เป็นต้น ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการแก้ไขในจุดไหน เช่น

กิจการค้าของท่านล้มเหลวหรือซบเซา เมื่อท่านทำบุญทุกครั้งควรอุทิศให้เทวดาประจำตัวของท่าน และเทวดาที่ดูแลกิจการการค้าด้วยพร้อมกันไปแล้วอธิษฐานว่า “เทวดาที่รับบุญของเราแล้ว โปรดช่วยเหลือกิจการค้าธุรกิจของเรา ให้ประสบความสำเร็จด้วยเถิด ถ้าร่ำรวยขึ้นจะทำบุญให้ท่านยิ่งๆ ขึ้นไปอีก” จะใช้คำเรียกตนเองว่าข้า ว่าเรา ก็ได้ทั้งนั้น ร้านค้าขายจะเป็นร้านอะไรก็แล้วแต่ เมื่อทำบุญก็ให้อุทิศบุญแก่เทวดาที่รักษาร้านค้านั้นด้วย แล้วบอกว่า “เทวดาเมื่อได้รับบุญแล้ว โปรดเรียกลูกค้ามาอุดหนุนให้มากๆ ด้วย”

การอุทิศบุญ ไม่ต้องพูดไม่ต้องกรวดน้ำ ให้ใช้การคิด ต้องรีบคิดทันทีอย่าชักช้าเพราะแสงบุญที่เกิดขึ้นจะดำรงอยู่ไม่กี่วินาทีแล้วจะหายไปสู่สวรรค์ ถ้าเราฝึกบ่อยๆ เราจะชำนาญในการคิดเพราะมีกระแสแรงกว่าพูดออกจากปาก เวลาหย่อนก้อนข้าวลงในบาตรให้คิดส่งบุญทันที และคิดให้ชัดเจนอย่าลางเลือน ให้ของแก่ใครเมื่อของหลุดจากมือเราก็ให้คิดทันทีอย่าช้าเมื่อตั้งใจรักษาศีล ก็ย่อมเกิดบุญกุศลขึ้นทุกครั้ง ที่ระลึกถึงศีลตัวเองรักษาดีแล้วไม่ด่างพร้อยก็อธิษฐานส่งบุญได้ว่า “บุญที่ข้าพเจ้าได้รักษาศีลนี้ขอมอบแก่................................” ดุจที่กล่าวมาในการให้นั่นแล

ก่อนนั่งภาวนาทุกครั้งให้เริ่มคิดดังนี้ “ขออำนาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงดลบันดาลบุญที่ข้าพเจ้ากำลังจะภาวนาเวลานี้ จงสำเร็จแก่ผู้ที่ต้องการบุญ ผู้ใดคิดอยากได้ ขอให้บุญภาวนาที่กำลังจะทำนี้เป็นของท่านตามปรารถนา” หรือเราจะให้ใครก็ได้ ให้อธิษฐานเอาเองแล้วก็เริ่มภาวนาได้เลย หลังจากเลิกภาวนาก็ให้อุทิศบุญนี้ไปอีกครั้งหนึ่ง

หมายเหตุ : บุญที่ภาวนานี้กำลังแรง พวกภูติผีชั้นต่ำมักรับไม่ค่อยได้ จึงต้องเปิดจ่ายไว้ก่อนทำเขาจะได้รับตามความสามารถของตนเอง ถ้าภาวนาแล้วจึงให้ก็เปรียบเสมือนเราเปิดน้ำจากท่อดับเพลิงแล้วให้เขาเอาภาชนะมาตวง เขาจะได้รับไม่ได้ เนื่องจากจิตฐานของเขาไม่แข็งแรงพอ ถ้าเราอธิษฐานเปิดไว้ก่อน ก็เหมือนเปิดก็อกน้ำออกค่อยๆ ใครมีภาชนะน้อยก็เอามาตวงได้ แต่สำหรับเทวดาบุญหนักศักดิ์ใหญ่ ท่านสามารถรับบุญใหญ่หลังภาวนาได้ เปรียบเหมือนท่านมีโอ่งมีถังขนาดใหญ่สำหรับรองรับน้ำที่พุ่งจากท่อดับเพลิงนั่นเอง

การทำคุณงามความดีทุกครั้ง เช่น การได่ช่วยเหลือคน การได้ทำประโยชน์ส่วนรวมย่อมก่อให้เกิดความปิติดีใจ นั่นแหละคือบุญ ให้รีบส่งบุญถึงผู้ที่เราต้องการให้บุญทันที

การจ่ายบุณ

“ด้วยอำนาจของพระพุทธเจ้า ด้วยอำนาจของพระธรรม ด้วยอำนาจของพระสงฆ์ จงบันดาลให้บุญของข้าพเจ้าถึงแก่................................” จะให้ใครก็คิดเอาเอง การเบิกบุญแจกจ่ายนี้สามารถให้ได้ทุกเวลา เมื่อระลึกขึ้นได้ ไม่ว่าจะยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม อุจจาระ ปัสสาวะ  ก็สามารถอธิษฐานส่งบุญได้ แม้กระทั่ง เกิดความสุขความพอใจในขณะนั้น ก็สามารถส่งบุญคือความสุขนั้นให้แก่ญาติทิพย์ได้


ผลของการส่งบุญ

-- ทำให้เทวดาที่ได้รับบุญแล้วมีอิทธิฤทธิ์ขึ้น สามารถช่วยเหลือผู้ส่งบุญให้ได้รับความสำเร็จ

-- ธุรกิจการค้า หน้าที่การงานจะเจริญรุ่งเรืองจะพบช่องทางทำมาหากินที่แจ้งชัด ถ้าตกงานก็จะได้งานทำ ถ้าเจ้านายเกลียดก็จะรักชอบขึ้น

-- ร้านอาหาร ร้านขายของจะมีแขกเข้าร้านมากกว่าเดิม และอย่าลืม ถ้ามีคนมาอุดหนุนให้อธิษฐานบุญให้แก่เทวดาที่รักษาลูกค้าที่มาอุดหนุนทันที ต่อมาเทวดาก็จะดลใจให้ลูกค้ากลับมาหาเราอีกคนจะเลิกทำบาปมาแสวงบุญก็เพราะได้ฟังธรรม คนจะสนใจให้ทานรักษาศีลภาวนาก็เพราะได้ฟังธรรม คนจะหลุดพ้นจากทุกข์ได้เพราะฟังธรรม พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ธรรมทานคือการให้ธรรมเหนือการให้สิ่งอื่นๆ ทั้งหมด แม้ถวายทานในพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานก็ไม่เหนือกว่าธรรมทานได้”

บุญกุศลที่เกิดจากธรรมทานนี้ข้าพเจ้าขอมอบแก่เทวดาที่รักษาท่านผู้อ่านทุกท่าน เมื่อเทวดาได้รับบุญนี้แล้ว จงมีความสุข ความเจริญ มีฤทธิ์อำนาจ จงช่วยเหลือท่านผู้อ่านให้ประสบความรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไปตลอดกาลนานเทอญ.


ตัวอย่างคำอธิษฐานการเบิกบุญจากสวรรค์

“ขออำนาจของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ จงบันดาลให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าเคยสร้างมาตั้งแต่อดีตชาติ จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรที่มาเบียดเบียนข้าพเจ้า.......................................... เทวดาประจำตัวข้าพเจ้า, เทวดาดูแลบ้าน, นาคครุฑ, อสูร, ยักษ์, คนธรรพ์ และภูติผีปีศาจ ที่อยู่บริเวณบ้านของข้าพเจ้า”


การอุทิศบุญที่ได้รับผลทันที

ขณะใส่บาตรหรือถวายของพระให้ตั้งจิตอธิษฐานทันที “บุญนี้ยกให้เจ้ากรรมนายเวรที่มาเบียดเบียนข้าพเจ้า เทวดาประจำตัวข้าพเจ้า”


การนั่งสมาธิ

ก่อนนั่งสมาธิ อธิษฐานจิตว่า “ขอบุญกุศลที่เกิดจากการนั่งภาวนาจงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรที่มาถึงตัวข้าพเจ้า และเทวดาประจำตัวข้าพเจ้า........ ในขณะนั่งสมาธิหากเกิดบุญกุศลขึ้นเมื่อใดขอให้ท่านอธิษฐานเอาบุญจากข้าพเจ้าไปได้เลย และขออย่าได้ขัดขวางการภาวนาของข้าพเจ้า”

การอุทิศบุญที่ได้รับผลทันที การอุทิศบุญ หรือการโอนบุญ สามารถทำได้ทุกขณะจิต โดยทำได้ในชีวิตประจำวัน ขณะที่ผู้ทำมีความสุข และมีความยินดีในการกระทำ เช่น
*** แล้วที่พิมพ์คำว่า “ข้าฯ” นั้น จะว่าข้าพเจ้าแบบเต็มๆ ก็ได้ ***................... . จบ ................... .


เว็บไซต์หลวงปู่เกษม อาจิณฺณสีโล

http://www.samyaek.com/mambo/
http://www.mindcyber.com/content/data/3/0002-1.html

http://www.samyaek.com/board2/index.php?topic=57.140

http://www.rachinuthit.ac.th/thamma/myjukebox.php?sort=albums&albums=8  (พระธรรมเทศนา)อัลบั้มภาพ/หลวงปู่เกษม อาจิณฺณสีโล
http://www.dhammajak.net/gallery/displayimage.php?album=lastup&cat=10029&pos=6

worathep-LSV team:
ขอบคุณอาจารย์เทพมาก ที่นำของดีๆมาฝาก
ถ้าใครปฏิบัติได้ตามนี้ เป็นเจ้าโลกแน่ ในโลกนี้ไม่มีใครสู้เราได้ เพราะเทวดาคุ้มครองหมด

BEN_BIO:
เคยดู ซีดี ที่แสดงธรรมของท่านอยู่
ดีมากๆ เลยค่ะ

dokmadue ♥:
ดีมากๆครับ :D

fcy:
 :-X :D

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป