พิมพ์หน้านี้ - ส วั ส ดี !!!!!! ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"

นานาสาระ => หน้าที่พลเมือง => ข้อความที่เริ่มโดย: eskimo_bkk-LSV team♥ ที่ กุมภาพันธ์ 08, 2019, 11:02:41 AMหัวข้อ: ส วั ส ดี !!!!!! ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
เริ่มหัวข้อโดย: eskimo_bkk-LSV team♥ ที่ กุมภาพันธ์ 08, 2019, 11:02:41 AM
(https://lh3.googleusercontent.com/FZMoZjDCCVJSlieQDUDWTds21Qo8xdDjITigtXTbDNdqZeDFbL4JK88HPB0xgnACumdCoeRDkuzjG02KO32IPt817vS0mFVRmCmvaGl0Vlx9lQzZ_udgh23ZyTr4n1rASC2jLkNHHSkh7pe8sVBjoCjjy_lhSMIU67yDBgZMSNvyhAz8ZkbUReWeLeN9QzBkkuknnSWyPJslHhXLJZK-e-4F1Dmqjh_TYXq8KL52QuHJmd099WzoHoKT7LaZt6_0_qAUmwQUYSylN0qW6IbUKXzgrLhy76LEEBuV7OyuWcGEu6y3ZIyhTbaWyI_RJirYZNu-z-YMkDug3hSspQ5fvamV8MGwI_2R-RzNIiG1RmTDL6sXD7Clex7GOsPN5pwa37_f7Szy78SH7jTi-a1AVQnbIQtwySBk2MowhOSWIU1xDaxlvGycRT0gUYvEFPKNyXUqKfRLW6n9FA5_1BYouUOltCnmGqD-BmOoQv_9v42MlIt1r26mmpOdSElrSZb_XvEVZMZFz5xjhr8QZal6pwAEccAojICP6MgJq5uB-QMHGU_T_7GW3vmUsqoPD_ocASmg52FLVyjSuui5zmfQ6EIdeUNXJ1nvV_HdtCdwQTvM9pxM9qCu2kyAlSnngkDsBI-Sp4-qd5OudSWLbxo0UP_z5MF5hKZz=w720-h192-no)

(https://lh3.googleusercontent.com/iTK8AXYSxy9UtcPiE4DILnjT1M5w1NX5AYwAcpin2ou4xx9rASVYP-KcVjF29mipXRdGOBIfqE-JGLW2i0NY20ma-zjgSBy6lvTKNQ1o4mxNrEwca6u-jp8lSA9E9w5oAsM9Ww5JiLvjK2iW813X4oFcs_7rILGCeeyf-E8qkzWmwHfzxmvbM77o__QhB_gsyMqjP-Dj_HEjeVqbeWkBNusytP8xQuq9cSsC2nQPSU5SROSanN9rjUn3df-TpZx1ZfhPfmtGbsMuNeks-EjZwtWnrzfoEHtBKUyt0jq2KXSdYdNLVcZcxzUeBd26XPpNBzl747zDfXrAMaYwYYVnj7LdzmYrSr55xVSNIUQL30tMKNz__ft2NTSXEHWdjHdyONqWb1ktlL551S_7qx4GyJLARokjJdzVvHo7jDTsULQGeNq7uxFiNRKJAPppQ0UWAG5FFsIVQLo6DoXA9yTy4XEMXRhhusog-gMs6c5ehUvpf4r4csRZ19941mPZkGjKKaghycSfsa_F3UYxJpefnxD1AwySdlieN7uupIyr5b-wE-W0hBx5XJyCjtDdj2sGnyRfEgyPEJTfFJef_ooL8BnIp5t-mF6J8H-EpHxigC1cVJPxuajsf_wfZODNgvovKy-GDMwr233WqeDWJqJk7TbodAUA_mMK=w556-h152-no)

(https://lh3.googleusercontent.com/R3wG7D8jD636Qbk0MryXdU_4DCt2lYxLyqHShyNu1nBj-jXTh9Lo8vLYN0K_IjBFum1GVpJRkH5mw0d0LcsNIe7rwqwgiYZ4AwbXAqH80rJmxtN8mn2sn6LVMbRFwIBTJA4H7x-CCc7Q81oFL-m9qo_HJUFFMi6DLfauAwcYBcphpcHbux4dsV0OH_qpJSLhDSgkbcUm1EkO3kQ8xWOFAQ00731W0XyHn8ffr8BfFht2YC2jOz8HUyM3wLJ3-zqftHMYlVxAOF6Cv6n8Zr-1YMHlhZIXkRNAB2UyGZdhuBHUBZmNjSKmSQearOYe7ZTxC7OK5zM8LD8pByDPe7mGMRdsBbgXW6-9eSZvDFDaLSi4R030MacG1Usr0uyGBWZSHN0KjbYgnwPQUvajbmoS5og2d-65ZrW9M0rgju0rkD-MntVXRZTWvKD5H_hosmUsUxAN4AUbad4apJoBoGqYhg479UTtD0WNBVdh4y_FsizS1VjAuWFjyNm7H0EENY1qeOR-tmPR2JUJSxBVVJO9l6xMEqLb2e9en5j47Z6D7cuDBpImEF4QwV4wK2vmu5_vC7Wn3-Hn2B9xdbuLRloegEcL528rW-SbnBYgXK2IeC98yEoLRiJgEt4ROpdoJ-RvXHapO2AJLpVE-91EXVbvSwcrnx5z-4gV=w700-h602-no)

 cry2!!


เราเป็นเพียงนกกระจอกบินได้แค่ยอดไม้..ไฉนเลยที่จะไปรู้เรื่องวิถีของนกอินทรีย์

วงใน โทรมาบอกให้ผมทราบว่า อย่าด่วนสรุป มันมีอะไรที่ สลับสับซ้อน อีกเยอะ


หัวข้อ: Re: ส วั ส ดี !!!!!! ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
เริ่มหัวข้อโดย: eskimo_bkk-LSV team♥ ที่ กุมภาพันธ์ 08, 2019, 11:13:45 PM
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราชโองการ โปรดเกล้าฯ
ระบุทูลกระหม่อมหญิงฯ แม้จะกราบถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์ไปแล้ว
ยังดำรงพระองค์ในฐานะสมาชิกแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

การนำสมาชิกชั้นสูงในพระบรมราชวงศ์มาเกี่ยวข้องกับระบบการเมือง
ไม่ว่าจะทางใดก็ตาม จึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อโบราณราชประเพณี ขนบธรรมเนียม
และวัฒนธรรมของชาติ ถือเป็นการกระทำที่มิบังควรไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง

อนึ่ง ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญว่าด้วยหมวดพระมหากษัตริย์
ย่อมครอบคลุมถึงพระราชีนี พระรัชทายาท และพระบรมราชวงศ์ซึ่งมีความใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย์
จึงอยู่ในหลักการเกี่ยวกับการดำรงอยู่เหนือการเมืองและความเป็นกลางทางการเมืองของพระมหากษัตริย์ด้วย
และไม่สามารถดำรงตำแหน่งใดๆ ทางการเมืองได้
เพราะจะเป็นการขัดกับเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญ
และประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข


เฮ่อ โล่งไปที

ถึงมีวงในโทรมาให้ผม อย่าด่วน สรุป


หัวข้อ: Re: ส วั ส ดี !!!!!! ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
เริ่มหัวข้อโดย: eskimo_bkk-LSV team♥ ที่ กุมภาพันธ์ 08, 2019, 11:16:28 PM
แถลงพระบรมราชโองการ (8 ก.พ.62) เวลา 22.40 น.

เมื่อเวลา 22.40 น. โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.)

ได้เผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศ สถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

สรุปสั้นๆ พระบรมราชโองการ :

- ทูลกระหม่อมหญิงฯ เป็นพระราชธิดา พระองค์ใหญ่ ของในหลวง ร.9 "พ่อแห่งแผ่นดิน"

- เป็นพระเชษฐภคินี ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์

- แม้ลาออกจากฐานันดรศักดิ์ไปแล้ว แต่ยังคงเป็นสมาชิก พระบรมราชจักรีวงศ์

- การนำสมาชิกชั้นสูง ในพระบรมราชวงศ์ มาเกี่ยวข้องการเมืองไม่ว่าทางใดก็ตาม มิบังควรอย่างยิ่ง

- ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทูลหม่อมหญิง

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์อยู่เป็นนิจ

จึงต้องดำรงอยู่เหนือการเมือง

จึงไม่สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้


หัวข้อ: Re: ส วั ส ดี !!!!!! ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
เริ่มหัวข้อโดย: eskimo_bkk-LSV team♥ ที่ กุมภาพันธ์ 08, 2019, 11:30:12 PM
แถลงพระบรมราชโองการ (8 ก.พ.62) เวลา 22.40 น.

เมื่อเวลา 22.40 น. โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.)
ได้เผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศ สถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ความว่า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า
สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเป็นศูนย์รวมและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทย

พระมหากษัตริย์และพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงดารงสถานะอยู่เหนือการเมือง

และทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอด
ดังเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งว่า ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความผาสุกและความอยู่ดีกินดีของประชาชน
ทรงปกครองประเทศด้วยทศพิธราชธรรม และนาพาประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นภัยก่อการร้าย ภัยพิบัติ และภัยที่เกิดจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองในประเทศ
ทรงบาบัดทุกข์บำรุงสุข และดูแลปกป้องประชาชนด้วยน้ำพระราชหฤทัย
ที่เปี่ยมด้วยพระมหากรุณาอย่างมิอาจประมาณได้
ประชาชนทุกหมู่เหล่าเคารพรัก และเทิดทูนพระองค์เสมือนด้วยบิดา
จึงทรงเป็น “พ่อแห่งแผ่นดิน” โดยแท้จริง

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ทั้ งยังเป็นพระเชษฐภคินีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์
แม้จะทรงกราบถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์ไปแล้วตามกฎมณเฑียรบาล
โดยได้กราบบังคมทูลพระกรุณาเป็นลายลักษณ์อักษร
หากยังทรงสถานะและดำรงพระองค์ในฐานะสมาชิกแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
ทรงเป็นที่รักใคร่ของสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี
ตลอดจนเป็นที่เคารพยกย่องของพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์
และประชาชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานด้วยทรงประกอบพระกรณียกิจ
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
โดยในการดารงพระองค์และการประกอบพระกรณียกิจต่าง ๆ นั้น
ทรงปฏิบัติด้วยการถวายงานของข้าราชการในพระองค์
และหน่วยราชการต่าง ๆ ของหน่วยราชการในพระองค์ตลอดมา

การนำสมาชิกชั้นสูงในพระบรมราชวงศ์มาเกี่ยวข้องกับระบบการเมือง

ไม่ว่าจะโดยทางใดก็ตาม จึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อโบราณราชประเพณี

ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของชาติ

ถือเป็นการกระทำที่มิบังควรไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง


อนึ่ง บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทุกฉบับรวมทั้งฉบับปัจจุบัน
มีหมวดว่าด้วยพระมหากษัตริย์เป็นการเฉพาะ
ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่รองรับสถานะพิเศษของสถาบันพระมหากษัตริย์
ตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่เหนือการเมือง
และทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิด กล่าวหา
หรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้
ซึ่งบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญดังกล่าวย่อมครอบคลุมถึง
พระราชินีพระรัชทายาทและพระบรมราชวงศ์ซึ่งมีความใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย์

ดังที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจร่วมกับพระองค์หรือแทนพระองค์อยู่เป็นนิจ

ดังนั้นพระราชินีพระรัชทายาท และพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์
จึงอยู่ในหลักการเกี่ยวกับการดารงอยู่เหนือการเมือง
และความเป็นกลางทางการเมืองของพระมหากษัตริย์ด้วย
และไม่สามารถดำรงตำแหน่งใดๆ ในทางการเมืองได้
เพราะจะเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
และประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข-----------

ทรงพระเจริญ


หัวข้อ: Re: ส วั ส ดี !!!!!! ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
เริ่มหัวข้อโดย: eskimo_bkk-LSV team♥ ที่ กุมภาพันธ์ 08, 2019, 11:39:24 PM
 embarrassed7

ความตอนหนึ่งของประกาศสถาบัน

พระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 มีใจความว่า

”การนำสมาชิกชั้นสูงของพระบรมราชวงศ์

ไม่ว่าจะโดยทางใดก็ตาม

จึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อโบราณราชประเพณี

ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของชาติ

ถือเป็นการกระทำที่มิบังควร ไม่เหมาะสม อย่างยิ่ง”ฝันสลายชั่วข้ามคืน / ทำความชัดเจนให้ปรากฏ

โล่ง อก สักที!!!!!!!!!!

ขอบอก....เมื่อเช้าเครียดจัด.....ตอนนี้ ไชโย ๆ ๆ

 เกมพลิก

ดับไฟแต่ต้นลม

จบ....นอนได้


(http://upic.me/i/ha/rii44.gif)