พิมพ์หน้านี้ - คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการรักษาฟันเทียมถอดได้ทั้งปาก

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"

นานาสาระ => สุขภาพ => ข้อความที่เริ่มโดย: eskimo_bkk-LSV team♥ ที่ มิถุนายน 20, 2018, 07:52:05 PMหัวข้อ: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการรักษาฟันเทียมถอดได้ทั้งปาก
เริ่มหัวข้อโดย: eskimo_bkk-LSV team♥ ที่ มิถุนายน 20, 2018, 07:52:05 PM
(https://lh3.googleusercontent.com/UxStp-R4N8PYdTbu6rYcZA832-VVanHlg5-532kjB6CNvjZa5rVY5KYHXm3FM0Du2lzRRh1xps7eEsHu4wLX2OuHG6T7Kp1f6gG5a0ioVjr5QwYT1vwf7l35gAoraEwUUgpXUGzVXLzWHggVAOvMvBhv55bOAc2Px2YnefDXf4r17rBt5NR2hrcGUpX37TOd08y42rwR82-xvS4zn2BL9_-qwnQrq-hvIQyGCZrRGHIjbHd_wUA-koK6wr4qtj77-ujk_TM-YgFf21hwvmKxeivMdnTGQIbMHkZ5UADsloAbimYT48FVKYCzdqdjxQpDclHL_sGCSLthLI5p27KkXEbeNTgEAO2ilIr1pLQyQJ5vf9pEwllq4sDtpg1WfaT-9J5ai8qyewfDHM0XHpmXZzMmGp9YtT080fc6PgbC8dTBDOhBNCY8I2hQLnigLbEQVyWOUtre25OH3zateO3uRFlZwcRJJGUB1B7BB6xcysIrtaf8sXIgPOtJ3QqFurrCqjdXxuNjSiE22VwH_99lx2marft0wCTKSEJwkEHLDW8Hhc72BzPfmB9XoxNZv3CGvMSoCsMfK88pbPvy1JWhu1u-0gn7P_ZCZ3HqZo2T=w644-h910-no)

คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการรักษาฟันเทียมถอดได้ทั้งปาก
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี (รักษาฟรี) โดยนักศึกษาทันตแพทย์
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
โดยทางคณะฯ สนับสนุนค่าใช้จ่ายเฉพาะค่ารักษาฟันเทียมถอดได้ทั้งปาก
ไม่รวมค่ารักษาหรือค่าใช้จ่ายอื่น
(ระยะเวลาโครงการฯ เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2560 สิ้นสุด 1 กันยายน 2562)

สอบถามรายละเอียด/ติดต่อนัดหมาย ได้ที่ คุณพิมพ์ณัฐชยา  ธนีหงษ์
คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
โทร.064-4928145 เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ 
เวลา 09.00-15.30 น. (ยกเว้นวันพุธบ่าย)

โค๊ด:
http://www.dt.mahidol.ac.th/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1/

ฟรี ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆครับ

 ping!