พิมพ์หน้านี้ - เร่งส่งออก'ปาล์ม'3แสนตัน+สกัดลอบนำเข้า+สำรองวงเงินช่วยเหลือ525ล.

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"

สารพัดช่าง-แนวทางอาชีพ => ► การเกษตร => ข้อความที่เริ่มโดย: ช่างเล็ก(LSV) ที่ มิถุนายน 18, 2018, 12:27:29 PMหัวข้อ: เร่งส่งออก'ปาล์ม'3แสนตัน+สกัดลอบนำเข้า+สำรองวงเงินช่วยเหลือ525ล.
เริ่มหัวข้อโดย: ช่างเล็ก(LSV) ที่ มิถุนายน 18, 2018, 12:27:29 PM
หากอ่านบทความไม่พอดีกับจอมือถือ ดูเนื้อหาและคลิปวีดีโอที่เกี่ยวข้อง> w ww.ubmthai.com เวอร์ชั่นสมาร์ทโฟน >>คลิ๊ก!!  www.pohchae.com
.
.     เร่งส่งออก'ปาล์ม'3แสนตัน+สกัดลอบนำเข้า+สำรองวงเงินช่วยเหลือ 525 ล้านบาท นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากสภาวะอากาศที่เอื้ออำนวย ทำให้ปีนี้มีผลผลิตปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้น ขณะที่ความต้องการใช้ยังคงทรงตัว ส่งผลให้สต็อกน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 มีสต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือสูงกว่าระดับ สต็อกที่เหมาะสม ส่งผลให้ราคาผลปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรขายได้มีแนวโน้มลดลง นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากสภาวะอากาศที่เอื้ออำนวย ทำให้ปีนี้มีผลผลิตปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้น ขณะที่ความต้องการใช้ยังคงทรงตัว ส่งผลให้สต็อกน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 มีสต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือสูงกว่าระดับ สต็อกที่เหมาะสม ส่งผลให้ราคาผลปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรขายได้มีแนวโน้มลดลง ดังนั้น คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) มีมติเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม เห็นชอบมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ โดยเร่งผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบจำนวน 300,000 ตัน ภายในระยะเวลา 5 เดือน เพื่อลดสต็อกน้ำมันปาล์มให้เข้าสู่ระดับปกติ และช่วยรักษาเสถียรภาพราคาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ตามที่คณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาดเสนอ ซึ่งจะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติใช้งบประมาณจาก งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเผื่อกรณีฉุกเฉินวงเงิน 525 ล้านบาทต่อไป นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้ กระทรวงพลังงาน เร่งดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่เห็นชอบในหลักการแนวทางการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ในรถบรรทุก ขนาดใหญ่และมอบหมายให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ หารือร่วมกับกรมศุลกากร พิจารณากำหนดแนวทางการบริหารจัดการการถ่ายล้ำผ่านแดนน้ำมันปาล์มเพื่อสามารถกำกับดูแลความถูกต้องของสินค้าที่ถ่ายลำและผ่านแดน และไม่ให้ส่งผล กระทบต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศ รวมถึง ให้ความเข้มงวดในเรื่องของมาตรการการป้องกันการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบ. ขอบคุณ https://www.ryt9.com/s/nnd/2838530