พิมพ์หน้านี้ - สินเชื่อหมื่นล้านเริ่ม..ปล่อยกู้หวังดูดซับยางจากระบบ ลดปัญหาราคายาง

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"

สารพัดช่าง-แนวทางอาชีพ => ► การเกษตร => ข้อความที่เริ่มโดย: ช่างเล็ก(LSV) ที่ มิถุนายน 06, 2018, 04:12:41 PMหัวข้อ: สินเชื่อหมื่นล้านเริ่ม..ปล่อยกู้หวังดูดซับยางจากระบบ ลดปัญหาราคายาง
เริ่มหัวข้อโดย: ช่างเล็ก(LSV) ที่ มิถุนายน 06, 2018, 04:12:41 PM
หากอ่านบทความไม่พอดีกับจอมือถือ ดูเนื้อหาและคลิปวีดีโอที่เกี่ยวข้อง> w ww.ubmthai.com เวอร์ชั่นสมาร์ทโฟน >>คลิ๊ก!!  www.pohchae.com
.
.    ชาวยางเฮ!! .. กยท. เริ่มโครงการสินเชื่อหมื่นล้าน..ปล่อยกู้หวังดูดซับยางจากระบบ ลดปัญหาราคายาง การยางแห่งประเทศไทย เดินหน้าต่อในโครงการสนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท หลังมติ ครม. ขยายเวลาการให้กู้ถึงปลาย มี.ค. 63 รัฐรับชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 โดย กยท. เร่งจัดโรดโชว์เพื่อทำความเข้าใจกับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ โดยสมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป. นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง เปิดเผยว่า สำหรับโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา (วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท) เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการผ่านมาแล้วในช่วงปี 2557 – 2560 มีสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเข้าร่วมโครงการและได้รับการอนุมัติสินเชื่อกว่า 300 แห่ง เป็นเงินประมาณ 8,177 ล้านบาท และจาก มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ตามแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบเป็นระยะเวลา 3 ปี (1 เมษายน 2560 - 31 มีนาคม 2563) โดยให้กู้ผ่าน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในส่วนของการชดเชยดอกเบี้ยรัฐบาลสนับสนุนให้ร้อยละ 3 และ กยท. เป็นผู้ดำเนินการแทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมตามคุณสมบัติที่ประกาศไว้เพื่อเข้าร่วมโครงการ โดยผู้กู้รายใหม่สามารถติดต่อยื่นคุณสมบัติได้ ณ สำนักงาน กยท.ประจำพื้นที่ และในส่วนของผู้กู้รายเดิมสามารถติดต่อได้โดยตรงที่ (ธ.ก.ส.) เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นกู้ครั้งใหม่ได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ กยท.จะจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ตามพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จ. ขอนแก่น จ. สงขลา และ จ. นครศรีธรรมราช เพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถดำเนินการได้ด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อย ซึ่งจะกำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือน มิถุนายน 61 นี้ "โครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อสถาบันเกษตร วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มสหกรณ์ทุกประเภทที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับยางพารา ในการนำเงินมาเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อรับซื้อยางกับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรชาวสวนยางใกล้เคียง เพื่อดูดซับยางในระบบช่วงยางเปิดกรีด แม้จะเป็นโครงการระยะสั้น แต่หากสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง และเข้าใจ สามารถนำทุนที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องช่องทางการจำหน่ายและช่วยเหลือสมาชิกที่เป็นเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยได้อย่างแท้จริง” ที่มา- ทีมข่าวประชาสัมพันธ์การยางฯ http://www.raot.co.th/ewt_news.php?nid=6615&filename=index