พิมพ์หน้านี้ - งานระบบ กสทช. ระบบดิจิทัล DVB-T/T2 ควบระบบMATVอาคารสูง (ADVANCED ) รุ่น2 วันที่

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => ◆ดาวเทียม,สายอากาศทีวี◆ => ข้อความที่เริ่มโดย: พรเทพ-LSV team♥ ที่ ธันวาคม 09, 2017, 12:34:34 PMหัวข้อ: งานระบบ กสทช. ระบบดิจิทัล DVB-T/T2 ควบระบบMATVอาคารสูง (ADVANCED ) รุ่น2 วันที่
เริ่มหัวข้อโดย: พรเทพ-LSV team♥ ที่ ธันวาคม 09, 2017, 12:34:34 PM
งานอบรม กสทช. เทคนิคการติดตั้งระบบสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล DVB-T2 ควบรวมกับระบบทีวีรวม (MATV) ในอาคารสูง(ADVANCED MATV) รุ่น2 วันที่1

(http://upic.me/i/tw/dsc_2302.jpg) (http://upic.me/show/61862865)

(http://upic.me/i/i9/dsc_2317.jpg) (http://upic.me/show/61862866)

(http://upic.me/i/i9/dsc_2322.jpg) (http://upic.me/show/61862867)

(http://upic.me/i/9m/dsc_2328.jpg) (http://upic.me/show/61862868)

(http://upic.me/i/1u/dsc_2336.jpg) (http://upic.me/show/61862869)

(http://upic.me/i/1u/dsc_2338.jpg) (http://upic.me/show/61862870)

(http://upic.me/i/1e/dsc_2339.jpg) (http://upic.me/show/61862871)

(http://upic.me/i/3h/dsc_2340.jpg) (http://upic.me/show/61862873)

(http://upic.me/i/81/dsc_2341.jpg) (http://upic.me/show/61862874)

(http://upic.me/i/sc/dsc_2353.jpg) (http://upic.me/show/61862875)

(http://upic.me/i/07/dsc_2355.jpg) (http://upic.me/show/61862876)

(http://upic.me/i/07/dsc_2357.jpg) (http://upic.me/show/61862877)

(http://upic.me/i/cf/dsc_2358.jpg) (http://upic.me/show/61862878)

(http://upic.me/i/ta/dsc_2361.jpg) (http://upic.me/show/61862879)

(http://upic.me/i/1r/dsc_2366.jpg) (http://upic.me/show/61862880)

(http://upic.me/i/zc/dsc_2375.jpg) (http://upic.me/show/61862881)

(http://upic.me/i/30/dsc_2379.jpg) (http://upic.me/show/61862882)

(http://upic.me/i/td/dsc_2386.jpg) (http://upic.me/show/61862883)

(http://upic.me/i/j8/dsc_2411.jpg) (http://upic.me/show/61862884)

(http://upic.me/i/hg/dsc_2412.jpg) (http://upic.me/show/61862885)

(http://upic.me/i/s5/dsc_2417.jpg) (http://upic.me/show/61862886)

(http://upic.me/i/s5/dsc_2421.jpg) (http://upic.me/show/61862887)

(http://upic.me/i/aq/dsc_2424.jpg) (http://upic.me/show/61862888)

(http://upic.me/i/aq/dsc_2427.jpg) (http://upic.me/show/61862889)

(http://upic.me/i/03/dsc_2437.jpg) (http://upic.me/show/61862890)

(http://upic.me/i/yt/dsc_2439.jpg) (http://upic.me/show/61862891)

(http://upic.me/i/pi/dsc_2475.jpg) (http://upic.me/show/61862892)

(http://upic.me/i/w1/dsc_2478.jpg) (http://upic.me/show/61862893)

(http://upic.me/i/8a/dsc_2511.jpg) (http://upic.me/show/61862894)

(http://upic.me/i/bh/dsc_2513.jpg) (http://upic.me/show/61862895)

(http://upic.me/i/8m/dsc_2515.jpg) (http://upic.me/show/61862896)

(http://upic.me/i/24/dsc_2516.jpg) (http://upic.me/show/61862897)

(http://upic.me/i/yq/dsc_2527.jpg) (http://upic.me/show/61862898)

(http://upic.me/i/ic/dsc_2530.jpg) (http://upic.me/show/61862899)

(http://upic.me/i/s1/dsc_2534.jpg) (http://upic.me/show/61862900)

(http://upic.me/i/us/dsc_2542.jpg) (http://upic.me/show/61862901)

(http://upic.me/i/es/dsc_2553.jpg) (http://upic.me/show/61862902)

(http://upic.me/i/es/dsc_2566.jpg) (http://upic.me/show/61862903)

(http://upic.me/i/m5/dsc_2575.jpg) (http://upic.me/show/61862904)

(http://upic.me/i/ui/dsc_2578.jpg) (http://upic.me/show/61862905)

(http://upic.me/i/qh/dsc_2585.jpg) (http://upic.me/show/61862906)

(http://upic.me/i/r8/dsc_2588.jpg) (http://upic.me/show/61862907)

(http://upic.me/i/41/dsc_2591.jpg) (http://upic.me/show/61862908)

(http://upic.me/i/us/dsc_2596.jpg) (http://upic.me/show/61862909)

(http://upic.me/i/c6/dsc_2599.jpg) (http://upic.me/show/61862910)

(http://upic.me/i/q1/dsc_2601.jpg) (http://upic.me/show/61862911)

(http://upic.me/i/8j/dsc_2607.jpg) (http://upic.me/show/61862912)

(http://upic.me/i/q1/dsc_2608.jpg) (http://upic.me/show/61862913)