พิมพ์หน้านี้ - เครื่องกดสายแพ สายพันธ์ุอีสาน ACF bonding machine.

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"

ห้องโครงงาน - D.I.Y.- เทคโนโลยี่ => รวมDIY. เครื่องมือ => ข้อความที่เริ่มโดย: tar samart ที่ มิถุนายน 20, 2017, 05:20:39 PMหัวข้อ: เครื่องกดสายแพ สายพันธ์ุอีสาน ACF bonding machine.
เริ่มหัวข้อโดย: tar samart ที่ มิถุนายน 20, 2017, 05:20:39 PM
ต้องขออนุญาต ผู้ดูแลเว็บ นำเสนอแก่เพือนช่างผู้สนใจงานประดิษฐ์ ครับ ประกอบและทดสอบเรียบร้อย พร้อมใช้งาน เครื่องกดสายแพ สายพันธุ์อีสาน.