พิมพ์หน้านี้ - สมัครสอบ ก.พ. 60 วันที่ 1-21 มี.ค. นี้

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"

นานาสาระ => รับงาน- สมัครงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: nongtop ที่ มีนาคม 13, 2017, 01:45:48 PMหัวข้อ: สมัครสอบ ก.พ. 60 วันที่ 1-21 มี.ค. นี้
เริ่มหัวข้อโดย: nongtop ที่ มีนาคม 13, 2017, 01:45:48 PM
(http://upic.me/i/o5/h5kp1.png) (http://upic.me/show/60467997)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ประกาศรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2560 แล้ว ระหว่างวันที่ 1-21 มีนาคม 2560 โดยมีรายละเอียดของการรับสมัครสอบ ก.พ. และขั้นตอนการสมัครสอบ ก.พ. ดังนี้

 

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ก.พ. 2560

สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบจำนวน 4 ระดับวุฒิการศึกษา ดังนี้

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3. ระดับปริญญาตรี
4. ระดับปริญญาโท

          กำหนดการรับสมัครสอบ ก.พ. 2560

(http://upic.me/i/md/xhkp2.png) (http://upic.me/show/60467998)
ขั้นตอนการสมัครสอบ ก.พ. 2560

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1-21 มีนาคม 2560 ที่เว็บไซต์ job3.ocsc.go.th หัวข้อ “สมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2560” ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ขั้นตอนที่ 2 ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบและเลือกศูนย์สอบตั้งแต่วันที่ 1-21 มีนาคม 2560

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบสถานะการรับสมัครสอบ ก.พ. 60 หลังชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ job3.ocsc.go.th หัวข้อ “สมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2560” คลิกเลือก “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” จากนั้นให้เข้าไปกรอกรายละเอียด และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษ A4 จำนวน 2 หน้า

ขั้นตอนที่ 4 พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป


https://goo.gl/6nXjxo