พิมพ์หน้านี้ - ฺBusduct กับ Busway ต่างกันอย่างไรครับ

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่20"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => ►อิเล็กฯกับงานอุตสาหกรรม => ข้อความที่เริ่มโดย: anuning ที่ ตุลาคม 08, 2016, 03:51:23 AMหัวข้อ: ฺBusduct กับ Busway ต่างกันอย่างไรครับ
เริ่มหัวข้อโดย: anuning ที่ ตุลาคม 08, 2016, 03:51:23 AM
ขออนุญาติใช้ห้องนี้ในการสอบถามนะครับ   อยากทราบว่า  ฺBusduct กับ Busway ต่างกันอย่างไรครับ   lv!


หัวข้อ: Re: ฺBusduct กับ Busway ต่างกันอย่างไรครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CIVIC" ที่ ตุลาคม 08, 2016, 07:48:09 AM
(http://iam.hunsa.com/users/s/sa/saylovethai/thumb/_Y31cmxAfX6.png)

การติดตั้งบัสเวย์ ( Busways )หรือ บัสดัก ( Bus Duct )

บัสเวย์หรือบัสดัก ต้องติดตั้งในที่เปิดเผย มองเห็นได้ และสามารถเข้าถึงได้เพื่อการตรวจสอบและบำรุงรักษาตลอดความยาวทั้งหมด
ยกเว้น ยอมให้บัสเวย์ที่ติดตั้งหลังที่กำบัง เช่น เหนือฝ้าเพดาน โดยจะต้องมีทางเข้าถึงได้และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดตังต่อไปนี้

-          ไม่มีการติดตั้งเครื่องป้องกันและกระแสเกินที่อยู่บัสเวย์ นอกจากเครื่องป้องกันกระแสเกินสำหรับดวงโคม หรือโหลดอื่นๆ เฉพาะจุด

-          ช่วงว่างต้านหลังที่กำบังที่จะเข้าถึงได้ต้องไม่ใช้เป็นช่องลมปรับอากาศ

-          บัสเวย์ต้องเป็นชนิดปิดมิดชิด ไม่มีการระบายอากาศ

-          จุดต่อระหว่างช่องและเครื่องประกอบ ต้องเข้าถึงได้เพื่อการบำรุงรักษา

ห้ามใช้บัสเวย์ ในกรณีดังต่อไปนี้
-          บริเวณที่อาจเกิดความเสียหายทางกายภาพอย่างรุนแรงหรือมีไอทำให้เกิดการผุกร่อน

-          ในปล่องนของ หรือปล่องลิฟต์

-          ในบริเวณอันตราย นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

-          กลางแจ้ง สถานที่ชื้น และสถานที่เปียก นอกจากจะเป็นชนิดที่ได้ออกแบบให้ใช้ได้สำหรับงานนั้นๆ

บัสเวย์ ต้องยึดให้มั่นคงและแข็งแรง ระยะห่างระหว่างจุดจับยึดต้องไม่เกิน 1.50 เมตร หรือตามการออกแบบของผู้ผลิตและที่ปลายต้องปิด
ในการต่อแยกบัสเวย์ต้องใช้เครื่องประกอบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
พิกัดเครื่องป้องกันกระแสเกินต้องเป็นไปตามข้องกำหนด
การลดขนาดของบัสเวย์ ต้องติดตั้งเครื่องป้องกันกระแสเกินเพิ่มเติม
ยกเว้น เฉพาะในงานอุตสาหกรรม บัสเวย์ที่เล็กลงมีขนาดกระแสไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของขนาดกระแสของบัสเวย์ต้นทาง หรือหนึ่งในสามของขนาดปรับตั้งของเครื่องป้องกันกระแสเกินที่อยู่ต้นทางของบัสเวย์ชุดเดียวกัน และความยาวของบัสเวย์ที่เล็กลงนั้น ไม่เกิน 15 เมตร

บัสเวย์ต้องไม่ติดตั้งให้สัมผัสกับวัสดุที่ติดไฟง่ายเครื่องปั่นไฟ
การต่อแยกบัสเวย์ ต้องติดตั้งเครื่องป้องกันกระแสเกินที่จุดต่อแยก เพื่อใช้ป้องกันวงจรที่ต่อแยกนั้น นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องนั้นๆ
เปลือกหุ้มที่เป็นโลหะของบัสเวย์ต้องต่อลงดิน
อนุญาตให้ใช้เปลือกหุ้มของบัสเวย์เป็นตัวนำสำหรับต่อลงดินได้ ถ้าบัสเวย์นั้นได้ออกแบบให้ใช้เปลือกหุ้มเป็นตัวนำสำหรับต่อลงดิน
ขนาดของกระแสของบัสเวย์ ให้ใช้ตามที่กำหนดโดยผู้ผลิต คิดที่อุณหภูมิโดยรอบ 40 องศา โดยผ่านการรับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได้
http://iam.hunsa.com/saylovethai/article/182438