พิมพ์หน้านี้ - Update งานราชการ

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"

นานาสาระ => รับงาน- สมัครงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: eskimo_bkk-LSV team♥ ที่ พฤษภาคม 09, 2015, 02:07:28 PMหัวข้อ: Update งานราชการ
เริ่มหัวข้อโดย: eskimo_bkk-LSV team♥ ที่ พฤษภาคม 09, 2015, 02:07:28 PM
1. ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
สังกัดสำนักงานศาลปกครอง
ตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ 18 พ.ค. – 8 มิ.ย. 58
http://www.admincourt.go.th/attach/news_attach/2015/05/06052558.pdf

2. กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
(รับสมัคร 19 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2558) 
http://job.ipthailand.go.th/

3. กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปฐพีวิทยา)
วันที่ 24 เม.ย. - 19 พ.ค. 58
http://job.ocsc.go.th/images/Job/635648780812000897.pdf

4. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รับสมัครงานหลายตำแหน่ง หลายอัตรา 
http://www.ega.or.th/job.aspx?m_id=148

5. กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ จำนวนรวม 10 อัตรา   
http://job.ocsc.go.th/images/Job/635640797618514347.pdf  http://job.ocsc.go.th/images/Job/635640800764701880.pdf

6. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
http://www.perdsorbtoday.com/news_detail.php?news=5888

7. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขัน
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2558
วุฒิ ป.ตรี ป.โท รวม 36 อัตรา
http://www.perdsorbtoday.com/file11/bpi.pdf

8. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 45 อัตรา
วันที่ 23 เม.ย. - 7 พ.ค. 58
http://www.perdsorbtoday.com/file11/vec.pdf

9. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
รับสมัครบุคคลสอบเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 7-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
http://job.ocsc.go.th/images/Job/635658053768603069.pdf

10. สำนักงานกำลังพล รับสมัครบุคคลภายนอก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
จำนวน 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2558
http://www.perdsorbtoday.com/file12/police1.pdf

11. การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงาน
เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ จำนวน 115 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 - 17 พฤษภาคม 2558
http://www.mea.or.th/upload/register/job/58003.pdf

12. กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558
http://www.perdsorbtoday.com/file12/dss.pdf

13. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
รับสมัครสอบเป็นข้าราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง
 ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2558
http://job.ocsc.go.th/images/Job/635659877786193842.pdf

14. กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าเป็นราชการ
จำนวน 81 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน2558
http://www.dol.go.th/dol/images/medias/com_dol_appoint/tahuzaru3a5u7ad377_290415.pdf

15. สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
รับสมัครเพื่อสอบเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน จำนวน 8 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน- 15 พฤษภาคม 2558
http://www.tijthailand.org/userfiles/OSCOM/Footer_contents/1.Career_opportunities/JOB2015.pdf

16. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
รับสมัครสอบเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา
จำนวน 11 วิชาเอก 300 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 15 – 25 พฤษภาคม 2558
http://www.teacherbkk.com/
http://www.teacherbkk.com/2015/f10

17. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
และด้านนิติกร ถึง 31 พฤษภาคม 2558
http://www.baac.or.th/content-job.php

18. การไฟฟ้านครหลวงรับสมัครพนักงานผ่านอินเทอร์เน็ต
จำนวน 39 คุณวุฒิ หลายตำแหน่ง 296 อัตรา วุฒิ ม.3 - ป.โท
ตั้งแต่วันที่ 10-19 พฤษภาคม 2558
http://www.mea.or.th/upload/register/job/58004.pdf

 ping!