พิมพ์หน้านี้ - แจกแนวข้อสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น พร้อมเฉลย

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"

สายอากาศ-เครื่องส่ง => คู่มือการใช้งานวิทยุสื่อสาร => ข้อความที่เริ่มโดย: Nattawut-LSV Team ที่ มกราคม 29, 2015, 10:36:57 PMหัวข้อ: แจกแนวข้อสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น พร้อมเฉลย
เริ่มหัวข้อโดย: Nattawut-LSV Team ที่ มกราคม 29, 2015, 10:36:57 PM
แจกแนวข้อสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น พร้อมเฉลย
วิชาที่ 1 ความรู้ทั่วไป กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวิทยุ สมัครเล่น
วิชาที่ 2 การติดต่อสื่อสารของนักวิทยุ สมัครเล่น
วิชาที่ 3 ทฤษฎีต่างๆสําหรับนักวิทยุ สมัครเล่น
วิชาที่ 4 หลักปฏิบัติสําหรับนักวิทยุสมัครเล่น
E23IUY

สนใจส่งเมล์มาขอได้ที่ Nat.2536@hotmail.com