พิมพ์หน้านี้ - 6-8พย.พบกับมหกรรมสินค้าอิเล็กฯมาตรฐานจีนส่งออก

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"

นานาสาระ => เส้นทางการเงิน-เศรษฐกิจ => ข้อความที่เริ่มโดย: CIVIC" ที่ พฤศจิกายน 07, 2014, 03:28:20 PMหัวข้อ: 6-8พย.พบกับมหกรรมสินค้าอิเล็กฯมาตรฐานจีนส่งออก
เริ่มหัวข้อโดย: CIVIC" ที่ พฤศจิกายน 07, 2014, 03:28:20 PM
(http://www.1009seo.com/+uppic/11-57/aciec2014.JPG)

ครั้งนี้จะเป็นการจัดงาน “ มหกรรมสินค้ามาตรฐานจีนส่งออก ครั้งที่ 4 ( ACIEC 2014 )” เพื่อเป็นการตอกย้ำศักยภาพการค้าสู่ตลาดอาเซียนและการเตรียมพร้อมของประเทศ ไทยเพื่อเป็นประตูการค้าสู่อาเซียนภายใต้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลจีน

สินค้า ที่จะนำมาจัดแสดงในครั้งนี้ ทางผู้จัดงานได้ให้ความใส่ใจกับการคัดเลือกบริษัทที่จะมาเข้าร่วมงาน โดยได้คัดสรรนำสินค้าคุณภาพส่งออกจากโรงงานผู้ผลิตจากจีนกว่า 200 บริษัท ที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากทางรัฐบาลจีน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในการผลิตสินค้าของผู้ผลิตจากหลายมณฑลในประเทศจีน ได้แก่ อาหาร, ผลิตภัณฑ์ยาจีนและยาสมุนไพรจีน, อุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ, เครื่องจักร, อิเล็กทรอนิคส์, อุปกรณ์การก่อสร้าง, ผลิตภัณฑ์เคมี, ผลิตภัณฑ์พลาสติก,  อุปกรณ์การสื่อสาร, เครื่องจักรกลการเกษตร, อุปกรณ์ทางการเกษตร, เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์,  ผลิตภัณฑ์อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม, อะไหล่เครื่องยนต์และจักรยานยนต์,  เครื่องใช้ในสำนักงาน, สิ่งทอ เสื้อผ้า งานฝีมือ, ผลิตภัณฑ์จากแร่ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานเพื่อให้ผู้ประกอบการได้พบปะหารือและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อาทิ การเจรจาจับคู่ธุรกิจกับบริษัทผู้ผลิตสินค้าชั้นนำ การสัมมนาเชิงธุรกิจระหว่างไทย จีนและประเทศอื่นๆในอาเซียน และหัวข้ออื่นๆอันเป็นประโยชน์ต่อการค้าการลงทุน ซึ่งการจัดงานในครั้งที่  4  นี้  ได้จัดแสดงบนพื้นที่กว่า  7,250 ตรม.  คาดหมายว่าจะได้รับความสนใจและมีผู้เข้าชมงานจากทั่วเอเชีย ไม่ต่ำกว่า 10,000 ราย

วัตถุประสงค์การจัดงาน

    * เพื่อส่งเสริมการขยายความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีน
    * เพื่อ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้สัมผัสนวัตกรรมแปลกใหม่ตลอดจนสินค้าคุณภาพ ส่งออกจากประเทศจีน ซึ่งจะนำมาต่อยอดธุรกิจเพื่อเข้าสู่ตลาดอาเซียน
    * เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการจีนได้แสดงผลงานและเปิดตลาดสินค้าให้กับผู้ประกอบการในประเทศไทยได้สัมผัสโดยตรง
    * เพื่อ เปิดโอกาสให้นักธุรกิจจีน ไทย และอาเซียนได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ทัศนคติทางด้านการค้า การลงทุนร่วมกันโดยผ่านกิจกรรม และการสัมมนาในหัวข้อต่างๆภายในงาน
    * เพื่อตอกย้ำศักยภาพด้านการค้าการลงทุนและการเจิรญเติบโตร่วมกันของทั้งสองประเทศไปยังตลาดอาเซียน
    * เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการไทย ในการขายกิจการไปสู่ตลาดการค้าอาเซียน

กลุ่มเป้าหมาย

    * ผู้ประกอบการไทยขนาดกลาง และขนาดย่อม
    * ผู้ผลิตและผู้ประกอบการจีน
    * นิสิตนักศึกษา
    * ประชาชนที่สนใจการผลิต การนำเข้า การส่งออกสินค้าจากประเทศจีน

หน่วยงานรับผิดชอบ/ผู้จัดงาน

    * สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล Asian-International Trade and Investment Association
    * สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน  Asean  Trade  Promotion  Association
    * หน่วยงานภาครัฐ
    * หน่วยงานภาคเอกชน

วัน / เวลา / สถานที่จัดงาน

    * วันที่ 6-8  พฤศจิกายน 2557
    * เวลา 10.00-18.00 น.
    * ณ อิมแพค เมืองทองธานี Hall 6


http://www.1009seo.com