พิมพ์หน้านี้ - ราชบุรีโฮลดิ้งจับมือกับเชาว์ อินเตอร์ฯทำโซลาร์ฟาร์มในญี่ปุ่น 33 ล้านวัตต์

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"

สารพัดช่าง-แนวทางอาชีพ => ►พลังงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: หลอดไฟ ที่ กันยายน 13, 2014, 07:35:00 PMหัวข้อ: ราชบุรีโฮลดิ้งจับมือกับเชาว์ อินเตอร์ฯทำโซลาร์ฟาร์มในญี่ปุ่น 33 ล้านวัตต์
เริ่มหัวข้อโดย: หลอดไฟ ที่ กันยายน 13, 2014, 07:35:00 PM
(http://www.1009seo.com/+uppic/09-1-57/solar2.jpg)

นายพงษ์ดิษฐ พจนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง(RATCH) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 ก.ย. บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล(สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งจำนวน ได้ลงนามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น เพื่อร่วมกันจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในประเทศสิงคโปร์ เพื่อลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ขนาดกำลังการผลิตรวมประมาณ 33 เมกะวัตต์ (ระยะแรก)ระหว่างบริษัท อาร์เอช อินเตอร์ เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่นจำกัดกับบริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในสัดส่วน RATCH 60% และ CHOW 40%
       
       บริษัทร่วมทุนที่จัดตั้งในประเทศไทย เพื่อให้บริการด้านการบริหารจัดการโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุน ระหว่างบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด กับบริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด สัดส่วน 60:40

http://www.108kaset.com/index.php/topic,156