พิมพ์หน้านี้ - ปตท. โดย ลุงโฉลก

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"

นานาสาระ => เส้นทางการเงิน-เศรษฐกิจ => ข้อความที่เริ่มโดย: eskimo_bkk-LSV team♥ ที่ มีนาคม 06, 2012, 07:20:20 AMหัวข้อ: ปตท. โดย ลุงโฉลก
เริ่มหัวข้อโดย: eskimo_bkk-LSV team♥ ที่ มีนาคม 06, 2012, 07:20:20 AM
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้ปิโตรเลียมเป็นของรัฐ
ผู้ใดสำรวจหรือผลิต ปิโตรเลียมต้องได้รับสัมปทาน
ซึ่งผู้รับสัมปทานจะต้องเป็นบริษัทและมีทุน เครื่องมือ
และผู้เชี่ยวชาญเพียงพอที่จะสำรวจ ผลิต ขาย และจำหน่าย ปิโตรเลียมได้
และเมื่อได้รับสัมปทานแล้วจะต้องปฎิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์
รายละเอียดต่างๆในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการ เก็บรักษาการขนส่ง และการจำหน่ายปิโตรเลียม

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติยังกำหนดถึงประโยชน์ สิทธิและหน้าที่ของผู้รับ
สัมปทานรวมทั้งข้อจำกัดสิทธิในการส่งปิโตรเลียมออกนอกราชอาณาจักรใน
กรณีจำเป็นเกี่ยวกับความปลอดภัยของประเทศหรือเพื่อให้มีปิโตรเลียมเพียง
พอกับความต้องการใช้ภายในราชอาณาจักรและเมื่อผู้รับสัมปทานดำเนินการ
ผลิตแล้วจะต้องชำระค่าภาคหลวงเป็นตัวเงินหรือเป็นปิโตรเลียมตามมูลค่าของ
ปิโตรเลียมที่ขายหรือจำหน่ายและชำระภาษีเงินได้
ปิโตรเลียมในอัตราที่ กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
สำหรับบทลงโทษนั้น ได้กำหนดโทษปรับและ โทษจำคุก รวมทั้งการเพิกถอนสัมปทาน
เมื่อผู้รับสัมปทานไม่ปฎิบัติตามบท บัญญัติของกฎหมายและข้อกำหนดในสัมปทานด้วย

(http://www.chaloke.com/sites/default/files/styles/large/public/120302_02.png)

ขุมทรัพย์น้ำมันและก๊าซฯ ในประเทศไทยมีอยู่ไม่ใช่น้อยๆ
ส่วนแบ่งรายได้ที่รัฐบาลไทยได้รับจากการให้สัมปทานปิโตรเลียมอยู่ในระดับต่ำมากเมื่อเทียบกับหลายประเทศ
 (ถึงแม้ว่าจะรวมการจัดเก็บภาษีแล้วก็ตาม) โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน
ที่มีความสามารถในการผลิตก๊าซธรรมชาติน้อยกว่าไทย เช่น บรูไน
ที่อยู่ในอันดับที่ 36 ของโลก พม่า อันดับที่ 39 และเวียดนาม อันดับที่ 46
โดยรัฐบาลไทยเรียกเก็บค่าภาคหลวงจากปริมาณขุดเจาะในอัตราเพียง 5-15% ท่านั้น
แถมยังไม่ต้องจ่ายในหลุมที่เจาะแล้วไม่เจอน้ำมันอีกด้วย
ข้อได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรมในเชิงการค้านี้ PTT ทำท่าจะไปถึง 161.8%

(http://www.chaloke.com/sites/default/files/120302_03.jpg)

(http://www.chaloke.com/sites/default/files/120302_04.jpg)

พี่น้องเสื้อแดงเคยรู้กันบ้างหรือเปล่าว่าประเทศของท่านร่ำรวยขนาดไหน
ไม่ต้องเรียกร้องค่าแรง 300 บาท ไม่ต้องเรียกร้องราคามันสำปะหลัง 2.40 บาท
ไม่ต้องเรียกร้องราคาข้าวเปลือก ราคาผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ
ขอเพียงนายของท่านเลิกโกงชาติโกงแผ่นดิน เอาเงินที่ได้จากพลังงานเหล่านี้เข้าประเทศ
แค่นั้นพวกท่านก็จะหายจนแล้ว But, knowing them, oh well …

ไม่น่าเชื่อว่าพี่น้องเสื้อแดงเจ้าของประเทศจะถูกนักการเมืองหลอกได้ขนาดนี้
แต่เมื่อมาดูประเทศมหาอำนาจอเมริกา
ประชาชนทั้งประเทศโดนหลอกมากกว่า Dow Jones Industrial Index
ส่งสัญญาณว่าภาคอุตสาหกรรมของประเทศฟื้นตัวแล้ว
แต่ Transportation Index กลับลดค่าลง ถ้าไม่มีการขนส่งสินค้า
ตัวเลขการขายสินค้าเพิ่มขึ้นจึงเป็นการโกหกของรัฐบาล
โกหกเพื่อหลอกประชาชนทั้งชาติว่า “เอาอยู่”

 (http://www.chaloke.com/sites/default/files/styles/large/public/120302_05.png)

เมื่อรัฐบาลอเมริกัน โดยนักการเมืองในระบอบทุนนิยมสามานย์ โกหกประชาชน
ประชาชนอเมริกันทั้งชาติก็หลงเชื่อ
เอาเงินมาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ Dow Jones Industrial Average
ซึ่งเป็นดรรชนีชีวัดการขยายตัวทางอุตสาหกรรมชองประเทศ เพิ่มค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว
แต่ภาคอุตสาหกรรมจะขยายตัวได้อย่างไรเมื่อภาคการขนส่งกลับหดตัวลง
มีแต่ประชาชนที่โง่เท่านั้นที่ถูกนักการเมืองหลอก นักลงทุนเริ่มเห็น discrepancy ของสอง Indices นี้แล้ว
สัญญาณพินาศน์ของเศรษฐกิจอเมริกาเริ่มต้นแล้ว

(http://www.chaloke.com/sites/default/files/120302_06.jpg)

และเมื่อทุกคนในประเทศ Bullish กันหมด
เป็นเวลาที่พวกเรา Contrarian จะเริ่มเข้ามาหาช่องทางทำกำไร
แม้ในสถานะที่เลวร้าย อย่าลืมว่าขยะที่เน่าเหม็นก็มีค่าเมื่อเอามาทำปุ๋ย
นักการเมืองไทยหน้าด้านขี้โกงขายชาติขายแผ่นดิน
ประกอบกับพี่น้องเสื้อแดงที่มีความสามารถพิเศษในการโง่
ก็เสมือนปุ๋ยที่จะทำให้เศรษฐกิจ ถึงแม้จะเป็นระบอบทุนนิยมสามานย์ที่ชั่วช้า
ขยายตัวขึ้นอีกมากในปีนี้ ใครที่ Short TFEX รักษาชีวิตไว้นะครับ หาทางหนีตายออกมาด่วน

Credit : http://www.chaloke.com/article/%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%97

: TFEX คืออะไร ?
ตอบ : TFEX: Thailand Futures Exchange หรือ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อดำเนินการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546