พิมพ์หน้านี้ - ข้อมูล FBT ที่ใช้แทนกันได้ครับ

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => สอบถามเบอร์ฟลายแบค => ข้อความที่เริ่มโดย: MyLove73 ที่ ธันวาคม 23, 2011, 11:44:16 AMหัวข้อ: ข้อมูล FBT ที่ใช้แทนกันได้ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: MyLove73 ที่ ธันวาคม 23, 2011, 11:44:16 AM
ขอมลอะไหลทใชแทนกนไดFBT.
1.   ฟลายแบค(FBT)
บอร   FSV - 14A004C (S)     หอ  SAMSUNG
บอร   FSA - 38032M   ยหอ  DAEWOO
บอร   FCA - AA26-00201A    หอ  SAMPO
ทงสามบอรใชแทนกนได
2.   ฟลายแบค(FBT)
บอร   FUH 29A001B (S)25” 29”   ยหอ SAMSUNG
บอร   FUH 29A001 (S) 21”   25”   ยหอ SAMSUNG
ทงสองบอรใชแทนกนได
3.   ฟลายแบค(FBT)
บอร   FCM - 20A025   ยหอ SAMSUNG
บอร   FCM - 14A025   ยหอ SAMSUNG
บอร   FCM - 1411L01   ยหอ SAMSUNG
ทงสามบอรใชแทนกนได
4.   ฟลายแบค(FBT)
บอร   FUH - 29A001 B   ยหอ SAMSUNG
บอร   FFA - 61012 L   ยหอ SAMSUNG
บอร   HFT - 3852   ยหอ SANYO
ทงสามบอรใชแทนกนได
5.   ฟลายแบค(FBT)
บอร   FSV - 14A004 F (S)   ยหอ SAMSUNG
บอร   FSV - 14A004 C (S)   ยหอ SAMSUNG
ทงสองบอรใชแทนกนได
6.   ฟลายแบค(FBT)
บอร   FTH - 29A001   ยหอ SAMSUNG
บอร   FSV - 21B005 (S)   ยหอ SAMSUNG
บอร   FTH - 29A013   ยหอ SAMSUNG
ทงสามบอรใชแทนกนได
 
7.ฟ   ายแบค(FBT) PANASONIC
บอรKFT 3AB096 F
บอรTLF 4T98001 - 1
8. ฟ   ายแบค(FBT) HITACHI
บอร243 7531
บอรBW 00302
บอรBW 00991
ทงสามบอรใชแทนกนได
9. ฟ   ายแบค(FBT) ท   ไป
บอร6174 Z-8003C  (LG)
6174 Z-8005 C (LG)
154 - 177 B
154 - 064 P
154 - 177 J
ทงหาบอรใหแทนกนได
10. ฟ   ายแบค(FBT) LG
บอร   6174 Z-6002 C
ใช     บอร   6174 Z-8005 C
11. ฟ   ายแบค(FBT) LG
บอร   6174 Z-6002 V
บอร   6174 Z-8005 C
บอร   BSC -26-N2119 C
ทงสามบอรใหแทนกนได
12. ฟ   ายแบค(FBT) LG
บอร   6174 Z-6002 B
ใช       บอร   6174 Z-8005 E (   องปนตวแท)
13. ฟ   ายแบค(FBT) PHILIPS
บอร0V 2094 / 41
ใช        บอร1142.5068
14. ฟ   ายแบค(FBT)
บอร6174 Z-6022 E   14” (LG)
ใช         บอร151-B06 V
 
15. ฟ   ายแบค(FBT) TOSHIBA
บอร TFB 4125 JH
บอร TFB 4125 CH
บอร TFB 4125 HY
ทงสามบอรแทนกนไดลย
16. ฟ   ายแบค(FBT) SONY
บอร 8 - 598 - 831 - 30
8-598-830-31
1-453-284-11
ทงสามบอรแทนกนไดลย


หัวข้อ: Re: ข้อมูล FBT ที่ใช้แทนกันได้ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: MyLove73 ที่ ธันวาคม 23, 2011, 11:48:13 AM
สั่งก๊อบปี้จากไฟล์ Word มาวาง ภาษาไทยเพี้ยนไปหน่อย ขอโทษด้วยครับ


หัวข้อ: Re: ข้อมูล FBT ที่ใช้แทนกันได้ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: se6 ที่ พฤษภาคม 29, 2012, 04:12:44 PM
ขอบคุณครับผม


หัวข้อ: Re: ข้อมูล FBT ที่ใช้แทนกันได้ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: rangsan2523 ที่ ธันวาคม 20, 2013, 04:38:54 AM
ขอบคุณครับผม