พิมพ์หน้านี้ - เสียงแหบแห้งเพราะอะไร?

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"

นานาสาระ => สุขภาพ => ข้อความที่เริ่มโดย: kittanan_2589 ที่ มิถุนายน 04, 2011, 07:17:00 AMหัวข้อ: เสียงแหบแห้งเพราะอะไร?
เริ่มหัวข้อโดย: kittanan_2589 ที่ มิถุนายน 04, 2011, 07:17:00 AM
เสียงแหบแห้ง

๑. เสียงแหบคืออะไร มีกี่ประเภท อันตรายหรือไม่
เสียง แหบ หมายถึง เสียงพูด หรือเสียงร้องที่ผิดไปจากภาวะปกติของผู้ป่วย หรือผิดไปจากเสียงของคนปกติ เป็นอาการที่แสดงว่า มีความผิดปกติเกิดขึ้นกับตัวกล่องเสียงเอง หรืออาจจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับเส้นประสาทที่มาเลี้ยงกล่องเสียง

๒. สาเหตุที่ทำให้เสียงแหบ
๒.๑ มีความผิดปกติที่ตัวกล่องเสียงเอง
๒.๒ มีความผิดปกติเกี่ยวกับการทำงานของกล่องเสียง

๓. โรคต่างๆ ของเสียงแหบที่พบได้
๓.๑ การอักเสบและบวมของกล่องเสียง
๓.๒ มะเร็งกล่องเสียง
๓.๓ อัมพาตของเส้นประสาทที่มาเลี้ยงกล่องเสียง

๔. เมื่อไรควรจะไปพบแพทย์ แพทย์จะทำอะไรให้บ้าง
ควรจะไปพบแพทย์เมื่อมีเสียงแหบที่เป็นมากขึ้นเรื่อยๆ นานเกิน ๓ สัปดาห์ เพื่อตรวจให้แน่ชัดว่ามี
ก้อนเนื้องอกหรือไม่ แพทย์จะส่องกระจก หรือส่งกล้องเพื่อนดูกล่องเสียง

ข้อพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันเสียงแหบ
๑. หลีกเลี่ยงการตะโกน การกรีดร้องสุดเสียง การเชียร์กีฬา และหัวเราะดังเกินไป
๒. ไอ กระแอมเมื่อจำเป็นเท่านั้นและทำค่อยๆ
๓. อย่าเค้นเสียงพูด หรือทำเสียงแปลก
๔. หลีกเลี่ยงการพูดในที่มีเสียงดัง
๕. เมื่อเป็นหวัดหรือเจ็บคอไม่ควรพูดโดยไม่จำเป็น
๖. เมื่อมีเสียงแหบไม่ควรร้องเพลงดัง
๗. พูดดังพอสมควร ไม่ตะโกน ควรมีการหยุดวรรคตอน
๘. ออกกำลังกายและพักผ่อนพอสมควร และรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์

(อ้างอิง  http://www.doctor.or.th/node/2959)