พิมพ์หน้านี้ - ขอขึ้นราคาด้วยคน...อนุมัติขึ้นค่าเอฟทีไฟฟ้า8.93สต./หน่วย ...

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"

นานาสาระ => เส้นทางการเงิน-เศรษฐกิจ => ข้อความที่เริ่มโดย: ช่างเล็ก(LSV) ที่ พฤษภาคม 03, 2011, 07:04:27 PMหัวข้อ: ขอขึ้นราคาด้วยคน...อนุมัติขึ้นค่าเอฟทีไฟฟ้า8.93สต./หน่วย ...
เริ่มหัวข้อโดย: ช่างเล็ก(LSV) ที่ พฤษภาคม 03, 2011, 07:04:27 PM

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

...นายกวิน ทังสุพานิช เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สกพ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ว่า ที่ประชุมมีมติปรับขึ้นค่าไฟฟ้าอัตโนมัติผันแปรหรือค่าเอฟที งวดใหม่ประจำเดือนพ.ค.- เดือนส.ค. 2554 เพิ่มขึ้น 8.93 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยโดยรวม ซึ่งเรียกเก็บจากประชาชนในเดือนพ.ค.-เดือนส.ค.นี้ อยู่ในระดับ 3.23 บาทต่อหน่วย

สาเหตุที่ต้องปรับขึ้นค่าเอฟทีในงวดนี้ เป็นผลจากการที่เงินบาทอ่อนค่าลงจากที่ประมาณการณ์ไว้ 30.3 บาทต่อดอลลาร์ โดยอยู่ในระดับ 30.6 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่อัตราการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าที่ประมาณการไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 2.60% แต่จากตัวเลขจริงพบว่าอัตราการใช้ติดลบ 0.66% อีกทั้งราคาน้ำมันเตาสูงกว่าที่ประมาณการไว้ โดยอยู่ในระดับ 82.5-115.2 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และราคาก๊าซธรรมชาติสูงกว่าประมาณการที่ 224-230 บาทต่อล้านบีทียู

"หากคำนวณตามต้นทุนจริงที่เกิดขึ้น จะทำให้ค่าเอฟทีงวดนี้ต้องเพิ่มขึ้นถึง 13.78 สตางค์ต่อหน่วย แต่กกพ.ต้องการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน จึงนำเงินส่วนหนึ่ง จำนวน 2,600 ล้านบาท จากการไฟฟ้าทั้ง 3 หน่วยงาน ซึ่งไม่ได้ลงทุนตามแผนในช่วงปี 2551-2553 มาลดภาระค่าไฟฟ้าในงวดนี้ 4.85 สตางค์ต่อหน่วย"นายกวิน กล่าว