พิมพ์หน้านี้ - โครงการรับยา ฟรี สำหรับผู้ป่วย มะเร็งเม็ดเลือดขาว และมะเร็งกระเพาะอาหาร

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"

นานาสาระ => ครอบครัว - อาหาร => ข้อความที่เริ่มโดย: eskimo_bkk-LSV team♥ ที่ เมษายน 21, 2011, 07:41:28 AMหัวข้อ: โครงการรับยา ฟรี สำหรับผู้ป่วย มะเร็งเม็ดเลือดขาว และมะเร็งกระเพาะอาหาร
เริ่มหัวข้อโดย: eskimo_bkk-LSV team♥ ที่ เมษายน 21, 2011, 07:41:28 AM
เป็นประโยชน์ ช่วยบอกต่อ

ขอประชาสัมพันธ์ครับ สำหรับผู้ป่วย หรือมีคนใกล้ตัว คนข้างบ้าน หรือคนรู้จัก
เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว(ลูคีเมีย)
และ มะเร็งกระเพาะอาหาร จะได้ช่วยกันบอกต่อ...
>

> แจกยาฟรีผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว และมะเร็งกระเพาะอาหาร โรคร้ายที่นำมาซึ่งความทุกข์ทรมาน
> และคร่าชีวิตผู้คนในอันดับต้นๆ ในทุกวันนี้ คงต้องนับรวมมะเร็งเม็ดเลือดขาวและ มะเร็งกระเพาะ
> อาหารไว้ด้วย
>
> โดยผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวเรื้อรังและโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของเลือดนี้ ส่วนใหญ่
> นอกจากจะต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายค่ายาสูงลิบ ก็ยังประสบปัญหาเรื่องการทำงานการใช้ชีวิต
> ที่มีข้อจำกัดอย่างยิ่ง ภาวะของโรคจะบั่นทอนลงไปเรื่อยๆ
> สร้างความหดหู่ทั้งต่อผู้ป่วยและผู้ใกล้ชิด
>
> ล่าสุด บริษัทยาข้ามชาติโนวาร์ตีส ได้จัดตั้งโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยนานาชาติจีแพป

> (GIPAP:Glivec InternationalPatien t Assistance Program)
ซึ่งเป็นโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง ( Chronic Myeloid Leukemia)
ที่มีผลฟิลาเดเฟียโครโมโซม ( philadephia chromosome) เป็นบวก
ผู้ป่วยมีอาการในระยะรุนแรง
> ของโรค หรือผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารชนิดจีสต์ ( GIST-Grstro-Intesinal Stromal
> Tumor) ที่ผ่าตัดไม่ได้ และอยู่ใน ระยะลุกลาม (มี c-Kill หรือ CD117 เป็นบวก)

> โดยโครงการจะจัดมอบยาของบริษัทให้แก่ผู้ป่วยโดยไม่คิดมูลค่า รวมทั้งจะมอบให้ต่อเนื่อง

> จนกว่าจะมียาอื่นที่เป็นทางเลือกของผู้ป่วยได้ต่อไป ! ;
>
> ดร.แดเนียล วาเซลลา ผู้บริหารระดับสูงของโนวาร์ตีส ( สหรัฐอเมริกา) กล่าวว่าประเทศไทย
> เป็นหนึ่งใน 80 ประเทศทั่วโลก ที่ได้ร ับอนุมัติในโครงการดังกล่าว ปัจจุบันจีนพบมีผู้ป่วยมากกว่า
> 1.8 หมื่นราย โดย มีผู้ป่วยจากประเทศไทยประมาณ 800 คนซึ่งนับว่ายังน้อยมาก
>
> จึงต้องการประชาสัมพันธ์เพื่อผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวอาจจะสนใจเข้าร่วมโครงการ
> ทั้งนี้ ได้จัดตั้งมูลนิธิแมกซ์ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลนานาชาติ
> ในการประเมินและอนุมัติผู้ป่วยที่มีสิทธิได้รับยาฟรีดังกล่าวทั้งนี้ สำนักงานมูลนิธิแมกซ์

> ตั้งอยู่ที่ซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา
> ก่อตั้งขึ้นในปี 2540 โดย ' เพโดร ริวาโรลา ' ( Pedro Rivarola)
> เพื่อเป็นเกียรติแก่บุตรชาย ' แม็กซิมิเลียโน ริวาโรลา ' (Maximilliano Rivarola)
> ซึ่งเสีย ชีวิตจากโรคมะเร็งเม็ดโลหิตด้วยวัยเพียง 17 ปี
>
> สำหรับมูลนิธิแมกซ์ในประเทศไทยได้จัดตั้งมูลนิธิสาขา ได้แก่ แมกซ์! (ประเทศไทย)

> ซึ่งจะเป็นผู้ทำการพิจารณาอนุมัติอย่างอิสระ
>
> สำหรับผู้ป่วยที่จะขอความช่วยเหลือจากจีแพปได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
>
> 1. ผู้ป่วยจะต้องได้รับการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่าป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง
> (CML-Chronic Myeloid Leukemia) หรือ มะเร็งกระเพาะอาหาร ( GIST)
> ซึ่งได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่า มีผล CD 117 เป็นบวก
>
> 2. ผู้ป่วยเป็นผู้มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
>
> 3. ไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้
>
> 4. ไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองได้ และไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากที่ใดทั้งสิ้น
>
>
> หากมีคุณสมบัติครบให้ปฏิบัติดังนี้
>

> 1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการรับยาฟรีจากจีแพปกับแพทย์ผู้รักษา
> แพทย์ของท่านจะดำเนินการจัดส่งใบสมัครในนามของท่านออนไลน์ไปที่

> www.themaxfoundatio n.com
> ( มุมขวาด้่่่านบนให้เลือกภาษาไทย)


> 2. ให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเอง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และชื่อของแพทย์ผู้รักษา


> 3. ภายหลังจากที่แพทย์ของท่านส่งใบสมัครมาที่มูลนิธิแมกซ์แล้ว
> เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านเพื่อนัดสัมภาษณ์
>
> 4. กรณีที่ได้รับการอนุมัติ มูลนิธิจะแจ้งผลไปยังบริษัท โนวาร์ตีส
> ( ประเทศไทย) เพื่อจัดส่งยาผ่านแพทย์ผู้รักษาตัวท่าน

>
> 5. แพทย์จะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาผลการอนุมัติให้ท่านทราบเอง >
>
> ส่วนโรงพยาบาลที่เข้าร่วมในโครงการมี 16 แห่ง คือ
> 1. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
> 2. โรงพยาบาลรามาธิบดี
> 3. ศิริราชพยาบาล
> 4. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ! ;
> 5. โรงพยาบา ลพระมงกุฎเกล้า
> 6. โรงพยาบาลราชวิถี
> 7. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
> 8. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ !
> 9. โรงพยาบาลตำรวจ
> 10. โรงพยาบาลภูมิพล
> 11. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
> 12. สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
> 13. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
> 14. โรงพยาบาลหาดใหญ่ !
> 15. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และ
> 16. โรงพยาบาลสระบุรี
>
> ผู้ป่วยหรือมีคนใกล้ชิดป่วยด้วยโรคดังกล่าว
> สามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนศักดิ์ อุทิศชลานนท์ และ บุษกร สนธิกร
> หมายเลขโทรศัพท์ 02-439-4600 ต่อ 8202
> หรือ จะเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ที่ www.gipapthailand.o rg
> หรือ www.themaxfoundatio n.com

" บอกต่อได้กุศล ช่วยคนป่วยได้บุญ "

Maximize Life Global Cancer Awareness Campaign 2010

http://www.youtube-nocookie.com/v/WNkvqR42CSY?fs=1&hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash