พิมพ์หน้านี้ - RTA รุ่น 29cmt 6bl ไฟสวิงขึ้น150vแล้วตก

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"

ประสบการณ์ซ่อมเสร็จแล้ว => ประสบการณ์ซ่อมเสร็จแล้วโทรทัศน์ ++++++ => ข้อความที่เริ่มโดย: ลุงเคี้ยง-LSVteam♥ ที่ มกราคม 28, 2011, 04:03:04 PMหัวข้อ: RTA รุ่น 29cmt 6bl ไฟสวิงขึ้น150vแล้วตก
เริ่มหัวข้อโดย: ลุงเคี้ยง-LSVteam♥ ที่ มกราคม 28, 2011, 04:03:04 PM
ทีวียี่ห้อ RTA รุ่น29cmt 6bl อาการเปิดเครื่องไม่ทำงาน เอามิเตอร์วัดไฟb+ที่ขั้วบวกของc954 แล้วเปิดเครื่อง ไฟb+
สวิงขึ้นประมาณ 150v แล้วตกลงเป็น0v รุ่นนี้เก่าแล้ว cแห้งหลายตัวในภาคจ่ายไฟ ทางขาออก แต่ตัวเจ้าปัณหาทำให้
ไฟเกิน คือc786ค่า10mf16v ตัวนี้ต่ออยู่ที่ระหว่าง ขาGของQ742ซึ่งเป็น scr ต่อลงกราวน์ ตัวนี้ลดค่า วัดค่าเหลือ
.500mf เอา 10mf50vเปลี่ยนแล้วเปิดเครื่องวัดไฟได้130vไม่สวิงเครื่องติดทำงานได้ ปิดงานได้ตามระเบียบครับ HAPPY2!!