พิมพ์หน้านี้ - เตือนภัย สตรีติดเชื้อเอดส์ ยิ่งเสี่ยงป่วยมะเร็งปอด ถ้าริเป็นนักสูบบุหรี่ด้วย

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"

นานาสาระ => เตือนภัย => ข้อความที่เริ่มโดย: boynotza002 ที่ ธันวาคม 12, 2010, 12:52:20 PMหัวข้อ: เตือนภัย สตรีติดเชื้อเอดส์ ยิ่งเสี่ยงป่วยมะเร็งปอด ถ้าริเป็นนักสูบบุหรี่ด้วย
เริ่มหัวข้อโดย: boynotza002 ที่ ธันวาคม 12, 2010, 12:52:20 PM
 embarrassed7  embarrassed7  embarrassed7  embarrassed7

(http://variety.teenee.com/foodforbrain/img0/82828.jpg)

กลุ่มสตรีติดเชื้อไวรัสเอดส์ หรือเอชไอวี ถ้ายิ่งสูบบุหรี่ด้วยแล้ว ยิ่งเสี่ยงต่อการพัฒนาป่วยมะเร็งปอดมากกว่ากลุ่มคนไม่ติดเชื้อเอดส์หลายเท่า ตัว...

สตรีที่ติดเชื้อเอดส์จะยิ่งป่วยมะเร็งปอดได้ง่ายขึ้นมาก ถ้ายังเป็นนักสูบบุหรี่ด้วย

    ผลการศึกษาวิจัยของสถาบันการแพทย์แห่งชาติสหรัฐฯในรัฐแคลิฟอร์เนีย พบว่า กลุ่มสตรีติดเชื้อไวรัสเอดส์ หรือเอชไอวี ถ้ายิ่งสูบบุหรี่ด้วยแล้ว ยิ่งเสี่ยงต่อการพัฒนาป่วยมะเร็งปอดมากกว่ากลุ่มคนไม่ติดเชื้อเอดส์หลายเท่า ตัว เนื่องเพราะระบบภูมิคุ้มกันของกลุ่มคนติดเชื้อเอดส์ทำงานได้แย่กว่ากลุ่มคน ไม่ติดเชื้อ

    อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยชิ้นนี้ยังไม่ระบุชัดเจนว่า เชื้อไวรัสเอดส์ในร่างกายผู้ป่วย เกี่ยวข้องกับการพัฒนาป่วยมะเร็งปอดมากน้อยเพียงใด เพราะยังต้องศึกษาวิจัยเพิ่มเติมลึกลงในรายละเอียดอีก แต่ความน่าเชื่อถือของงานวิจัยชิ้นนี้ได้ถูกนำลงตีพิมพ์วารสารการแพทย์ใน สหรัฐฯแล้ว.

ที่มา: http://variety.mwake.com