พิมพ์หน้านี้ - รวมตัวแก้ไวรัสครับ(เน้นเฉพาะตัวใหม่ ๆ ที่โปรแกรม Antivirusทั่วไปไม่สามารถตรวจพบ)

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"

ห้องคอมพิวเตอร์ => ●ไวรัส - โทรจัน => ข้อความที่เริ่มโดย: winai4u-LSV team ที่ เมษายน 04, 2007, 09:09:03 AMหัวข้อ: รวมตัวแก้ไวรัสครับ(เน้นเฉพาะตัวใหม่ ๆ ที่โปรแกรม Antivirusทั่วไปไม่สามารถตรวจพบ)
เริ่มหัวข้อโดย: winai4u-LSV team ที่ เมษายน 04, 2007, 09:09:03 AM
ทั้งหมดนี้เป็นผลงานของคนไทย คือคุณธงชัย แสงสว่าง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 (http://www.banharn1.ac.th/)

โปรแกรมทั้งหมดนี้จะช่วยกำจัดไวรัสซึ่งจะเน้นไปที่ไวรัสตัวใหม่ๆที่มีการแพร่กระจาย
รวดเร็วหรือซอฟแวร์แอนตี้ไวรัส
ยังไม่ตรวจพบ หากทราบว่าติดไวรัสชนิดนั้นๆ สามารถใช้ตัวแก้ได้โดยตรง การแก้ไขจะสำเร็จหรือไม่ส่วนหนึ่งขึ้นอยูกับการใช้ตัวแก้ได้ตรงกับไวรัสที่ติดอยู่ ตัวแก้บางตัวอาจถูกซอฟแวร์ แอนตี้ไวรัสแจ้งเตือนซึ่งเป็นผลมาจากมีโค้ดบางส่วนที่จะพบในไฟล์ไวรัสรวมอยู่ใน
โค้ดตัวแก้ด้วย แต่ไม่เป็นอันตรายกับเครื่องอย่างแน่นอน เมื่อพบปัญหาให้คุณปิดการ ทำงาน ของซอฟแวร์แอนตี้ไวรัสที่คุณใช้ก่อนใช้งานตัวแก้

happy.vbs

ไวรัสถูกเขียนโดยใช้ Visual Basic Script ไวรัสจะคัดลอกตังเองลงในทุกๆไดร์วบนเครื่อง โดยจะสร้างไฟล์ autorun พร้อมคัดลอกไฟล์ไวรัส happy.vbs ไปด้วย ไวรัสจะยกเลิกการใช้งาน regedit.exe ซ่อนไอคอน My Computer ทำให้ไม่สามารถใช้ My Computer เนื่องจากจะมองไม่เห็นไดร์ว ยกเลิกสิทธิ์ในการเข้าถึงแชร์โฟลเดอร์ของผู้ดูแลระบบ ไวรัสจะแก้ไขไตเติลบาร์ของ Internet Explorer เป็น ORIGINAL SILLE.B run on GAME ONLINE และตั้งค่าหน้าแรกไปที่ http://www.sille.net/gamesonline.htm และแสดงกล่องข้อความ "VIRUS SILLE RUN ON GAMES ONLINE" ดาวน์โหลดตัวแก้ คลิก ที่นี่ครับ (http://www.cartoonikkyu.com/trackerx90/Compressed/happy_killer.zip)

killVBS.vbs

    ไวรัสถูกเขียนโดยใช้ Visual Basic Script ไวรัสตัวนี้แพร่กระจายผ่านทางแฮนดี้ไดร์ว โดยจะสร้างไฟล์ autorun ลงบนแฮนดี้ไดร์ว พร้อมคัดลอกไฟล์ไวรัส killVBS.vbs ไปด้วย ไวรัสจะไม่แพร่กระจายตัวเองทางการแชร์ไฟล์ในเครือข่ายเหมือนกับไวรัสตระกูลเดียวกัน
ที่เคยทำ เพื่อทำให้ผู้ใช้ตรวจพบยากขึ้น ไวรัสจะแก้ไขไตเติลบาร์ของ Internet Explorer และหน้าแรกเป็นค่าว่างเปล่า ดาวน์โหลดตัวแก้ คลิก ที่นี่ครับ (http://www.cartoonikkyu.com/trackerx90/Compressed/killVBS.vbs_killer.zip)

HELLO WORLD i am VB

    ไวรัสถูกเขียนโดยใช้ Visual Basic Script ไวรัสตัวนี้แพร่กระจายผ่านทางแฮนดี้ไดร์ว โดยจะสร้างไฟล์ autorun ลงบนทุกๆไดร์ว พร้อมคัดลอกไฟล์ไวรัส RUNDLL64.dll.vbs ไปด้วย ไวรัสจะแก้ไขไตเติลบาร์ของ Internet Explorer เป็น HELLO WORLD i am VB นอกจากนี้ไวรัสจะทำการซ่อนแทบ All Programs ใน Start Menu ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการเรียกใช้งานโปรแกรมต่างๆผ่านทาง Start Menu รวมไปถึงการยกลิกการใช้งาน Windows Task Manager ซึ่งทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถจัดการกับโปรเซสบนเครื่องได้ ดาวน์โหลดตัวแก้ คลิก ที่นี่ครับ (http://www.cartoonikkyu.com/trackerx90/Compressed/RUNDLL64.dll.vbs_killer.zip)

^_^Anti AntiVirus^_^ (Win32/Wenna.E worm)

    ไวรัสถูกเขียนโดยใช้ Borland Delphi เชื่อว่าคนที่เขียนไวรัสตัวนี้ คือคนๆเดียวกับที่เขียนไวรัส data.exe เนื่องจากพบโค้ดที่เป็นของไวรัส data.exe ปรากฏอยู่ ไวรัสตัวนี้จะทำการแก้ไข Windows Title ให้เป็น ^_^Anti AntiVirus^_^ ตลอดเวลา สามารถติดเชื้อแฮนดี้ไดร์วโดยใช้ไฟล์ auto run ไวรัสจะแก้ไขค่าในรีจิสทรีที่เกี่ยวกับไฟล์นามสกุล exe ให้ไวรัสเป็นผู้จัดการแทนระบบปฏิบัติการ ด้วยเหตุนี้อาจทำให้เปิดไฟล์ exe ไม่ได้ ไวรัสจะยกเลิกฟังก์ชั่นที่เกี่ยวกับการแก้ไขปรับแต่งระบบปฏิบัติการ ดาวน์โหลดตัวแก้ คลิก ที่นี่ครับ (http://www.cartoonikkyu.com/trackerx90/Compressed/anti_antivirus_killer.zip)

Hacked by 8BITS (VBS/Butsur.C worm)

    ไวรัสตัวนี้แพร่กระจายผ่านทางแฮนดี้ไดร์ว ไวรัสถูกเขียนโดยใช้ Visual Basic Script โดยจะสร้างไฟล์ autorun ลงบนทุกๆไดร์ว พร้อมคัดลอกไฟล์ไวรัส kernel32.dll.vbs ไปด้วย ไวรัสจะแก้ไขไตเติลบาร์ของ IE เป็น Hacked by 8BITS ในโด้ดไวรัสมีคำสั่งที่เรียกใช้โปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมเปิดปิดเครื่องของระบบปฏิบัติการ ดังนั้นเครื่องที่ติดเชื้อมีโอกาสปิดลง โดยไม่มีการแจ้งเตือน ดาวน์โหลดตัวแก้ คลิก ที่นี่ครับ (http://www.cartoonikkyu.com/trackerx90/Compressed/kernel32.dll.vbs_killer.zip)

Data.exe (Win32.Worm.Tellsky)

ไวรัสตัวนี้ ติดเชื้อเครื่องผ่านทางแฮนดี้ไดร์ว จะทำการเขียนแก้ไขค่าในรีจีสทรีที่ระบบปฏิบัติการใช้รัน MSN Messenger ในตอนเริ่มบูตเครื่องด้วยวิธีนี้ทำให้ไวรัสถูกเรียกขึ้นมาทำงานทุกครั้งที่ เปิดเครื่อง ในไฟล์ไวรัสปรากฏโค้ดที่พยายามติดต่อกับ www.Atom-Soft.com ผ่านทาง http และ ftp เชื่อว่ามีการเขียนขึ้นมา 3 รุ่น ไวรัสจะแพร่กระจายตัวเองไปทุกๆไดร์วและโฟลเดอร์ โดยอาศัยช่วงเวลาที่ผู้ใช้ทำงานในโฟลเดอร์นั้น ทำการเลียนแบบชื่อโฟลเดอร์ แล้วคัดลอกตัวเองเป็นไฟล์นามสกุล exe มีขนาด 213 KB,221KB และ 224 KB ยกเว้นโฟลเดอร์ program files และ desktop ไวรัสจะไม่ติดเชื้อ ไวรัสอาจ overwrite ไฟล์ exe บนเครื่องได้ เมื่อชื่อโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ เป็นชื่อเดียวกับไฟล์ ซึ่งจะทำให้ไฟล์สูญหายไป นอกจากนี้ไวรัสตัวนี้มีฟังก์ชั่นในการทำลายข้อมูลบนฮาร์ดดิสด้วย  ดาวน์โหลดตัวแก้ คลิก ที่นี่ครับ (http://www.cartoonikkyu.com/trackerx90/Compressed/data_exe_killer.zip)

.MS32DLL.dll.vbs (VBS/Pica.NAA virus)

    ไวรัสตัวนี้เชื่อว่ามาจากการดัดแปลงไฟล์ไวรัสต้นแบบที่ชื่อ VBS.Godzilla ไวรัสตัวนี้กระจายตัวผ่านทางแฮนดี้ไดร์ว แล้วจะสร้างไฟล์ auto run ลงในทุกๆไดร์วบนเครื่องเหยื่อ โดยจะใช้ชื่อไฟล์เป็น .MS32DLL.dll.vbs เมื่อผู้ใช้ดับเบิลคลิกจะเรียกไวรัสขึ้นมาทำงาน ไวรัสพยายามซ่อนตัวเองโดยการปรับแต่งรีจิสทรีและการเปลี่ยนสกุลไฟล์ไวรัสเป็น boot.ini เพื่อหลบซ่อนในระบบด้วย ดาวน์โหลดโปรแกรมกำจัด คลิก ที่นี่ครับ (http://www.cartoonikkyu.com/trackerx90/Compressed/(.)MS32DLL.dll.vbs_killer.zip)

Toy.exe (Win32/Agent.WJ trojan)

    ไวรัสตัวนี้เริ่มแพร่ระบาดมานานแล้ว โปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่อัพเดตสามารถตรวจจับมันได้เกือบทั้งหมด แต่ก็ยังพบปัญหาในการกำจัด ไวรัสติดเชื้อแฮนดี้ไดร์วโดยใช้เทคนิค auto run ตัวแก้นี้จะทำการแก้ไขไวรัสแบบสมบูรณ์ ไวรัสตัวนี้ไม่ได้ทำลายข้อมูล เพียงแต่ก่อกวน โดยสังเกตที่หน้าจอในตอนที่ล็อกออนเข้าใช้งาน จะมีข้อความเกี่ยวกับการสร้างโลกของพระเจ้า หรือรู้จักไวรัสตัวนี้กันดีในชื่อไวรัสภาษาจีน ดาวน์โหลดตัวแก้ คลิก ที่นี่ครับ (http://www.cartoonikkyu.com/trackerx90/Compressed/Toy_Killer.zip)

music.exe (Win32/VB.NIV worm)

    ไวรัสตัวนี้รู้จักกันดีในชื่อ music.exe ติดเชื้อผ่านทางแฮนดี้ไดร์วโดยเทคนิค auto run ไวรัสถูกเขียนโดยใช้ภาษา Visual Basic จะทำการลบไฟล์ นามสกุล *.mp3 และ *.dat ทุกไฟล์ที่พบบนเครื่อง ไวรัสพยายามใช้คำสั่งที่มีวิธีการเหมือนผู้ใช้ทำปกติ แทนที่การเขียนโค้ดโดยตรงเพื่อหลบการวิเคราะห์ไฟล์ของโปรแกรมแอนติไวรัส ไวรัสทำการคัดลอกตัวเองโดยใช้ชื่อโฟลเดอร์ที่พบ มีนามสกุลเป็น *.exe ตลอดเวลาทำให้เครื่องประมวลผลงานอื่นๆช้าลง แต่ไม่พบฟังก์ชั่นที่เปิดทางให้แฮ็กเกอร์ควบคุม คาดว่าไวรัสตัวนี้ถูกเขียนมาเพื่อทำลายข้อมูล สร้างความเสียหายโดยเฉพาะ ดาวน์โหลดตัวแก้ คลิก ที่นี่ครับ (http://www.cartoonikkyu.com/trackerx90/Compressed/Music_exe_Killer.zip)

iexp1ore.exe (Win32/Agent.P worm)

    ไวรัสตัวนี้ติดต่อผ่านทางแฮนดี้ไดร์ว โดยใช้วิธี auto runเมื่อผู้ใช้ดับเบิลคลิกเข้าใช้งานในเครื่องที่ฟังก์ชั่นเล่นอัตโนมัติทำงานอยู่ไวรัสจะติด เข้าสู่เครื่องทันที ไวรัสจะคัดลอกตัวเองไปในโฟลเดอร์โปรแกรม Internet Explorerโดยพยายามทำตัวเองเป็นเสมือนโปรแกรม Internet Explorer ทำการแก้ไขทางลัดทุกทางที่จะเรียกใช้โปรแกรมให้ชี้ไปที่ไวรัสแทน โปรเซสของไวรัสมีชื่อว่า iexp1ore.exe โดยไวรัสจะไม่สร้างความ ผิดปกติใดๆบนเครื่องที่ติดเชื้อทำให้ผู้ใช้ที่ไม่สังเกต ไม่สามารถตรวจพบได้ ดาวน์โหลดตัวแก้ คลิก ที่นี่ครับ (http://www.cartoonikkyu.com/trackerx90/Compressed/fake_IE_Killer.zip)

sxs.exe (Win32/PSW.QQRob trojan)

    โปรแกรมนี้จะกำจัดไวรัส sxs.exe ในแฮนดี้ไดร์วและบนเครื่องที่ติดเชื้อ ซึ่งไวรัสตัวนี้จะสร้างไฟล์ auto run ลงในทุกๆไดร์วเพื่อเรียก ตัวเองขึ้นทำงานทุกครั้งที่มีการดับเบิลคลิกที่ไดร์วนั้นๆ ไวรัสจะทำการปรับแต่งเครื่องเหยื่อโดยใช้โปรแกม net.exe และ sc.exe ยังไม่ แน่ใจว่ามันทำอะไรเพราะผู้เขียนไวรัสได้เข้ารหัสไฟล์ไว้ทำให้ยากต่อการทำความเข้าใจโค้ดในไฟล์ไวรัส อาการเครื่องที่ติดก็คือจะดับเบิล คลิกเปิดเข้าไดร์วต่างๆไม่ได้ แต่สามารถเข้า ใช้งานไดร์ว C:ได้ การกำจัดสามารถเชื่อมต่อแฮนดี้ไดร์วที่ต้องสงสัยเข้ากับเครื่องแล้วรันตัว แก้เพื่อกำจัดไวรัสบนเครื่องและในแฮนดี้ไดร์วพร้อมๆกันได้ ดาวน์โหลดตัวแก้ คลิก ที่นี่ครับ (http://www.cartoonikkyu.com/trackerx90/Compressed/SXS_Killer.zip)

Monaliza

    ไวรัสตัวนี้ติดผ่านทางแฮนดี้ไดร์วได้ นอกจากนี้ยังสามารถติดเชื้อผู้ใช้ผ่านทาง msn เป็นไวรัสที่เริ่มแพร่กระจายมาสักระยะหนึ่งแล้วโดยจะ ใช้เทคนิค auto run สำหรับการติดเชื้อแฮนดี้ไดร์วตามเคย โปรแกรมนี้จะทำการคืนค่าที่ไวรัสทำไว้ทั้งหมด ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ แฮนดี้ไดร์วเข้ากับเครื่อง เพื่อกำจัดไวรัสที่อยู่ในอุปกรณ์ได้พร้อมๆกัน ดาวน์โหลดโปรแกรม คลิก ที่นี่ครับ (http://www.cartoonikkyu.com/trackerx90/Compressed/Monaliza_killer.zip)

คลิปVDO.exe (Win32/Agent.NAG worm)
    ไวรัสตัวนี้ความรุนแรงของมันไม่มากแต่ก็เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการแพร่กระจายตัวเองจากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่งโดย จะสร้างไฟล์ คลิปVDO.exe ลงบนทุกๆไดร์วโดยทำไอคอนของมันเป็นแบบ Folder สร้างความรำคาญแก่ผู้ใช้ ตัวโปรแกรมดาวน์โหลด คลิก ที่นี่ครับ (http://www.cartoonikkyu.com/trackerx90/Compressed/Anti_VDO.zip)

Hacked By Godzilla (VBS/Butsur.B worm)

    โปรแกรมนี้จะทำการกำจัดไวรัสที่แก้ไขไตเติลบาร์ของ IE เป็น "Hacked By Godzilla" ออกจากเครื่องที่ติดเชื้อพร้อมทั้งกำจัด ไวรัสที่อยู่ในแฮนดี้ไดร์วด้วยดังนั้นผู้ใช้สามารถรันโปรแกรมนี้เพื่อกำจัดมันได้ในครั้งเดียว ทำให้สะดวกมากยิ่งขึ้น โชคไม่ดีที่ไวรัสประเภทนี้ สามารถเขียนขึ้นได้อย่างง่ายดาย ซึ่งไวรัสตัวนี้กระจายตัวผ่านทางแฮนดี้ไดร์วแล้วจะสร้างไฟล์ auto run ลงในทุกๆไดร์วบนเครื่องเหยื่อ ทำให้ เมื่อผู้ใช้ดับเบิลคลิกจะเรียกไวรัสขึ้นมาทำงาน ตัวโปรแกรมดาวน์โหลด คลิก ที่นี่ครับ (http://www.cartoonikkyu.com/trackerx90/Compressed/Anti_Hacked_By_Godzilla.zip)

AdobeR.exe (Win32/RJump.B worm)

    โปรแกรมนี้จะกำจัดไวรัส AdobeR ในแฮนดี้ไดร์ว ซึ่งไวรัสตัวนี้จะสร้างไฟล์ auto run เพื่อใช้ในการรันตัวมันเองเข้าสู่ระบบดังนั้นเวลา ที่ผู้ใช้ทำการดับเบิลคลิกไดร์ว เพื่อเข้าใช้งาน จะทำให้ไวรัสถูกเรียกขึ้นมาทำงาน จากการทดลองพบว่าไวรัสตัวนี้อาจเขียนขึ้นอย่างเร่ง รีบเนื่องจากพบข้อผิดพลาดในระหว่างการทำงาน อย่างไรก็ตามยังพบการแพร่กระจายอยู่ โปรแกรมนี้จะทำการลบไฟล์ที่ไวรัสสร้างขึ้น เพื่อใช้ในการทำงานของมันทั้งหมด ด้วยวิธีนี้จะทำให้อุปกรณ์ของผู้ใช้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยข้อมูลทั้งหมดยังคงอยู่ไม่สูญหาย ดาวน์โหลด คลิก ที่นี่ครับ (http://www.cartoonikkyu.com/trackerx90/Compressed/AdobeR_USB.zip)

Flashy.exe (Win32/Disabler.I trojan)

    โปรแกรมนี้ใช้กำจัดไวรัส Flashy.exe ซึ่งไวรัสตัวนี้จะเปิดบริการ telnet ซึ่งส่งผลให้ผู้ไม่หวังดีควบคุมเครื่องของเหยื่อจากระยะไกล ไวรัสจะคัดลอกตัวเองลงแฮนดี้ไดร์วตลอดเวลาและซ่อนโฟลเดอร์จริงจากนั้นจะทำตัวเองเลียนแบบโฟลเดอร์เพื่อให้เหยือรันตัวมันเข้าสู่ ระบบโปรแกรมนี้จะดำเนินการแก้ไขค่าทุกอย่างให้เหมือนเดิมทุกประการรวมทั้งถอดรหัสของ administrator ให้ว่างเปล่า รวมทั้งกำจัด ไวรัส Flashy.exe ในแฮนดี้ไดร์วและแสดงโฟลเดอร์จริงขึ้นมาด้วย ดาวน์โหลด โปรแกรมนี้ได้ คลิก ที่นี่เลยครับ (http://www.cartoonikkyu.com/trackerx90/Compressed/flashy_killer.zip)

เครดิต : http://www.trackerx90.th.gs/
หัวข้อ: Re: รวมตัวแก้ไวรัสครับ(เน้นเฉพาะตัวใหม่ ๆ ที่โปรแกรม Antivirusทั่วไปไม่สามารถตรวจพบ)
เริ่มหัวข้อโดย: service ที่ เมษายน 06, 2007, 01:59:29 AM
 ;) :-X :-X :-X :-X
:D


หัวข้อ: Re: รวมตัวแก้ไวรัสครับ(เน้นเฉพาะตัวใหม่ ๆ ที่โปรแกรม Antivirusทั่วไปไม่สามารถตรวจพบ)
เริ่มหัวข้อโดย: HS6SGU♥ ที่ เมษายน 06, 2007, 10:43:49 PM
 อย่างนี้ต้องขอบคุณพี่ท่าน winai4u  :) :) :)  ไวรัสกำลังป่วนเครื่องเปลี่ยนหน้ากันค่อนข้างบ่อย


หัวข้อ: Re: รวมตัวแก้ไวรัสครับ(เน้นเฉพาะตัวใหม่ ๆ ที่โปรแกรม Antivirusทั่วไปไม่สามารถตรวจพบ)
เริ่มหัวข้อโดย: singha_aj ที่ เมษายน 07, 2007, 04:09:06 AM
 8) 8) 8) :)


หัวข้อ: Re: รวมตัวแก้ไวรัสครับ(เน้นเฉพาะตัวใหม่ ๆ ที่โปรแกรม Antivirusทั่วไปไม่สามารถตรว
เริ่มหัวข้อโดย: winai4u-LSV team ที่ เมษายน 09, 2007, 12:07:42 PM
อย่างนี้ต้องขอบคุณพี่ท่าน winai4u  :) :) :)  ไวรัสกำลังป่วนเครื่องเปลี่ยนหน้ากันค่อนข้างบ่อย
ยกความดีให้ผู้พัฒนาโปรแกรมดีกว่าครับ
http://www.trackerx90.th.gs/


หัวข้อ: Re: รวมตัวแก้ไวรัสครับ(เน้นเฉพาะตัวใหม่ ๆ ที่โปรแกรม Antivirusทั่วไปไม่สามารถตรวจพบ)
เริ่มหัวข้อโดย: power1 ที่ กันยายน 10, 2007, 02:25:39 PM
ที่ผมขุอกระทู้นี้มา ก็เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ ซึ่งทำให้ให้รู้ว่าเราติดตัวไหน จะได้เกาให้ถูกที่คัน  บางตัวโปรแกรมแอนตี้ที่ดังๆ ตรวจไม่เจอ ทั้งที่อัพเดททุกวัน ขอบคุณคุณ winai4u  และท่านที่พัฒนาโปรแกรม คุณ ธงชัย แสงสว่าง รร.บรรหารแจ่มใส   ถ้าจะให้ดี
ผมว่าคุณ winai4u  น่าจะตรึงกระทู้นี้นะครับ   ขอบคุณอีกครั้งครับ


หัวข้อ: Re: รวมตัวแก้ไวรัสครับ(เน้นเฉพาะตัวใหม่ ๆ ที่โปรแกรม Antivirusทั่วไปไม่สามารถตรวจพบ)
เริ่มหัวข้อโดย: veeravut ที่ กันยายน 29, 2007, 08:56:57 AM
ไฟล์ มันโหลดไม่ได้แล้วอ่ะครับ สงสัยผม มาช้าไป ถ้าอย่างไร ช่วยอัพให้ผมใหม่ทีน่ะครับ ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: รวมตัวแก้ไวรัสครับ(เน้นเฉพาะตัวใหม่ ๆ ที่โปรแกรม Antivirusทั่วไปไม่สามารถตรวจพบ)
เริ่มหัวข้อโดย: jaizoza ที่ กันยายน 29, 2007, 11:00:14 PM
โหลดไม่ได้สักอันเลยครับ....ขอใหม่อีกทีครับ
ถ้าจะให้ดีส่งมา jaizoza@hotmail.com จะขอบพระคุณมาครับ
คอมที่บ้านช้าเหลือเกิน.... :-X :) ;D


หัวข้อ: Re: รวมตัวแก้ไวรัสครับ(เน้นเฉพาะตัวใหม่ ๆ ที่โปรแกรม Antivirusทั่วไปไม่สามารถตรว
เริ่มหัวข้อโดย: winai4u-LSV team ที่ กันยายน 29, 2007, 11:09:54 PM
โหลดไม่ได้สักอันเลยครับ....ขอใหม่อีกทีครับ
ถ้าจะให้ดีส่งมา jaizoza@hotmail.com จะขอบพระคุณมาครับ
คอมที่บ้านช้าเหลือเกิน.... :-X :) ;D
ดูที่นี่เลยครับ http://www.trackerx90.th.gs/


หัวข้อ: Re: รวมตัวแก้ไวรัสครับ(เน้นเฉพาะตัวใหม่ ๆ ที่โปรแกรม Antivirusทั่วไปไม่สามารถตรว
เริ่มหัวข้อโดย: jirote999 ที่ ตุลาคม 06, 2007, 12:28:42 PM
ขอท่านวินัยโปรดช่วยเอาโปรแกรมป้องกันไวรัสมาให้ขอน้อยพร้อมวิธีใช้ด้วยนะครับ format แล้วอย่างที่ท่านว่า ขอหน่อยนะท่าน :D :D


หัวข้อ: Re: รวมตัวแก้ไวรัสครับ(เน้นเฉพาะตัวใหม่ ๆ ที่โปรแกรม Antivirusทั่วไปไม่สามารถตรวจพบ)
เริ่มหัวข้อโดย: pla ที่ พฤศจิกายน 26, 2007, 11:58:40 AM
เครื่องของผมไวรัสลงเครื่องครับ เป็นไวรัสนามสกุล .dll ผมลองดาวโหลดโปรแกรมไปลง ผลปรากฏว่าไวรัสหายครับทำให้ผมเปิดไดรฟ์อื่นได้(เนื่องจาก HDD ของผมโดนทั้งลูก ทำให้โปรแกรมป้องกันไวรัสบล็อกเอาไว้จึงไม่สามารถเปิดไดรฟ์ใดๆได้) ขอคุณมากๆครับ


หัวข้อ: ตัวแก้ไวรัสล่าสุด : 1 ธันวาคม 2550 - ไวรัส fun.exe (nva)
เริ่มหัวข้อโดย: winai4u-LSV team ที่ ธันวาคม 06, 2007, 11:50:56 AM
ไวรัสพยายามแพร่กระจายตัวผ่านทางแฮนดี้ไดร์ฟ โดยอาศัยเทคนิค Sub Folder Spreading ถูกเขียนด้วย Visual Basic มีการบันทึกการกดคีร์บอร์ดและส่งข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกได้กลับไปที่อีเมล์ thienhxanh_nva@yahoo.com ซึ่งอาจทำให้ผู้เขียนไวรัสขโมยข้อมูลสำคัญไปใช้ประโยชน์หรือแอบเข้าไปในระบบอื่นๆได้ : ตัวแก้ตัวนี้ใช้เทคนิคตรวจสอบ signature แล้วเพื่อความถูกต้องในการทำงาน

ดาวน์โหลดตัวแก้  <<< คลิ๊ก >>> (http://www.cartoonikkyu.com/trackerx90/Compressed/fun_nva_killer.zip) ที่นี่ครับ

เครดิตและขอบคุณ http://www.trackerx90.th.gs/ มากครับหัวข้อ: Re: รวมตัวแก้ไวรัสครับ(เน้นเฉพาะตัวใหม่ ๆ ที่โปรแกรม Antivirusทั่วไปไม่สามารถตรวจพบ)
เริ่มหัวข้อโดย: zeroshi ที่ ธันวาคม 11, 2007, 03:51:41 PM
ทุกวันนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นไฟล์อืนๆละครับ
เอาลงในHTMLไฟล์ก็ได้ระวังด้วยนะครับ
บางทีอาจตรวจได้จากสคริบป์ข้างในโดยเขียนเป็นVBSหรือJAJAก็ได้
เดี๋ยวจะเอามาให้ดูกัน


หัวข้อ: Re: รวมตัวแก้ไวรัสครับ(เน้นเฉพาะตัวใหม่ ๆ ที่โปรแกรม Antivirusทั่วไปไม่สามารถตรวจพบ)
เริ่มหัวข้อโดย: LEKKRISSANA ที่ ธันวาคม 25, 2007, 01:26:53 PM
ผมดาวโหลดตัวดังกล่าว เอาไว้ในเฟลชไดร์ ลองสแกนที่ตัวเฟลชไดร์ ตัวที่ว่าแดงอยู่ 4-5 อัน อะหมายความว่าไงอะ


หัวข้อ: Re: รวมตัวแก้ไวรัสครับ(เน้นเฉพาะตัวใหม่ ๆ ที่โปรแกรม Antivirusทั่วไปไม่สามารถตรวจพบ)
เริ่มหัวข้อโดย: M1 ที่ มกราคม 03, 2008, 10:03:47 AM
ช่วยด้วยครับเจอ น้องนุ่มน่ารัก แก้ไขอย่างไรครับ  อาการมันจะโผล่หน้าต่าง system Message ขึ้นมา แล้วมีข้อความ  ! น้องนุ่มน่ารัก   แล้วให้ตอบ  Yes/No  ถ้าเลือก Yes เครื่องจะเริ่มใหม่
ถ้าเลือก No เครื่องจะช้ามากๆ ครับ  เดือดร้อนจริงๆ ครับ  พี่ๆ ช่วยด้วยครับ ขอบพระคุณครับ ::)


หัวข้อ: Re: รวมตัวแก้ไวรัสครับ(เน้นเฉพาะตัวใหม่ ๆ ที่โปรแกรม Antivirusทั่วไปไม่สามารถตรวจพบ)
เริ่มหัวข้อโดย: wcrsb ที่ มกราคม 10, 2008, 06:56:54 PM
 :D 8) ;D จะได้รู้ตัวผู้ก่อการร้ายซะที จะได้ฆ่าถูกตัว หรือเล่นแบบล้างเผ่าพันธุ์ก็ไม่ได้เพราะ "ความชั่วมันมีเยอะเหลือเกิน


หัวข้อ: Re: รวมตัวแก้ไวรัสครับ(เน้นเฉพาะตัวใหม่ ๆ ที่โปรแกรม Antivirusทั่วไปไม่สามารถตรวจพบ)
เริ่มหัวข้อโดย: muad ที่ มกราคม 20, 2008, 02:32:42 PM
เครื่องของผมมีอาการคือมันจะซ่อนเมนูโฟลเดอร์ออฟชั่นและเรียกใช้ทาสเมเนเจอร์ไม่ได้เรียกใช้ซีสเต็มรีสโตไม่ได้หากเรียกใช้มันจะรีสตาร์ทเครื่องไปเลยแก้ไงดีโดน3เครื่องหาแก้อยู่มึนไปแล้วครับขอบคุณพี่ท่านทุกท่านครับ :D


หัวข้อ: Re: รวมตัวแก้ไวรัสครับ(เน้นเฉพาะตัวใหม่ ๆ ที่โปรแกรม Antivirusทั่วไปไม่สามารถตรวจพบ)
เริ่มหัวข้อโดย: zeroshi ที่ มกราคม 25, 2008, 05:49:10 PM
เครื่องของผมมีอาการคือมันจะซ่อนเมนูโฟลเดอร์ออฟชั่นและเรียกใช้ทาสเมเนเจอร์ไม่ได้เรียกใช้ซีสเต็มรีสโตไม่ได้หากเรียกใช้มันจะรีสตาร์ทเครื่องไปเลยแก้ไงดีโดน3เครื่องหาแก้อยู่มึนไปแล้วครับขอบคุณพี่ท่านทุกท่านครับ :D
]
ลองใช้System restroดูครับ
ผมเคยทำไห้เพื่อนดูแล้วก็ได้นะครับ


หัวข้อ: Re: รวมตัวแก้ไวรัสครับ(เน้นเฉพาะตัวใหม่ ๆ ที่โปรแกรม Antivirusทั่วไปไม่สามารถตรว
เริ่มหัวข้อโดย: krittiya ที่ มกราคม 28, 2008, 10:24:59 AM
เว็บแก้ไวรัสค่ะ http://www.webphand.com/webbord/


หัวข้อ: Re: รวมตัวแก้ไวรัสครับ(เน้นเฉพาะตัวใหม่ ๆ ที่โปรแกรม Antivirusทั่วไปไม่สามารถตรว
เริ่มหัวข้อโดย: TOMXO ที่ มกราคม 30, 2008, 02:20:16 PM
ขอบคุณทุกท่านครับ   :P


หัวข้อ: Re: รวมตัวแก้ไวรัสครับ(เน้นเฉพาะตัวใหม่ ๆ ที่โปรแกรม Antivirusทั่วไปไม่สามารถตรวจพบ)
เริ่มหัวข้อโดย: zu.tee ที่ กุมภาพันธ์ 03, 2008, 04:09:32 PM
 8) :D  แต่ว่าตอนนี้ เวบ x90 งดให้บริการแล้ว หรือว่าเขาเปลียนที่อยู้แล้ว ทำไงหนอ 8)


หัวข้อ: Re: รวมตัวแก้ไวรัสครับ(เน้นเฉพาะตัวใหม่ ๆ ที่โปรแกรม Antivirusทั่วไปไม่สามารถตรวจพบ)
เริ่มหัวข้อโดย: sunkung ที่ มีนาคม 21, 2008, 07:37:57 PM
พี่หาตัวสแกนที่มันสู้กับไวรัสที่มันผังในฮาดดิสให้หน่อยคับมันชื่อ  AVI เป็นรูปตีนหมีอะคับ ลงวินโดใหม่มันก็ยังอยู่คับ
ขอบคุณคับ


หัวข้อ: Re: รวมตัวแก้ไวรัสครับ(เน้นเฉพาะตัวใหม่ ๆ ที่โปรแกรม Antivirusทั่วไปไม่สามารถตรว
เริ่มหัวข้อโดย: winai4u-LSV team ที่ เมษายน 09, 2008, 02:46:55 PM
รู้สึกว่า ไวรัสพวกนี้ เก่ามากแล้วครับ NOD32 ที่อัปเดทฐานข้อมูลเป็นปัจจุบันแล้ว สามารถกำจัดได้หมดครับ และควรใช้ควบคู่กับโปรแกรม CP17Antiautorun ครับ
 :)


หัวข้อ: Re: รวมตัวแก้ไวรัสครับ(เน้นเฉพาะตัวใหม่ ๆ ที่โปรแกรม Antivirusทั่วไปไม่สามารถตรวจพบ)
เริ่มหัวข้อโดย: dragon_x ที่ เมษายน 18, 2008, 03:24:17 PM
ผมใช้โปรแกรม CP17Antiautorun ก็แก้ได้หมดแล้วคับ


หัวข้อ: Re: รวมตัวแก้ไวรัสครับ(เน้นเฉพาะตัวใหม่ ๆ ที่โปรแกรม Antivirusทั่วไปไม่สามารถตรวจพบ)
เริ่มหัวข้อโดย: taoybb ที่ กรกฎาคม 15, 2008, 09:02:49 AM
พี่ๆ ไม่ลองแก้แบบเมนวลบ้างหรือครับ
้http://www.webphand.com ลองเข้าไปดูครับ เขาสอนแบบเมนวลให้


บทความน่าคิด

อย่าพึ่งโปรแกรมสำเร็จรูปมากเกินไป
คุณอยากกินปลา ชายคนหนึ่งยื่นปลาให้คุณกิน ชายคนที่สอง สอนคุณหาปลา คุณจะเลือกไปกับชายคนใด คำตอบเดียวกันกับ เมื่อคุณเจอไวรัส เมื่อคุณเจอไวรัส คุณใช้แต่โปรแกรมสำเร็จรูปกำจัดฆ่าไวรัส แล้ววันหนึ่งมีไวรัสตัวใหม่มา คุณจะทำอย่างไร เมื่อโปรแกรมสำเร็จรูปนั้นไม่รู้จัก คุณคงต้องนั่งด่าโปรแกรมนี้แย่จังที่ไม่รู้จักไวรัสตัวนี้ หรือจะรอใครสักคนมาช่วยแก้ให้หรือจะยกคอมไปให้ช่างที่ร้านซ่อมให้ ชีวิตนี้ต้องเจอแบบนี้อีกกี่ครั้งละครับ ไม่อยากให้คนไทยเป็นแบบนี้ครับ อยากให้ทุกท่านรู้จักเรียนรู้ที่จะแก้ไขด้วยตนเอง มาเริ่มสนใจเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยตนเองเถอะครับ แค่สนใจอ่านเวบป่านโดยจะสอนและแนะการแก้ไขไวรัสแบบเมนวลๆแก้ด้วยตนเองซะเป็น ส่วนมาก เมื่อเจอไวรัสอีกก็จะรู้แนวทางแก้ไข รู้ว่าไวรัสทำงานยังไงควรจะอยู่ที่ไหนบ้าง โปรแกรมสำเร็จรูปนั้นใช้บ้างแต่อย่าใช้มากเกินไป หวังมากเกินไปจงหัดเรียนรู้ด้วยตนเองบ้าง เลือกเอาครับ มาหัดเรียนรู้การกำจัดไวรัส ตามเวบผม หรือจะรอโปรแกรมสำเร็จรูปช่วยแก้ไวรัสให้ครับ
ปล.โปรแกรมสำเร็จรูปหมายถึงโปรแกรมแอนตี้ไวรัสต่างๆครับ


หัวข้อ: Re: รวมตัวแก้ไวรัสครับ(เน้นเฉพาะตัวใหม่ ๆ ที่โปรแกรม Antivirusทั่วไปไม่สามารถตรว
เริ่มหัวข้อโดย: jeerasak ที่ กรกฎาคม 29, 2008, 09:02:55 PM
 :-[ :-[ :-[เย้ดีใจจัง kiss6


หัวข้อ: Re: รวมตัวแก้ไวรัสครับ(เน้นเฉพาะตัวใหม่ ๆ ที่โปรแกรม Antivirusทั่วไปไม่สามารถตรวจพบ)
เริ่มหัวข้อโดย: changphichit ที่ สิงหาคม 15, 2008, 07:32:45 PM
ผมแจมให้อีกที่ครับ ลองเข้าไปดูนะครับ http://www.dkdc-ultra.com/index.html


หัวข้อ: Re: รวมตัวแก้ไวรัสครับ(เน้นเฉพาะตัวใหม่ ๆ ที่โปรแกรม Antivirusทั่วไปไม่สามารถตรวจพบ)
เริ่มหัวข้อโดย: taoybb ที่ สิงหาคม 24, 2008, 01:11:32 PM
ลองหาตัวนี้ไปลองดูครับ Malware'Byte Anti-Malware ตัวนี้กำจัดได้หมดเลยครับ แต่ต้องใช้คู่กับตัวอื่นครับ


หัวข้อ: Re: รวมตัวแก้ไวรัสครับ(เน้นเฉพาะตัวใหม่ ๆ ที่โปรแกรม Antivirusทั่วไปไม่สามารถตรวจพบ)
เริ่มหัวข้อโดย: anuning ที่ มกราคม 21, 2010, 05:24:56 AM
ผมโหลดได้แค่บางตัวครับ  ช่วยหน่อยนะครับ  อยากได้มากๆๆครับ lv!


หัวข้อ: Re: รวมตัวแก้ไวรัสครับ(เน้นเฉพาะตัวใหม่ ๆ ที่โปรแกรม Antivirusทั่วไปไม่สามารถตรวจพบ)
เริ่มหัวข้อโดย: jirasak+ ♥2,000 ที่ กุมภาพันธ์ 07, 2010, 11:21:44 AM
ถึงพี่winai4uผมdownloadตัวแก้virusไม่ได้เลยครับ cry2!!