พิมพ์หน้านี้ - สรุปเงื่อนไขเงินดิจิทัล10,000 บาท เงินเดือนต้องไม่ถึง 7 หมื่น/เงินฝากไม่เกิน5แสน

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"

นานาสาระ => เส้นทางการเงิน-เศรษฐกิจ => ข้อความที่เริ่มโดย: ช่างเล็ก(LSV) ที่ พฤศจิกายน 11, 2023, 12:20:46 PMหัวข้อ: สรุปเงื่อนไขเงินดิจิทัล10,000 บาท เงินเดือนต้องไม่ถึง 7 หมื่น/เงินฝากไม่เกิน5แสน
เริ่มหัวข้อโดย: ช่างเล็ก(LSV) ที่ พฤศจิกายน 11, 2023, 12:20:46 PM
https://www.pohchae.com/2023/11/11/thai-digital-wallet
สรุปเงื่อนไขเงินดิจิทัล10,000 บาท เงินเดือนต้องไม่ถึง 7 หมื่น/เงินฝากไม่เกิน5แสนได้รับแน่
#เงื่อนไข  #เงินดิจิทัล  #เงินเดือนต้องไม่ถึงเจ็ดหมื่น  #เงินฝากไม่เกินห้าแสน #digital_wallet
-------
(https://www.pohchae.com/wp-content/uploads/2023/11/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%95.jpg)

ออก พรบ.กู้เงิน เป็นวงเงิน 500,000 ล้านบาท โดยมีแผนจ่ายคืนภายใน 4 ปี

นายเศรษฐายังได้ชี้แจงรายละเอียดที่มาของงบประมาณโครงการด้วยว่า คำตอบที่เป็นไปได้มากที่สุดในการดำเนินนโยบายนี้ คือการออก พรบ.เป็นวงเงิน 500,000 ล้านบาท ซึ่งมีความโปร่งใส ภายใต้การตรวจสอบถ่วงดุลในระบบรัฐสภา ..

ซึ่งตนมั่นใจว่า จะได้รับการอนุมัติโดยรัฐสภา และเป็นไปตามมาตรา 53 พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พรบ.การกู้เงินดังกล่าวจะระบุวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน ระยะเวลาในการกู้เงิน แผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้ วงเงินที่อนุญาตให้ใช้จ่ายเงินกู้ และหน่วยงานของรัฐ

ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินแผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้ใน โครงการ Digital Wallet ให้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และรัฐบาลจะทำการกู้เงิน ก็ต่อเมื่อ มีการนำเงินไปใช้และนำมาขึ้นเป็นเงินสด ซึ่งนี่จะเป็นการทำให้เงินในระบบทั้งหมดใหญ่ขึ้นกว่า 500,000 ล้าน..

ซึ่งจะหมุนเวียนและกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมีนัยยะ ผสมกับงบประมาณ 100,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการที่กล่าวไปทั้งหมด ทุกท่านไม่ต้องห่วงเรื่องของการใช้เงินคืน รัฐบาลจะมีแผนจัดสรรเงินงบประมาณมาเพื่อจ่ายคืนเงินส่วนที่เป็นเงินกู้ตลอดระยะเวลา 4 ปี
 

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงข่าวถึง โครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท โดยมีเงื่อนไขเบื้องต้น คือ ..

    -คนไทยที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป
    -รายได้ต่ำกว่า 70,000 บาท/เดือน
    -และ/หรือเงินฝากต่ำกว่า 500,000 บาท
    -ใช้สิทธิ์ได้ 6 เดือน
    -ขยายพื้นที่ครอบคลุมระดับอำเภอตามบัตรประชาชน
    -พัฒนาแอปพลิเคชัน“เป๋าตัง“
    -คาดว่าจะใช้ได้ช่วง พ.ค.2567
    -สิ้นสุดโครงการ 2570
    -กลุ่มเป้าหมายประมาณ 50 ล้านคน