พิมพ์หน้านี้ - รัฐไทยดัน E20 เป็นเบนซินพื้นฐาน จ่อโล๊ะแก๊สโซฮอล์ 91และ E85 ออกจากระบบ

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"

สารพัดช่าง-แนวทางอาชีพ => ►พลังงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ช่างเล็ก(LSV) ที่ กันยายน 23, 2022, 08:06:19 AMหัวข้อ: รัฐไทยดัน E20 เป็นเบนซินพื้นฐาน จ่อโล๊ะแก๊สโซฮอล์ 91และ E85 ออกจากระบบ
เริ่มหัวข้อโดย: ช่างเล็ก(LSV) ที่ กันยายน 23, 2022, 08:06:19 AM
https://eon49.com/2022/09/23/e20-91-95/
รัฐไทยดัน E20 เป็นเบนซินพื้นฐาน จ่อโล๊ะแก๊สโซฮอล์ 91และ E85 ออกจากระบบ
#ไทยดัน  #E20   #เบนซินพื้นฐาน #แก๊สโซฮอล์91  #E85
----------
(https://eon49.com/wp-content/uploads/2022/09/E20.jpg)
นายพรชัย จิรกุลไพศาล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาตร์ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(สกนช.) ในฐานะผู้ช่วยเลขาคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(กบน.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กองทุนน้ำมันมีแนวคิดส่งเสริมการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ที่มีส่วนผสมเอทานอล 20% เป็นน้ำมันเบนซินพื้นฐาน ซึ่งยังอยู่ระหว่างศึกษาและหารือกับกรมธุรกิจพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ E20 ราคาถูกกว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละประมาณ 3 บาท..

..เป็นการจูงใจให้คนหันมาใช้ E20 มากขึ้น คาดว่าจะเริ่มทยอยดำเนินการได้ในช่วงเดือนธ.ค.2565 หรือเดือนม.ค.2566

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันราคาขายปลีก E20 และ E85 ต่างกันลิตรละ 1.40 บาท โดย E20 อยู่ที่ลิตรละ 33.34 บาท ซึ่งกองทุนน้ำมันอุดหนุนลิตรละ 82 สตางค์ ราคาขายปลีก E85 อยู่ที่ลิตรละ 31.94 บาท และกองทุนน้ำมันอุดหนุนลิตรละ 53 สตางค์ ซึ่งส่วนต่างที่จูงใจน่าจะห่างกันลิตรละ 3 บาท

“ยอมรับว่าถ้ายกเลิก E85 คนก็หันไปใช้แก๊สโซฮอล์ 91 ดังนั้น กองทุนน้ำมันและกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ต้องหาวิธีโดยช่วงแรกคงต้องอาศัยผู้ค้าน้ำมันลดราคาให้ต่างกัน เพราะเงินกองทุนน้ำมันอาจจะมีไม่เพียงพอ ขณะที่ สำนักงานสกนช.จะพยายามประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนรับทราบก่อนเพื่อทำความเข้าใจและหมดข้อกังวลเรื่องเครื่องยนต์ เพราะปัจจุบันรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ ก็ใช้ E20 ได้หมดแล้ว” นายพรชัย กล่าว

สำหรับแนวทางการส่งเสริมน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอล-ไบโอดีเซล) จะสอดรับกับแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง(Oil Plan) ที่กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) อยู่ระหว่างจัดทำซึ่งจะมีการวางเป้าหมายประเภทน้ำมันต่าง ๆ ไว้ชัดเจน โดยในส่วนของแก๊สโซฮอล์ 91 และแก๊สโซฮอล์ E85 มีเป้าหมายที่จะยกเลิกการใช้ในที่สุดและทางเลือกที่ดำเนินการอยู่ระหว่างนี้คือการใช้กลไกของราคาขายปลีกที่ไม่ต่างกันมากระหว่างแก๊สโซฮอล์ 91 และแก๊สโซฮอล์ 95 เพื่อหนุนให้มาใช้แก๊สโซฮอล์ 95 แทน ส่วนE85 ลดการอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันฯ แทนบังคับทางกฏหมาย..

นายพรชัย กล่าวว่า กลุ่มน้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล (B100) เบื้องต้น คาดว่าจะกำหนดให้น้ำมันดีเซลบี7 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานที่จะเหมาะสมกว่าดีเซลB10 เพราะในช่วงนี้ที่ระดับราคาน้ำมันมีความผันผวน ซึ่งปัจจุบันจากระดับราคา B100 ที่แพงขึ้นนั้น ทำให้รัฐบาลได้กำหนดลดสัดส่วนการผสมดังกล่าวลงเหลือเกรดเดียว คือ ดีเซล B5

นอกจากนี้ ในส่วนของไบโอดีเซล ซึ่งเป็นส่วนผสมในน้ำมันดีเซลและเอทานอลที่เป็นส่วนผสมในน้ำมันเบนซินเป็นแก๊สโซฮอล์ ตามพ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ.2562 และม.55 ที่เป็นบทเฉพาะกาลระบุให้กองทุนน้ำมัน ต้องทยอยยกเลิกการชดเชยราคาน้ำมันที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพในระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่พ.ร.บ.นี้บังคับใช้หรือต้องยกเลิก24 ก.ย.2565 แต่กฏหมายก็ยังระบุไว้ว่าหากจำเป็นหรือมีสถานการณ์ที่กระทบต่อประชาชนก็ขอขายเวลาที่จะยกเลิกการชดเชยได้อีก 2 ครั้งครั้งละ 2 ปีหรือเลื่อนไปได้ถึงปี 2569.