พิมพ์หน้านี้ - ทบ.รับสมัคร “ทหารออนไลน์2565”เลือกหน่วยทหารได้ เงินเดือนหมื่นบาท พร้อมสวัสดิการ

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่18"

นานาสาระ => หน้าที่พลเมือง => ข้อความที่เริ่มโดย: ช่างเล็ก(LSV) ที่ กันยายน 03, 2022, 09:45:35 AMหัวข้อ: ทบ.รับสมัคร “ทหารออนไลน์2565”เลือกหน่วยทหารได้ เงินเดือนหมื่นบาท พร้อมสวัสดิการ
เริ่มหัวข้อโดย: ช่างเล็ก(LSV) ที่ กันยายน 03, 2022, 09:45:35 AM
https://www.pohchae.com/2022/09/03/soldiers-online/
ทบ.รับสมัคร “ทหารออนไลน์2565”เลือกหน่วยทหารได้ เงินเดือนหมื่นบาท พร้อมสวัสดิการเพียบ
#รับสมัคร  #ทหารออนไลน์   #เงินเดือนหมื่นบาท #สวัสดิการเพียบ
--------------
(https://www.pohchae.com/wp-content/uploads/2022/09/%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3.jpg)

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ตามที่กองทัพบกได้รับสมัครชายไทยอายุ 18-20ปี และ22-29ปี เข้าเป็นทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์หรือ ทหารออนไลน์ ตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม เพื่อมุ่งสู่ระบบทหารอาสาทดแทนการเรียกเกณฑ์มาตั้งแต่ปี 2564 และได้รับความสนใจและการตอบรับของชายไทยสมัครเป็นทหารมากจำนวนมากขึ้นในทุกปีตามลำดับ..

สำหรับปี 2566 กระทรวงกลาโหมได้ขยายการรับสมัครทหารออนไลน์ ไปใน 3 ส่วนราชการ ได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย, กองทัพอากาศ และกองทัพบก เพื่อเป็นทางเลือกในการเข้าประจำการมากขึ้น

สำหรับในส่วนของกองทัพบก ปีนี้กำหนดยอดการรับสมัครจำนวน 28,642นาย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา พร้อมขยายห้วงเวลารับสมัครนานถึง 5 เดือน ระหว่าง 29ส.ค. 65- 29ม.ค.66

โดยเปิดรับสมัครชายไทยอายุ 18-20ปี (เกิดปี 2546-2548) ซึ่งยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกทหารและอายุ 22-29ปี (เกิดปี 2537-2544) ที่เคยผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว แต่ไม่ถูกเข้าประจำการ (ใบดำ) และขยายโอกาสไปยังผู้ที่มีความสนใจให้หลากหลายมากขึ้น อาทิ ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล, ภาคการเกษตร ธุรกิจ , ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งบุคคลที่อยู่ในการดูแลกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่ตั้งใจอยากเป็นทหาร สามารถสมัครเป็นทหารออนไลน์ได้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อเข้าประจำการในผลัดที่ 1/66 (1พ.ค.66) ก่อนดำเนินการการตรวจเลือกประจำปีตามปกติในห้วง เม.ย.66

โดยในปีนี้ยังได้เปิดรับผู้ที่มีความสูงตั้งแต่ 146 เซนติเมตรขึ้นไป ซึ่งเดิมกำหนดความสูงไว้ที่ 159เซนติเมตร และเพิ่มทางเลือกให้ผู้สมัครสามารถเลือกหน่วยทหารที่ตนเองประสงค์จะเข้าประจำการในส่วนของกองทัพบกได้ 510หน่วยทั่วประเทศ และยังสามารถเลือกประจำการในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย 2 หน่วย และกองทัพอากาศอีก 1หน่วย

การสมัครเป็นทหารออนไลน์ ประจำปี 2566สามารถสมัครด้วยวิธีง่ายๆ

โดยสมัครผ่านระบบออนไลน์ 24ชม. ทางเว็บไซต์ rcm66.rta.mi.th หรือสามารถสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารใกล้บ้าน เมื่อยื่นสมัครแล้วผู้สมัครจะต้องเข้ารับการคัดเลือกใน 2 ขั้นตอนคือ..

1.การตรวจหลักฐาน วัดขนาดของร่างกายที่หน่วยทหารใกล้บ้าน ได้ตลอดห้วงการรับสมัคร

2. การตรวจโรคทางการแพทย์ ณ 35 มณฑลทหารบก

  สำหรับสิทธิพิเศษผู้ที่สมัครเป็นทหารด้วยระบบออนไลน์ในปีนี้ สามารถเลือกหน่วยทหารที่จะเข้าประจำการได้ โดยไม่จำกัดภูมิลำเนา หากประจำการครบ 2 ปีมีสิทธิสมัครสอบในโควตาของทหารกองประจำการเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ถึงร้อยละ 80 ของยอดรับแต่ละปี หรือประมาณ 2,000 นายต่อปี และคะแนนเพิ่มพิเศษร้อยละ 15ในการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบก รวมทั้งจะได้รับสิทธิสวัสดิการ ค่าตอบแทน เช่นเดียวกับทหารกองประจำการปกติ อาทิ ค่าตอบแทน 10,000บาท/เดือน รักษาพยาบาลฟรี ส่งเสริมการศึกษาสูงขึ้น 1ระดับ ส่งเสริมการฝึกอาชีพตามความสนใจ ได้ลาพักเสาร์–อาทิตย์ ถ้าปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนหรือพื้นที่เสี่ยงภัยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม ตลอดการประจำการกองทัพจะส่งเสริมด้านสมรรถภาพร่างกาย อุดมการณ์ และการต่อยอดสู่ทหารอาชีพ..

กองทัพบกมีความมุ่งหวังที่จะค้นหาผู้ที่มีใจรักในการเป็นทหารให้เข้ามาเป็นทหารกองประจำการ โดยปัจจุบันหน่วยทหาร หน่วยงานสัสดี กองกำลังป้องกันชายแดน รวมถึงทหารกองประจำการได้ร่วมกันเชิญชวนและให้ข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่างๆกับบุคคลที่สนใจรวมถึงการอำนวยความสะดวกในการสมัคร โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล พื้นที่ชายแดน ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพ ทำงานเพื่อประเทศชาติ ช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งการได้รับโอกาสต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพ ได้ทำงานใกล้บ้าน มีรายได้ควบคู่กับการดูแลครอบครัวและบุพการี กองทัพบกจึงขอเชิญชวนชายไทยที่สนใจสมัครเป็นทหารกองประจำการทางออนไลน์ปี 2566 รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่หน่วยทหารทั่วประเทศ.

.. ติดตามคลิปภาพและเนื้อหาทั้งหมดได้ที่นี่ >  https://www.pohchae.com/2022/09/03/soldiers-online/