อัพเดทสารบัญสำคัญจากเฟซบุ๊ค
วงจรไดชาร์จ

วงจรไดชาร์จ

(1/7) > >>

kangauto:
ท่านใดพอจะทราบการต่อวงจรไดชาร์จรุ่น เร็คกูเลเตอร์แบบมีหน้าทองขาว  ช่วยอธิบายหน่อยครับถ้ามีวงจรด้วยยิ่งดีช่วยชี้แนะด้วยครับ :D

ch_wattana06:
ท่านใดพอจะทราบการต่อวงจรไดชาร์จรุ่น เร็คกูเลเตอร์แบบมีหน้าทองขาว  ช่วยอธิบายหน่อยครับถ้ามีวงจรด้วยยิ่งดีช่วยชี้แนะด้วยครับ

เร็คกูเลเตอร์แบบมีหน้าทองขาว ตามรูปด้านบน เป็นแบบชนิด 2 หน่วย ครับ.
เรกูเลเตอร์ชนิด 2 หน่วยนี้จะมี 2 หน่วยสนามแม่เหล็ก คือโวลเตจเรกูเลเตอร์ และรีเลย์ไฟชาร์จ
หน่วยโวลเตจเรกูเลเตอร์ทำหน้าที่ควบคุมอัลเทอร์เนเตอร์ (ไดชาร์จ) ให้จ่ายแรงเคลื่อนไฟฟ้าให้คงที่
และรีเลย์ไฟชาร์จทำหน้าที่ควบคุมหลอดไฟแสดงการชาร์จ การต่อเรกูเลเตอร์แบบนี้ ต่ออย่างนี้ ครับ.
1. สายที่ออกจากตัวเร็คกูเลเตอร์ มี 6 เส้น
2. แยกออกได้ดังนี้ ครับ.
    สาย IG ต่อกับสวิตช์จุดระเบิด (สวิตช์กุญแจสตาร์ท) ผ่านฟิวส์
    สาย L  ไปยังหลอดไฟแสดงการชาร์จ (โดยผ่านฟิวส์)
    สาย N  เข้าอัลเทอร์เนเตอร์ (ไดชาร์จ) ขดลวดสเตเตอร์
    สาย B  เข้าอัลเทอร์เนเตอร์ (ไดชาร์จ) ขดลวดสเตเตอร์
    สาย F  เข้าอัลเทอร์เนเตอร์ (ไดชาร์จ) ขดลวดโรเตอร์
    สาย E  เข้าอัลเทอร์เนเตอร์ (ไดชาร์จ) ขดลวดโรเตอร์
รูปภาพการทำงานของเรกูเลเตอร์ ไว้วันหน้าจะมาลงให้ ครับ.

ch_wattana06:
โครงสร้างเรกกูเลเตอร์แบบ 2 หน่วย

ch_wattana06:
โครงสร้างภายในของเรกูเลเตอร์

ch_wattana06:
การต่อวงจรไฟชาร์จของเรกูเลเตอร์ 2 หน่วย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป