อัพเดทสารบัญสำคัญจากเฟซบุ๊ค
จะต่อ line ลำโพงฮอร์นทำอย่างไร

จะต่อ line ลำโพงฮอร์นทำอย่างไร

(1/1)

subman:
พอดีว่าระบบเสียงตามสายลำโพงฮอร์นไหม้บ่อยมาก  แต่ตอนนี้ซื้อไลน์มาใส่   ตัว ไลน์แม่เป็นของรอยัล เอ็มแอล  600   ด้านหลังจะมี 2ฝั่ง  ฝั่งไลน์ีอิน จะมี วัตต์ ให้เลือก  ฝั่งลายเอาท์มี   50  70 100 และ 150 โวลต์  ตอนแรกผมต่อไลน์เอาท์จากแอม 100  โวลท์ เข้ากับฝั่งไลน์อินของตัวไลน์ ปรากฎว่า เสียงดังค่อย  และแอมก็ร้อน    แต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นออกจากแอม 100 โวลท์ ต่อกับ ฝั่งลายเอาน์ของตัวไลน์ 100  ไม่ทราบว่าต่อแบบไหนถูก

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ