อัพเดทสารบัญสำคัญจากเฟซบุ๊ค
คู่มือทำ-สร้างสายอากาศยากิ Yagi Antena 145 MHz,245MHz

คู่มือทำ-สร้างสายอากาศยากิ Yagi Antena 145 MHz,245MHz

(1/1)

epost_29:
คู่มือทำ-สร้างสายอากาศยากิ Yagi Antena 145 MHz,245MHz
คู่มือทำ-สร้างสายอากาศยากิ Yagi Antena 145 MHz,245MHz
รายละเอียด+คู่มือทำ-สร้างสายอากาศยากิ Yagi Antena 145 MHz,245MHzด้วบโปรแกรมยากิ MAX CD 1 แผ่น
ทฤษฏีสายอากาศยากิ โพลาไรเซชั่น
ศึกษาดริเว่นอีเลเมนต์และการแมทช์สายอากาศยากิ
สายอากาศยากิ  5อีเลเมนต์ ย่าน 145 MHz
ศึกษาโครงสร้างสายอากาศยากิ  5อีเลเมนต์
ศึกษาการแพร่กระจายคลื่นสายอากาศยากิ  5อีเลเมนต์
ศึกษาการอัตราการขยาย Gain สายอากาศยากิ  5อีเลเมนต์
ตัวอย่างการคำนวณสายอากาศยากิ  5อีเลเมนต์  145 MHz
ตัวอย่างการคำนวณสายอากาศยากิ  3 อีเลเมนต์  145 MHz,มีรูปภาพประกอบ
ภาคปฎิบัติสายอากาศยากิ  5อีเลเมนต์  145 MHz,มีรูปภาพประกอบ
โปรแกรมยากิ MAX,มีรูปภาพประกอบ เมนูต่างๆ
วิธีการแสต็กสายอากาศยากิ  2ต้น
วิธีการแสต็กสายอากาศยากิ  2ต้น 3E,4E,5E,8E,12E,145-245MHz
คำนวณสายอากาศความเฟส
ตัวอย่างการคำนวณสายอากาศยากิแสต็กสายอากาศ  2ต้น  245 MHz
หน้งสือพร้อม CDROM 1 แผ่น หนังสือใช้เวลาการเขียนแรมปีรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง
เหมาะสำหรับผู้สนใจสายอากาศและนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น- ขั้นกลาง
นักวิทยุสมัครเล่น   นักวิทยุ CB  VR  นักประดิษฐ์สายอากาศ   
ราคา  300 บาท      ค่าจัดส่ง 50 บาท   ถ้าธนาณัติมาครับ 
ธนณัติสั่งจ่าย มาที่  คุณนิยม ถาวรวัฒนผล   รวม  350 บาท
2/2 ม.3  ต.หนองซำซาก  อ.บ้านบึง  จ. ชลบุรี  20170 
จดที่อยู่เลยนะครับ จะได้สะดวกในการส่งครับ
อาจจะส่งทาง พกงก็ได้ตามสะดวก . เพิ่มค่าจัดส่ง  100  บาท    (  รวมค่าจัดส่งและ  EMS ตามค่าบริการ)
หากท่านสั่งซื้อทางธนาณัติโปรด  ติดต่อทางอีเมลล์จะสะดวก   epost_29@hotmail.com
ผู้เขียนหนังสือสายอากาศสายอากาศยากิ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ