อัพเดทสารบัญสำคัญจากเฟซบุ๊ค
ต้องการทราบราคาอุปกรณ์เสียงตามสายแบบไร้สาย

ต้องการทราบราคาอุปกรณ์เสียงตามสายแบบไร้สาย

(1/2) > >>

montonchaik:
ต้องการทราบราคาอุปกรณ์เสียงตามสายแบบไร้สาย โดยใช้คลื่นความถี่วิทยุย่าน ซีบี  มีตัวรับ-ส่ง พี่ๆท่านใดพอจะทราบว่ามีใครจำหน่ายบ้างครับ
ขอบคุณมากครับ

patthadate:
ต้องการแบบทดลองหรือแบบมาตรฐาน  และใช้ ซีบี.ย่านความถี่ใหน  ส่วนใหญ่ใช้ 420.20 MHz   ซึ่งเป็นวิทยุคมนาคมประเภท 2 ควบคุมความถี่ใช้งานและรหัสดิจตอลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์  และต้องมีรบบการป้องกันการรบกวนการใช้งาน โดยใช้รบบดิจิตอลด้วย

montonchaik:
ครับพี่ ผมต้องการแบบมาตราฐานใช้งานจริงครับ ไม่ทราบว่ามีบริษัทใดทำขายบ้างครับเคยเห็นในหนังสือวิทยุสมัครเล่น100watts
ขอบคุณมากครับ

patthadate:
เครื่องรับสัญญาณกระจายเสียงไร้สายแบบทางไกลอัตโนมัติ

คุณสมบัติด้านเทคนิคของลูกข่ายกระจายเสียง
 ย่านความถี่ที่รับสัญญาณกระจายเสียง  ตามที่ สำนักงานกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.)อนุญาตให้ใช้งาน
 ชนิดของวิทยุคมนาคมที่ใช้รับสัญญาณแบบประเภท 2 ควบคุมความถี่ใช้งานโดยใช้โปรแกรม ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
 ระบบควบคุมการรับสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล ควบคุมการทำงาน โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
 ขนาดกำลังเครื่องขยายเสียง  100 วัตต์ สามารถต่อกับลำโพงฮอร์นได้ไม่น้อย   4  ชุด
 ระบบควบคุมการเปิดปิดเครื่องขยายเสียง โดย ใช้ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์  สามารถตั้งรหัสเพื่อกำหนดการใช้งานของชุดลูกข่ายได้สูงสุด 99 โซน
 สามารถเลือกควบคุมการเปิดปิดของชุดลูกข่ายได้ 2 ระบบคือ  การเปิดปิดทั้งระบบ และ การเปิดปิดเฉพาะตัวเครื่อง
 ระบบควบคุมอัตราการขยายเสียง โดย รีโมทคอนโทรล หรือ ควบคุมจากสถานีแม่ข่าย
 สามารถใช้งานร่วมกับระบบไฟฟ้าสาธารณะ หรือ ใช้กับระบบไฟฟ้า 220 โวล์ท โดยต่อผ่านมิเตอร์ไฟฟ้า
 สามารถติดตั้งใช้งานร่วมกับระบบหอกระจายข่าวแบบไร้สายทุกยี่ห้อที่ได้มีการติดตั้งใช้งานทั่วประเทศ
 มาตรฐานการประกอบตัวเครื่อง โดย ใช้กล่องเหล็กเคลือบสีกันสนิม สามารถกันน้ำ,ความร้อน ,ละอองฝุ่น และ ความชื้นได้ดี

    รายการอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งใช้งาน  ประกอบด้วย

1.    ชุดรับสัญญาณเสียงไร้สาย ย่านความถี่ 420.2000 MHz  พร้อมเลขทะเบียน    
2. ชุดควบคุมการเปิดปิดเครื่องขยายเสียงระบบ ไมโครคอนโทรลเลอร์      
3. ชุดเครื่องขยายเสียงขนาด 100 วัตต์                  
4. ชุดควบคุมการจ่ายระบบประจุไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ                  
5. กล่องประกอบอุปกรณ์แบบอลูมิเนียม สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร            
     อุปกรณ์รายการที่ที่ 1-4 จะประกอบอยู่ภายในกล่องใบเดียว             
6. สายอากาศพร้อมสายนำสัญญาณ                   
7. แผงไม้สำหรับยึดเสาอากาศ                   
8. สายไฟฟ้าขนาด 2 x 1 sqmm ยาว 3 เมตร               
9. ลำโพงฮอร์น ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์     ดอก ต่อ ชุด             
10. สายต่อลำโพงฮอร์น แบบ DROP WIRE ขนาด 2 x 0.9 sqmm ยาว 6 เมตร/ชุด   

ส่วนอื่นๆถ้าสนใจก็แจ้งที่อยู่มาก็ได้จะส่งรายละอียดเพิ่มเติม ยังมีอีกมาก  หรือโทร 087 7729199

montonchaik:
พี่ครับ ผมสนใจครับรบกวนพี่ช่ส่งใบเสนอราคามาให้ผมได้ไหมครับทั้งภาครับ-ภาคส่งพร้อมอุปกรณ์ควบคุมทั้งหมด
 montonchaik@hotmail.com
บริษัท ทีซี อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด

10 รังสิต-นครนายก14 ประชธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
ขอบคุณมากครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป