Custom Search
►ถาม-ตอบอีเล็กทรอนิกส์ทั่วไป

►ถาม-ตอบอีเล็กทรอนิกส์ทั่วไป

บอร์ดย่อย

[-] รอบรู้อิเล็กทรอนิกส์

หัวข้อ

(1/176) > >>

[1] การต่อวงจรและการวัดหลอดฟลูออเรสเซนต์, บัลลาสต์, สตาร์ทเตอร์ -

[2] ขอวิธีเช็คTransistor เบอร์2sc5858คับ

[3] ถามแนวทางซ่อมพัดลม hatari รุ่นมีรีโมท

[4] ไม่ทราบอุปกรณ์ชนิดใดครับ ?

[5] วงจรหลอดLED Philips 7-9 watt

[6] พัดลมไอน้ำ Konion รุ่น GF-3004 เปิดไม่ติด

[7] ถามการแปลงไฟ 220V เป็น 110V

[8] ขอวงจรช็อตปลาหน่อยคับ

[9] กาวที่ติดเทอโมสตัทกับหม้อต้ัมคือกาวอะไรครับ ไม่ติดได้ใหมครับ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป