Custom Search
►ถาม-ตอบอิเล็กฯ ทั่วไป

►ถาม-ตอบอิเล็กฯ ทั่วไป

บอร์ดย่อย

[-] รอบรู้อิเล็กทรอนิกส์

หัวข้อ

(1/176) > >>

[1] การต่อวงจรและการวัดหลอดฟลูออเรสเซนต์, บัลลาสต์, สตาร์ทเตอร์ -

[2] ไม่ทราบอุปกรณ์ชนิดใดครับ ?

[3] วงจรหลอดLED Philips 7-9 watt

[4] พัดลมไอน้ำ Konion รุ่น GF-3004 เปิดไม่ติด

[5] ถามการแปลงไฟ 220V เป็น 110V

[6] ขอวงจรช็อตปลาหน่อยคับ

[7] กาวที่ติดเทอโมสตัทกับหม้อต้ัมคือกาวอะไรครับ ไม่ติดได้ใหมครับ

[8] พัดลมระบายความร้อนด้วยไอน้ำ KERUILAI เสีย รอซ่อม

[9] แสงปกติรบกวนแสงอินฟาเรด แก้อย่างไรครับ?

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป