Custom Search
►ถาม-ตอบอิเล็กฯ ทั่วไป

►ถาม-ตอบอิเล็กฯ ทั่วไป

บอร์ดย่อย

[-] รอบรู้อิเล็กทรอนิกส์

หัวข้อ

(1/175) > >>

[1] การต่อวงจรและการวัดหลอดฟลูออเรสเซนต์, บัลลาสต์, สตาร์ทเตอร์ -

[2] ขอวงจรช็อตปลาหน่อยคับ

[3] ถามการแปลงไฟ 220V เป็น 110V

[4] กาวที่ติดเทอโมสตัทกับหม้อต้ัมคือกาวอะไรครับ ไม่ติดได้ใหมครับ

[5] พัดลมระบายความร้อนด้วยไอน้ำ KERUILAI เสีย รอซ่อม

[6] แสงปกติรบกวนแสงอินฟาเรด แก้อย่างไรครับ?

[7] ถ้าเรียนซ่อมโทรทัศน์(TV) ต้องใช้เวลาเรียนกี่เดือน จึงเปิดร้านรับซ่อมได้ครับ

[8] ทำอย่างไรให้วงจรอิเล็กทรอนิคลงแช่น้ำแล้วไม่ช๊อต

[9] เอามาฝากครับรวมวงจร 1,000Circuit เล็กๆน้อย สำหรับท่านที่ต้องการหรือไว้ศึกษา

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป