Custom Search
►ถาม-ตอบอิเล็กฯ ทั่วไป

►ถาม-ตอบอิเล็กฯ ทั่วไป

บอร์ดย่อย

[-] รอบรู้อิเล็กทรอนิกส์

หัวข้อ

(1/176) > >>

[1] การต่อวงจรและการวัดหลอดฟลูออเรสเซนต์, บัลลาสต์, สตาร์ทเตอร์ -

[2] พัดลมไอน้ำ Konion รุ่น GF-3004 เปิดไม่ติด

[3] ถามการแปลงไฟ 220V เป็น 110V

[4] ขอวงจรช็อตปลาหน่อยคับ

[5] กาวที่ติดเทอโมสตัทกับหม้อต้ัมคือกาวอะไรครับ ไม่ติดได้ใหมครับ

[6] พัดลมระบายความร้อนด้วยไอน้ำ KERUILAI เสีย รอซ่อม

[7] แสงปกติรบกวนแสงอินฟาเรด แก้อย่างไรครับ?

[8] ถ้าเรียนซ่อมโทรทัศน์(TV) ต้องใช้เวลาเรียนกี่เดือน จึงเปิดร้านรับซ่อมได้ครับ

[9] ทำอย่างไรให้วงจรอิเล็กทรอนิคลงแช่น้ำแล้วไม่ช๊อต

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป